Thiết kế giáo án Hình học 8 năm 2005 - Tiết 39: Luyện tập

Thiết kế giáo án Hình học 8 năm 2005 - Tiết 39: Luyện tập

I. Mục tiêu bài học:

- Giúp HS củng cố vững chắc và vận dụng thành thạo định lí Telét thuận và đảo để giải quyết các bài tập cụ thể từ đơn giản đến hơi khó.

- Kĩ năng phân tích tính toán, biến đổi tỉ lệ thức.

- Qua bài tập liện hệ với thực tế, giáo dục cho học sinh tính thực tiễn của toán học.

II. Phương tiện dạy học:

- GV: Bảng phụ vẽ hình 18, 19 Sgk/64, nội dung KTBC

- HS: Ôn kĩ lý thuyết

III. Tiến trình bài dạy:

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 617Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án Hình học 8 năm 2005 - Tiết 39: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / /
Ngày dạy : / /	Tiết 39	:	LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học: 
Giúp HS củng cố vững chắc và vận dụng thành thạo định lí Telét thuận và đảo để giải quyết các bài tập cụ thể từ đơn giản đến hơi khó.
Kĩ năng phân tích tính toán, biến đổi tỉ lệ thức. 
Qua bài tập liện hệ với thực tế, giáo dục cho học sinh tính thực tiễn của toán học.
II. Phương tiện dạy học:
GV: Bảng phụ vẽ hình 18, 19 Sgk/64, nội dung KTBC
HS: Ôn kĩ lý thuyết
III. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KTBC
Dựa vào số liệu ghi trên hình vẽcó thể rút ra nhận xét gì về hai đoạn thẳng DE và BC? Tính DE ( cho BC = 6,4)
Cho cả lớp làm và gọi học sinh trình bày.
Hoạt động 2: Luyện tập
GV cho HS thảo luận nhóm trình bày trong bảng nhóm
GV treo bảng nhóm của các nhóm
Xem hình vẽ trong bảng phụ, trình bày cách thực hiện để đo khoảng cách giữa hai điểm A, B chiều rộng con sông
Hoạt động 3: Củng cố
Cho HS đọc đề toán và suy nghĩ cách giải
Cho HS thảo luận nhóm
GV treo bảng nhóm của cách nhóm cho cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung. 
Hoạt động 4: Dặn dò
Bài 11 tương tự bài 10 các em về tự làm. Bài 14a,c về làm như bài toán chúng ta vừa giải, về nghiên cứu bài 13
- Chuẩn bị trước bài 3 tiết sau học
HS làm việc cá nhân và trình bày
 A
 C’ B’
 H
C H B
HS thảo luận nhóm và trình bày, nhận xét.
HS đứng tại chỗ trình bày cách đo
HS thảo luận nhóm và trình bày
Nhận xét, bổ sung
 A
 2,5 3
 D E
 1,5 1,8
B 6,4 C
a. Nhận xét gì về DE và BC ?
b. Cho thêm BC = 6,4 tính DE?
 Bài làm
; 
=> 
=>DE//BC (talét đảo)
Theo hệ quả ta lại có:
=> DE=2,5 .BC :4=2,5 .6,4 :4 = 4
Bài 10Sgk/63
GT Cho hình vẽ d//BC, AHBC
 AH’=1/3AH, SABC =67,5cm2
KL a. 
 b.Tính SAB’C’ ?
Vì d//BC => mà
 Theo định lí Tlét và hệ quả => 
Nếu AH’ = 1/3 AH
=> SAB’C’ = ½ .(1/3 AH).(1/3BC)
 = 1/9 SABC = 1/9.76,5= 7,5 cm2
Bài 12 Sgk/64 
-Nhắm để có A, B, B’ thẳng hàng, đóng cọc như hình vẽ.
-Từ B, B’ vẽ BC, B’C’ vuông góc với AB’ Sao cho A, C, C’ thẳng hàng.
-Đo BC = a; BB’ = h; B’C’ = a’
-Theo hệ quả ta có:
 rồi từ đó tìm ra x 
Bài toán: Cho Đoạn thẳng có độ dài n hãy dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho x/n = 2/3
-Vẽ góc xOy tuỳ ý, trên tia Ox lấy lấy điểm N sao cho ON = n
-Trên tia Oy đặt OA = 2, AB = 1
-Nối BN, dựng At//BN cắt Ox tại M. Vậy OM là đoạn thẳng cần 
dựng. x = OM = 2/3 n
 B x 
 A
 O
 n M N y 
Chứng minh.
Theo Talét ta có:
Vì vậy: OM = 2/3On = 2/3n
 Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET39.doc