Giáo án Tự chọn Ngữ văn 8 - Năm học 2008-2009 - Thái Thị Phương

Giáo án Tự chọn Ngữ văn 8 - Năm học 2008-2009 - Thái Thị Phương

Về thăm nhà Bác làng sen,

Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.

Em hãy xác định biện pháp tu từ trong câu thơ trên?

Sử dụng như thế nó có tác dụng gì?

Em hiểu thế nào là ẩn dụ?

Thế nào là biện pháp tu từ ẩn dụ? Sử dụng trong thơ văn nó có tác dụng gì?

Cho ví dụ phân tích, từ đó rút ra các kiểu ẩn dụ.

Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và so sánh?

Ân dụ có đặc điểm gì?

 

doc 31 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1174Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự chọn Ngữ văn 8 - Năm học 2008-2009 - Thái Thị Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soaùn : 15/ 1/ 2009
MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP TU Tệỉ
( 8 Tieỏt)
A/ MUẽC TIEÂU CAÀN ẹAẽT:
 Giuựp HS :
Naộm vửừng caực khaựi nieọm cuỷa moọt soỏ bieọn phaựp tu tửứ
Nhaọn bieỏt caực bieọn phaựp tu tửứ ủaừ hoùc 
Reứn luyeọn kyừ naờng sửỷ duùng caực bieọn phaựp tu tửứ khi noựi, vieỏt
 *) Thụứi gian : 8 tieỏt
 *) Taứi lieọu : SGK (6.7.8) vaứ taứi lieọu “daùy theo caực chuỷ ủeà tửù choùn ụỷ trửụứng THCS moõn Ngửừ vaờn”
B. CHUAÅN Bề :
	- GV tỡm caực ủoaùn vaờn, caực caõu thụ coự sửỷ duùng caực bieọn phaựp tu tửứ, trong caực vaờn baỷn ủaừ hoùc vieỏt leõn baỷng phuù ủeồ HS xaực ủũnh, phaõn tớch, tỡm hieồu taực duùng cuỷa noự.
	- HS : OÂn laùi toaứn boọ caực bieọn phaựp tu tửứ ủaừ hoùc ụỷ lụựp dửụựi.
C. TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	 1) OÅn ủũnh :
 2) Khởi động:
 Em hóy nờu một số biện phỏp tu từ đó học? Cho vớ dụ.
GV: Để khắc sõu kiến thức và xỏc định đỳng cỏc biện phỏp tu từ đó học, chỳng ta cựng tỡm hiểu chủ đề: Một số biện phỏp tu từ.
 I/ Lyự thuyeỏt: Tiết 1 &2 
Em hãy nêu một số câu ca dao tục ngữ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh?
Em hiểu thế nào là phép tu từ so sánh? Sử dụng trong văn thơ có tác dụng gì?
Em hãy tìm một số câu văn câu thơ trong các văn bản ở lớp 8 có sử dụng biện pháp tu từ so sánh? ( Hoạt động nhóm, nhóm náo tìm được nhiều thì được thưởng điểm )
GV cho VD:
Về thăm nhà Bác làng sen, 
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.
Em hãy xác định biện pháp tu từ trong câu thơ trên? 
Sử dụng như thế nó có tác dụng gì? 
Em hiểu thế nào là ẩn dụ? 
Thế nào là biện pháp tu từ ẩn dụ? Sử dụng trong thơ văn nó có tác dụng gì? 
Cho ví dụ phân tích, từ đó rút ra các kiểu ẩn dụ.
Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và so sánh?
Ân dụ có đặc điểm gì?
Quy luật thể hiện ẩn dụ
GV đưa ra các ví dụ trên bảng phụ.
-Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau.
-Chiếc thuyền im bến mõi trở về nằm, 
-Nghe chất muối thấm dần trong thớ võ.
-Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiêng sầu.
Xác định các biện pháp tu tư trong các câu trên và phân tích tác dụng của nó?
