Thiết kế giáo án Đại số 8 - Chương II: Phân thức đại số - Tiết 33: Luyện tập

Thiết kế giáo án Đại số 8 - Chương II: Phân thức đại số - Tiết 33: Luyện tập

I. Mục tiêu bài học

- Củng cố và khắc sâu kĩ năng biến đổi hữu tỉ, cách tìm điều kiện xác định của biến, rút gọn biểu thức và tính giá trị thích hợp của biến.

- Kĩ năng biến đổi linh hoạt, chính xác và thực hiện thành thạo các phép toán trên phân thức.

- Tính cẩn thận, tích cực, tự giác, tư duy phân tích trong giải bài tập

II. Phương tiện dạy học

- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài 53 Sgk/58, 59.

- HS: Ôn tập kiến thức

III. Tiến trình

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 770Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án Đại số 8 - Chương II: Phân thức đại số - Tiết 33: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn :23/12
Dạy :24/12	Tiết 33	LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học 
Củng cố và khắc sâu kĩ năng biến đổi hữu tỉ, cách tìm điều kiện xác định của biến, rút gọn biểu thức và tính giá trị thích hợp của biến.
Kĩ năng biến đổi linh hoạt, chính xác và thực hiện thành thạo các phép toán trên phân thức.
Tính cẩn thận, tích cực, tự giác, tư duy phân tích trong giải bài tập
II. Phương tiện dạy học 
GV: Bảng phụ ghi nội dung bài 53 Sgk/58, 59.
HS: Ôn tập kiến thức
III. Tiến trình 
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
Ghi bảng 
Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 50 a
Quy đồng ?
Chuyển sang phép nhân ?
Phân tích tử và mẫu ?
Rút gọ => Kết quả ?
Quy đồng ?
Chuyển sang nhân ?
Rút gọn => Kết quả ?
Phân thức xác định khi nào ?
Để giá trị của phân thức là mộ số chẵn và không phụ thuộc vào x có nghĩa là sau khi rút gọn thì kết quả có dạng nào ?
Kết quả cuối cùng ?
GV giới thiệu dạng toán sai phân.
Quy đồng = ?
Vậy = ?
 = ?
Trong bài ta thấy xuất hiện mấy số 1 ở phần nguyên ? => dự đoán ?
Cho học sinh tìm ĐK
Để chứng tỏ được kết quả đó chúng ta phải làm như thế nào ?
Cho học sinh rút gọn.
Khi x = 2 có thoả mãn ĐK không ?
Khi x = -1 có thoả mãn không ?
Giá trị của phân thức chỉ xác định với các giá trị thoả mãn ĐK của biến 
Chú ý khi tính giá trị của phân thức ta thay vào phân thức đã thu gọn nhưng với giá trị thoả mãn ĐK của biến.
Thu gọn ?
X = 4001/2000 có thoả mãn không ?
Tính giá trị ?
x+y
x+a # 0, x # 0, x-a # 0
x # 0, x # - a, x # a
2a
Một học sinh lên thực hiện số còn lại rút gọn tại chỗ.
2a
x2 # 1 ĩ x # 1 và x # -1
Rút gọn 
Học sinh rút gọn.
Có 
Không 
Học sinh lên tìm ĐK
Cho học sinh nhân xét, bổ sung.
Có 
= 6000
Bài 50 a Sgk/58
Bài 52 Sgk/58
Bài 53 Sgk/58 Thật vậy:
Để biểu thức xác định khi và chỉ khi
x+a # 0, x # 0, x-a # 0
x # 0, x # - a, x # a
Ta có: 
Vì a là một số nguyên nên 2a luôn là một số chẵn. 
Bài 53 Sgk/58 Ta có:
 ; 
b. Biến đổi tương tự ta được 
Bài 55 Sgk/59
a. Để phân thức xác định khi x2 – 1 # 0
ĩ x2 # 1 ĩ x # 1 và x # -1
b. Thật vậy (đpcm)
c. Khi x = 2 thoả mãn ĐK của biến nên giá trị của phân thức đã cho bằng 3.
Khi x = - 1 không thoả mãn ĐK của biến nên gía trị của phân thức không xác định.
Bài 56 Sgk/59
a. Phân thức xác định khi x3 – 8 # 0
ĩ (x – 2)(x2 +2x +4) = 0
Ta có: Vì x2 +2x + 4 = x2+2x+1+3
 = (x+1)2 +3 3
Vậy điều kiện để phân thức xác định là:
x3 – 8 # 0 khi x – 2 # 0 hay x # 2
b.
c. Khi x= 4001/2000 thoả mãn điều kiện của biến giá trị của phân thức là:
 Hoạt động 2: Dặn dò
Về xem lại các dạng bài tập đã làm, coi lại toàn bộ kiến thức của chương 2 chuẩn bị tiết sau ôn tập chương.
Xem lại cách quy đồng, cộng, trừ, nhân, chia và biến đổi hữu tỉ, tìm giá trị xác định của biến. 
BTN: bài 57, 58, 60, 61 Sgk/61, 62.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET33.doc