Giáo án Vật lý Khối 8 - Tiết 30: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Giáo án Vật lý Khối 8 - Tiết 30: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Hoạt động3: Tìm hiểu về nhiên liệu

Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu

Gv giới thiệu nhiên liệu khác với nguyên liệu

Gv mời Hs lấy ví dụ

Hoạt động4: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu

Gv giới thiệu: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu kí hiệu bằng chữ gì? Có đơn vị đo là gì?

 Người ta nói rằng năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg có nghĩa là gì?

Gv giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của một số chất theo bảng 26.1

Hoạt động5: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.

 Căn cứ vào bảng 26.1 ta biết được 1kg chất bất kì bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu không?

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý Khối 8 - Tiết 30: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
tiết 30: năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
I-mục tiêu bài học:
1- Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt.
- Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.
2- Kĩ năng:
- Vân dụng công thức để giải bài tập
3- Thái độ:
- Nghiêm túc, thật thà và chính xác.
II- Chuẩn bị: Bảng phụ
III- Các hoạt động dạy học:
Trợ giúp của thầy
tg
Hoạt động của trò
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ
• Lớp 8B, C làm bài câu C2 và C3
• Lớp 8A làm bài 25.3 và 25.4 SBT
Hoạt động 2: Tình huống học tập
SGK – T91
Hoạt động3: Tìm hiểu về nhiên liệu
Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu
Gv giới thiệu nhiên liệu khác với nguyên liệu
Gv mời Hs lấy ví dụ
Hoạt động4: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu
Gv giới thiệu: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
• Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu kí hiệu bằng chữ gì? Có đơn vị đo là gì?
• Người ta nói rằng năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg có nghĩa là gì?
Gv giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của một số chất theo bảng 26.1
Hoạt động5: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.
• Căn cứ vào bảng 26.1 ta biết được 1kg chất bất kì bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu không?
• Có m(g) chất đó ta có xác định được nhiệt lượng nó tỏa ra khi đốt cháy không? Bằng cách nào?
Gv giới thiệu công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra 
Hoạt động6: Vận dụng
Gv yêu cầu Hs làm câu C1
Gv yêu cầu Hs đọc câu C2 và tóm tắt C2 • Để tính nhiệt lượng tỏa ra do đốt cháy ta có gì? áp dụng công thức nào?
• Nhiên liệu dầu hảo cho ta biết gì? Tính được gì? 
• Để tính được QTHÊM cần bao nhiêu kg dầu hỏa? Ta làm như thế nào?
5/
2/
5/
5/
8/
15/
Hs lên bảng trả lời các yêu cầu:
HS1 trả lời yêu cầu 1
HS2 trả lời yêu cầu 2 
Hs khác nhận xét, bổ xung
Hs lắng nghe, suy nghĩ
I. nhiên liệu
Hs đọc tài liệu
Hs lắng nghe
Hs lấy ví dụ
Ii–năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
Hs đọc tài liệu
Hs lắng nghe và có thể ghi chép
Hs trả lời và có thể ghi chép
- Năng suất tỏa nhiệt kí hiệu: q
- Năng suất tỏa nhiệt có đơn vị là: J/kg
Hs cho biết ý nghĩa
Hs quan sát và lắng nghe
III- công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
Hs trả lời
Hs trả lời và có thể ghi chép
Q = q.m 
Trong đó:
Iv - vân dụng
Hs trả lời câu C1: Vì qT > qc
Hs đọc câu C2 và tóm tắt câu C2
Hs trả lời và làm theo hướng dẫn
iv - củng cố - dặn dò: (5/) 
1.Củng cố:
- Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho ta biết điều gì?
- Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một nhiên liệu?
2. Dặn dò:
- VN học bài và làm bài tập trong VBT.
- VN Đọc trước bài 27

Tài liệu đính kèm:

  • docly 8 tiet 30.doc