Thế nào là biện pháp tu từ nhân hóa.? Nêu tác dụng của nó?. 
GV cho ví dụ:
 Aó nâu liền với áo xanh.
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên. 
Hướng dẫn học sinh phân tích tìm hiểu và rút ra khái niệm.
HS cho VD:
Cho ví dụ phân tích để rút ra sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và nhân hóa? 
I/ So sánh:
-Là đối chiếu sự vật, sự việc nàyvới sự vật sự việc khác có nét tương đồng. 
- Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
VD:- Quê hương là chùm khế ngọt.
 -Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
 II/ Ân dụ:
 Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. 
* Có 4 kiểu ẩn dụ thường gặp:
 +Ân dụ hình thức.
 + Ân dụ cách thức.
 +Ân dụ phẩm chất.
 +Ân dụ chuyển đổi cảm giác.
Sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và so sánh:
+ Giống nhau: Đều lấy cái này so sánh với cái kia, đều rút ra những nét cá biệt.
+ Khác: SS là 2 sự vật được công khai. 
 Ân dụ: Chỉ có một sự vật được công khai, còn sự vật kia được dấu kín( ẩn đi sự vật được so sánh còn nêu hình ảnh SS)
Đặc điểm của ẩn dụ: Là kín đáo, tế nhị, khó hiểu hơn, thể hiện năng lực ngôn ngữ khó hơn SS.
Quy luật thể hiện của ẩn dụ: Lấy xa xôi bóng gió để nói cái gần, cái cụ thể; lấy cái vòng vèo quanh co để nói cái thẳng; lấy cái kín đáo để nói cái công khai.
III/ Nhân hóa: 
Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật  bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người ; làm cho thế giới loài vật,cây cối đồ vật trở nên gần gũi với con người ; biểu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người.
VD:
 Núi cao chi lắm núi ơi 
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.
IV/ Hoán dụ:
 Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó, nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. 
VD: - Theo chân Bác.
Bàn tay ta làm nên tất cả,
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
* Luyện tâp:
*sự giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ:
- Giống: Đều dùng cái này để nói cái kia.
- Khác: ở mối quan hệ giữa cái được nói ra với cái muốn nói đến.
 + ở ẩn dụ: Mối quan hệ này là mối quan hệ tương đồng thông qua so sánh.
 + ở hoán dụ: Mối quan hệ này là mối quan hệ gần gũi thông qua liên tưởng.
 ]]]]]]]
Tiết 3 & 4: Soạn : 5/2/2009 
 II/ Bài tập thực hành: 
 * Bài tập 1: 
 Gạch chân các câu thơ, ca dao có biện pháp tu từ so sánh?
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh. 
Trong như tiếng hạt bay qua,
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.
Ngó lên nuộc lạc mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạc nhớ ông bà bấy nhiêu.
*Trả lời: - Tất cả các câu trên đều sử dụng biện pháp tu từ so sánh.
 - Tác dụng: 
a) Thể hiện tâm hồn nồng cháy, một tình yêu tha thiết nồng nàn với quê hương.
b) Miêu tả tiếng đàn của nàng Kiều rất tài tình.
c) Nỗi nhớ ông bà sâu sắc, tha thiết.
* Bài tập 2: Tìm những câu ca dao, tục ngữ, câu văn, thơ có sử dụng biện pháp tu từ so sánh? (cho 2 đội thi với nhau tìm ; đội nào tìm được nhiều thì đội đó thắng.
*Bài tập 3: Viết một đoạn văn ( từ -> 7 dòng) có sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa. 
 *Bài tập 4: 
Xác định hình hảnh ẩn dụ trong các câu sau và nêu tác dụng của phép tu từ:
Chỉ có thuyền mới hiểu 
Biển mênh mông nhừơng nào.
Chỉ có biển mới biết 
Thuyền đi đâu về đâu.
Thuyền về có nhớ bến chăng 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh,
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đều mây.
Ngọn lửa nhớ ai mà hừng đêm lạnh,
Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây.
