Kiểm tra định kì Môn: Ngữ văn 8 (Bài số 1)

Kiểm tra định kì Môn: Ngữ văn 8 (Bài số 1)

Đề bài

I. Trắc nghiệm.

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

 "Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ :

-Thế là các em đã vào lớp năm.Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa ?[.]

 Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra.Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết.Vì vậy, đã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn."

 (Trích Ngữ văn 8, tập 1 )

Câu 1. Văn bản trên trích từ tác phẩm nào ?

 A. Tôi đi học. B. Lão Hạc.

 C. Những ngày thơ ấu D. Chiếc lá cuối cùng.

 

doc 5 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 626Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì Môn: Ngữ văn 8 (Bài số 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng thcs ngäc liªn 	 kiÓm tra ®Þnh k×
 M«n: Ng÷ v¨n ( Bµi sè 1)
 Hä tªn:........................................ Thêi gian: 90 phót
 Líp: 8A3	 Ngµy	 th¸ng 9 n¨m 2011
§iÓm
Lêi nhËn xÐt cña thÇy c«
§Ò bµi
I. Tr¾c nghiÖm..
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
	"Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ : 
-Thế là các em đã vào lớp năm.Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa ?[...]
 Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra.Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết.Vì vậy, đã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn."
 (Trích Ngữ văn 8, tập 1 )
Câu 1. Văn bản trên trích từ tác phẩm nào ?
	A. Tôi đi học. 	 B. Lão Hạc. 
 	C. Những ngày thơ ấu 	 D. Chiếc lá cuối cùng.
Câu 2: Văn bản trên của tác giả nào ?
	A. Nguyên Hồng 	 B. Thanh Tịnh 
C. Ngô Tất Tố 	 D. Nam Cao 
Câu 3: Nội dung nổi bật của đoạn trích trên là gì ?
	A. Sự e dè, sợ hãi ông đốc của các bạn nhỏ ngày đầu tiên tới trường.
	B. Tâm trạng hồi hộp, cảm giác ngại ngùng của các bạn nhỏ ngày đầu tiên tới trường.
	C. Cảm giác lo sợ trước một không gian mới và môi trường mới của các bạn nhỏ ngày đầu tiên tới trường.
	D. Niềm hạnh phúc của các bạn nhỏ trong ngày đầu tiên tới trường.
Câu 4. Đoạn trích có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào ?
	A. Miêu tả kết hợp với tự sự. C. Tự sự kết hợp với biểu cảm.
	B. Biểu cảm kết hợp với miêu tả. D. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
Câu 5 .Trường từ vựng nào dưới đây chỉ tâm trạng của con người ?
	A. Ông đốc, chúng tôi, người xung quanh, học trò.
	B. Vui vẻ, sung sướng, sợ hãi ,cảm động.
	C. Hiền từ, nhân hậu, vị tha, âu yếm.
	D. Thì thầm, thẽ thọt, thánh thót, thì thào.
Câu 6 .Từ nào dưới đây điền vào chỗ trống của câu " Lũ chúng tôi...... như bầy chim non xếp hàng vào lớp " là phù hợp nhất ?
	A. Ríu rít. 	 B. Hồi hộp 
C. Lúng túng 	 D. Sợ hãi 
II. Tù luËn
II. Tự luận ( 7 điểm ) 
	Câu 7(1 điểm ) : Cho các từ: cây, cỏ, hoa. Hãy tìm các từ ngữ có phạm vi nghĩa rộng hơn và nghiã hẹp hơn các từ đó.
	Câu 8 ( 1 điểm ) Trường từ vựng là gì ? Lấy ví dụ về một trường từ vựng ?
 Câu 9 ( 5 điểm ) Từ bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh em hãy kể lại những kỹ niệm ngày đầu tiên đi học của mình.
Bµi lµm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai viet so 1 ( HS).doc