Trả lời:
Hình ảnh ẩn dụ “ thuyền” chỉ người con trai & “biển” chỉ người con gái . Hai tâm hồn đã biết nhau và nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau. Chữ “hiểu” và chữ “biêt” cho thấy một tình yêu vô cùng sâu sắc và mãnh liệt.
Hình ảnh ẩn dụ “ thuyền” và “bến”: Chỉ tình yêu chung thủy, sắc son của người con gái ( bến) dành cho người con trai( thuyền).
“Ngôi sao” và “ngọn lủa”: cảm xúc ấm áp, niềm tin sáng ngời trong kháng chiến gian khổ, trên bước đường hành quân chiến đấu của ngươi chiến sĩ giữa ngàn cây đêm khuya lạnh lẽo. Đó là hồn thiêng sông núi, là tâm hồn của dân tộc, là tấm lòng của nhân dân, là tình hậu phương đối với người chiến sĩ ngoài mặt trận.
* Bài tập 5: 
Tìm những câu thơ, câu văn , ca dao có sử sụng biện pháp tu từ ẩn dụ trong các văn bản đã học?
Bài tập 6:
Các câu thơ, câu ca dao trong bài tập 4 : ngoài sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ còn sử dụng biện pháp tu từ nào nữa?
Trả lời: Trong bài tập 4, bên cạnh sử dụng biện pháp ẩn dụ thì nó đã kết hợp nhuần nhuyễn biện pháp tu từ nhân hóa.
a- Thuyền – hiểu; biển – biết 
b- Thuyền – nhớ ; bến -- đợi 
c- Ngôi sao – nhớ ; ngọn lửa – nhớ 
* Bài tập6:
Sưu tầm những câu văn, câu thơ, ca dao có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa? VD:
Đất nước bốn nghìn năm 
Vất vả và gian lao 
Đất nước như vì sao 
Cứ đi lên phía trước.
Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre anh hùng lao động. Tre anh hùng chiến đấu.
 Bão bùng thân bọc lấy thân,
Tay ôm, tay níu, tre gần nhau thêm.
Dòng sông lặng ngắt như tờ 
Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo. 
	 * Bài tập 7: Xác định biện pháp tu từ hoán dụ trong những câu sau:
Hỡi những trái tim không chết.
Chúng tôi đi theo vết các anh 
Những hồn trần phú vô danh 
Sóng xanh biển cả, cây xanh núi ngàn.
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
Xuân lan, thu cúc mặn mà cả hai.
Lủ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp,
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con,
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp,
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn .
	Trả lời: 
-“ Trái tim” chỉ tình yêu nước, thương dân, tình yêu dễ thương của các liệt sĩ cách mạng .
“ Hồn Trần Phú vô danh” biểu thị các liệt sĩ cách mạngcủa Dảng và dân tộc. 
“ Sóng xanh” và “ Cây xanh” : Là hiện tượng bộ phận của biển, của núi ngàn, đất nước biểu thị sự trường tồn bất diệt.
“ Bóng hồng”: chỉ người thiếu nữ, nhan sắc thiếu nữ. Trong bài thơ này tác giả muốn nói đến 2 chị em Thúy Kiều – Thúy Vân có sắc đẹp đằm thắm, mặn mà, trẻ trung, tươi tắn. 
–“ Giường chiếu hẹp”: Cuộc sống chật chội, thiếu thốn.
 “ Giấc mơ con”, “ cuộc đời con”: Ước mơ nhỏ nhoi, cuộc đời nhạt nhẽo, tầm thường đáng buồn. 
 “Một tà áo đẹp” : Hạnh phúc vật chất tầm thường.
 “ Một mái nhà yên rủ bóng”: một lối sống yên phận, tầm thường.
	 ]]]]]]]
Tiết 5& 6 Soạn: 12/2/2009
CAÙC BIEÄN PHAÙP TU Tệỉ (tt)
Em haừy neõu nhửừng caõu vaờn thụ cụ sửỷ duùng ủieọp ngửừ 
- ẹieọp ngửừ laứ gỡ ?
HS cho vớ duù, PT vaứ ruựt ra caực daùng ủieọp ngửừ :
VD : Mai sau
 Mai sau
 Mai sau
ẹaỏt xanh tre maừi xanh maứu tre xanh
Vieỏt moọt ủoaùn vaờn coự sửỷ duùng 1 trong 3 bieọn phaựp tu tửứ laứ : ẹieọp ngửừ, nhaõn hoaự, aồn duù
VDSS :
Õi ! loứng Baực vaọy cửự thửụng ta
Thửụng cuoọc ủụứi chung thửụng coỷ hoa
Chổ bieỏt queõn mỡnh cho heỏt thaỷy
Nhử doứng soõng chaỷy naởng phuứ sa
VD : Baõy giụứ Maọn mụựi hoỷi ẹaứo
Vửụứn hoàng ủaừ coự ai vaứo hay chửa ?
Hoõm qua taựt nửụực ủaàu ủỡnh ..
III/ ẹieọp ngửừ
VD : Buoàn troõng cửỷa beồ chieàu hoõm
Thuyeàn ai thaỏp thoaựng caựnh buoàm xa xa
- Buoàn troõng ngoùn nửụực mụựi xa
Khaựi nieọm : Khi noựi vaứ vieỏt ngửụứi ta coự theồ duứng bieọn phaựp laởp ủi, laởp laùi tửứ ngửừ (hoaởc caõu) ủeồ laứm noồi baọt yự, gaõy caỷm xuực maùnh nhaỏn maùnh, khaỳng ủũnh.
2. Caực daùng ủieọp ngửừ :
- ẹieọp ngửừ caựch quaừng
- ẹieọp ngửừ noỏi tieỏp
- ẹieọp ngửừ chuyeồn tieỏp (ẹN voứng)
VD : 
Toõi seừ laùi nụi toõi haống mong ửụực
Toõi seừ veà soõng nửụực cuỷa queõ hửụng
Toõi seừ veà soõng nửụực cuỷa tỡnh thửụng.
Luyeọn taọp : Vieỏt ủoaùn vaờn 
Phaõn bieọt sửù khaực nhau giửừa aồn duù vaứ so saựnh :
VD aồn duù :
Neỏu ủửụùc laứm haùt gioỏng muứa sau
Neỏu lửùa choùn ta laứm ủieồm tửùa
Vui gỡ hụn laứm ngửụứi lớnh ủi ủaàu
Trong ủeõm toỏi tim ta laứm ngoùn lửỷa
+ Gioỏng : ẹeàu laỏy caựi naứy so saựnh vụựi caựi kia, ủeàu ruựt ra nhửừng neựt caự bieọt
+ Khaực : So saựnh laứ hai sửù vaọt ủửụùc coõng khai
+ AÅn duù : Chổ coự 1 sửù vaọt ủửụùc coõng khai coứn sửù vaọt kia ủửụùc daỏu kớn.
3. ẹaởc ủieồm cuỷa aồn duù : Laứ kớn ủaựo, teỏ nhũ, khoự hieồu hụn, theồ hieọn naờng lửùc ngoõn ngửừ khoự hụn so saựnh.
Xuaỏt hieọn trong thụ ca laứ chuỷ yeỏu (vỡ noự boựng baỷy teỏ nhũ.
4. Qui luaọt theồ hieọn cuỷa aồn duù : Laỏy xa xoõi boựng gioự ủeồ noựi caựi gaàn, caựi cuù theồ, laỏy caựi voứng veứo quanh co ủeồ noựi caựi thaỳng, laỏy kớn ủaựo ủeồ noựi coõng khai.
]]]]]]]
 Soaùn ngaứy :19/2/2009
Tieỏt 7&8 :
CAÙC BIEÄN PHAÙP TU Tệỉ (tt)
1.OÅn ủũnh, ủieồm danh, choó ngoài.
2) Baứi cuừ :
- Hoaựn duù laứ gỡ ? Cho vớ duù 
- So saựnh sửù gioỏng vaứ khaực nhau giửừa aồn duù vaứ hoaựn duù (cho vớ duù)
3) Baứi mụựi :
E ...  xuaõn 1975 thoỏng nhaỏt ủaỏt nửụực. Vụựi nhửừng chieỏn thaộng lửứng laóy aỏy chửựng toỷ raống ; Lũch sửỷ nửụực ta ủaừ coự nhieàu cuoọc khụỷi nghúa vú ủaùi chửựng toỷ tinh thaàn yeõu nửụực cuỷa nhaõn daõn ta.
--------------------------------------
Soaùn ngaứy :
Tieỏt 6 : LUYEÄN TAÄP
ẹeồ giaỷi thớch caõu tuùc ngửừ :
“Thaỏt baùi laứ meù thaứnh coõng”
Moọt baùn ủaừ ủửa ra caực yự sau :
- GV ghi baỷng phuù caực yự. Neỏu trong moọt vaờn baỷn ta saộp xeỏp boỏ cuùc nhử theỏ coự ủửụùc khoõng ? Vỡ sao ? 
- Theo em, em saộp xeỏp laùi nhử theỏ naứo ?
Haừy choùn 1 trong 3 yự treõn vieỏt thaứnh ủoaùn vaờn : 
- GV phaõn coõng : nhoựm 1 vaứ 2 vieỏt ủoaùn vaờn theo yự a.
+ Nhoựm 3 – 4 ..yự b
+ Nhoựm 5 vaứ 6 theo yự c.
* Khi vieỏt xong caực nhoựm trao baứi cho nhau ủoùc phaựt hieọn nhửừng sai soựt maứ nhaọn xeựt goựp yự
Moói nhoựm choùn moọt ủoaùn vaờn hay trỡnh baứy cho caỷ lụựp nghe goựp yự sửỷa chửừa.
* Phaựt hieọn nhửừng sai soựt :
- Trong ủoaùn vaờn sau vaứ sau ủoự sửừa laùi cho ủuựng :
- GV vieỏt ủoaùn vaờn baỷng phuù vaứo Nhửừng ngaứy ủaàu naốm hoùc mụựi khi hoùc taực phaồm Toõi ủi hoùc cuỷa nhaứ vaờn Thanh Tũnh nhử khụi gụùi laùi trong ta kyỷ nieọm cuỷa tuoồi hoùc troứ. Nhaỏt laứ ụỷ buoồi tửùu trửụứng ủaàu tieõn ta laứm sao queõn ủửụùc caựi caỷm giaực vui sửụựng, lo aõu, hoài hoọp ủeỏn vuùng daùi ngaõy ngoõ aỏy trong con ngửụứi cuỷa chuựng ta.
4/37
Saộp xeỏp laùi :
- Giaỷi thớch taùi sao ngửụứi xửa noựi “thaỏt baùi laứ meù thaứnh coõng”
- Giaỷi thớch yự nghúa caõu tuùc ngửừ.
+ Nghúa ủen :
+ Nghúa boựng :
Neỏu baứi hoùc vaọn duùng caõu TN 
ẹoaùn vaờn : Trong cuoọc ủụứi cuỷa moói con ngửụứi, coự maỏy cai “chieỏn thaộng maứ khoõng heà thaỏt baùi”. Sau moói laàn thaỏt baùi, moói laàn vaỏp ngaừ laứ moói laàn chuựng ta ruựt ra baứi hoùc kinh nghieọm. Coự nhử theỏ laàn sau taỏt nhieõn seừ chieỏn thaộng ủuựng nhử caõu TN “Thaỏt baùi laứ meù thaứnh coõng”.
Baứi taọp :
- ẹoaùn vaờn ủaừ ủửụùc sửỷa laùi :
Hoùc xong taực taực phaồm “Toõi ủi hoùc” cuỷa Thanh Tũnh, vaứo nhửừng ngaứu ủaàu naờm hoùc nhử khụi laùi trong ta nhửừng kổ nieọm trong saựng cuỷa tuoồi hoùc troứ. Ta laứm sao queõn ủửụùc caựi caỷm giaực vui sửụựng maứ cuừng hoài hoọp, lo aõu ủeỏn vuùng daùi, ngaõy ngoõ aỏy, trong cuoọc ủụứi moói con ngửụứi.
* Cuỷng coỏ :
Qua luyeọn taọp em ruựt ra ủửụùc nhửừng baứi hoùc gỡ khi vieỏt ủoaùn vaờn ?
	- Chuựng ta caàn lửu yự nhửừng gỡ ?
* Daởn doứ :
	- Veà nhaứ caực em vieỏt ủoaùn vaờn vụựi chuỷ ủeà veà “maựi trửụứng meỏn yeõu”.
--------------------------------------
Soaùn ngaứy :
Tieỏt 7.8 LIEÂN KEÁT CAÙC ẹOAẽN VAấN TRONG VAấN BAÛN
I/ Muc tieõu caàn ủaùt :
- Giuựp hoùc sinh caàn naộm ủửụùc taực duùng cuỷa vieọc lieõn keỏt.
	- Naộm ủửụùc caực tửứ ngửừ lieõn keỏt ủeồ sửỷ duùng cho ủuựng.
II/ Leõn lụựp : 
	1) Oồn ủũnh : KT soỏ lửụùng, neà neỏp, taực phong 
	2) Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh.
	3) Baứi mụựi :
- Goùi HS ủoùc ủoaùn vaờn SGK muùc 2.
- GV treo baỷng phuù :
Neỏu boỷ cuùm tửứ “Trửụực ủoự maỏy hoõm” thỡ ủoaùn vaờn treõn seừ nhử theỏ naứo ?
(2 ủoùan vaờn seừ rụứi raùc, khoõng gaộn boự vụựi nhau).
Vaọy cuùm tửứ “Trửụực ủoự maỏy hoõm” boồ sung yự nghúa gỡ cho ủoaùn vaờn.
(Taùo sửù lieõn tửụỷng cho ngửụứi ủoùc vụựi ủoùan vaờn trửụực).
Vaọy khi chuyeồn tửứ ủoaùn vaờn naứy sang ủoaùn vaờn khaực em phaỷi laứm gỡ ?
VD : Ngay sau khi chieỏn tranh theỏ giụựi thửự nhaỏt, toõi laứm ụỷ Pa ri, khi thỡ laứm cho moọt cửỷa haứng phoựng ủaùi aỷnh, khi thỡ veừ ủoà myừ ngheọ do moọt xửụỷng cuỷa .. (HCM)
- Goùi HS ủoùc baứi taọp SGK/53
- Cho bieỏt chuựng chổ moỏi quan heọ yự nghúa gỡ ?
- GV cho moọt soỏ caõu treõn baỷng phuù ủeồ HS saộp xeỏp laùi cho phuứ hụùp.
ẹoaùn 1 : 
+ Caựi ủoaùn chũ Daọu ủaựnh nhau vụựi teõn cai leọ laứ moọt ủoaùn raỏt kheựo .
- Vỡ quaự yeõu nhaõn vaọt cuỷa mỡnh.
- Taực giaỷ khoõng ủeồ cho chũ Daọu ủaựnh phuỷ ủaàu teõn cai leọ ngay tửứ ủaàu.
Neỏu theỏ thỡ caõu chuyeọn seừ giaỷm ủi sửực thuyeỏt phuùc raỏt nhieàu.
- ẹaống naứy chũ Daọu ủaừ coỏ gaống nhaón nhũn heỏt mửực, chổ ủeỏn khi chuựng nhaón taõm haứnh haù choàng chũ ủang ủau oỏm thỡ chũ mụựi vuứng leõn. Chũ ủaừ chieỏn ủaỏu vaứ chieỏn thaộng baống sửực maùnh cuỷa loứng caờm thuứ saõu saộc.
ẹoaùn 2 : 
* HS ủoùc caực caõu, hoaùt ủoọng nhoựm saộp xeỏp laùi vieỏt laùi thaứnh ủoaùn vaờn.
I/ Taực duùng cuỷa vieọc lieõn keỏt :
VD : ẹoaùn vaờn :
Sau nửừa vieọc saờn baột thửự “vaọt lieọu bieỏt noựi” ủoự maứ luực baỏy giụứ ngửụứi ta goùi laứ “cheỏ ủoọ lớnh tỡnh nguyeọn” danh tửứ mổa mai moọt caựch gheõ tụỷm.
 (Nguyeón Aựi Quoỏc)
Caàn sửỷ duùng phửụng tieọn lieõn keỏt ủeồ theồ hieọn quan heọ yự nghúa cuỷa chuựng.
II/ Caực phửụng tieọn lieõn keỏt :
- Duứng tửứ ngửừ ủeồ LK caực ủoaùn quan heọ tửứ, ủaùi tửứ, chuỷ tửứ, caực cuùm tửứ theồ hieọn yự lieọt keõ, so saựnh ủoỏi laọp toồng keỏt, khaựi quaựt.
- Duứng caõu noỏi ủeồ LK caực ủoaùn vaờn.
III/ Luyeọn taọp :
1/53
a) Noựi nhử vaọy : Toồng keỏt
b) Theỏ maứ : Tửụng phaỷn
c) Cuừng : noỏi tieỏp, lieọt keõ.
d) Tuy nhieõn : Tửụng phaỷn.
2) Veà nhaứ laứm :
3) Haừy vieỏt hai ủoaùn vaờn ngaộn :
Nhaứ nghieõn cửựu pheõ bỡnh vaờn hoùc Vuừ Ngoùc Phan nhaọn xeựt :
“Caựi ủoaùn..kheựo” bụỷi vỡ ngoõn ngửừ chi tieỏt mieõu taỷ caỷnh tửụng chũ Daọu quaọt laùi hai teõn tay sai ủeồ laứm noồi baọt sửực maùnh gheõ gụựm vaứ tử theỏ ngang taứng cuỷa chũ Daọu ủoỏi laọp vụựi hỡnh aỷnh, boọ daùng thaỷm haùi , heỏt sửực haứi hửụực cuỷa hai teõn tay sai bũ chũ “ra ủoứn” vụựi teõn cai “leỷo khoeỷo” vỡ nghieọn ngaọm.
Chổ caàn moọt ủoọng taực nhoỷ “Tuựm laỏy coồ haộn, aỏn duựa ra cửỷa chuựng ủaừ ngaừ choỷng chụ treõn maởt ủaỏt.”
* BT theõm :
Vieỏt ủoaùn vaờn coự cuứng tửứ ngửừ sau laứm thaứnh phaàn lieõn keỏt: vỡ vaọy, cho neõn, theỏ laứ, do ủoự.
* Daởn doứ :Veà nhaứ oõn laùi tửứ baứi “Xaõy dửùng ủoaùn vaờn trong vaờn baỷn”.
------------------------------
Soaùn ngaứy :
LUYEÄN TAÄP VIEÁT ẹOAẽN VAấN Tệẽ Sệẽ KEÁT HễẽP VễÙI MIEÂU TAÛ
A. Muùc tieõu caàn ủaùt :
 (Nhử vieỏt 1,2)
- Hoùc sinh vaọn duùng thaứnh thaùo caực yeỏu toỏ mieõu taỷ vaứ bieồu caỷm.
B. Leõn lụựp :
	1) OÅn ủũnh : Taực phong, soỏ lửụùng
	2) Kieồm tra 15 phuựt.
	a) Cheựp nhửừng caõu sau thaứnh ủoaùn vaờn theo moọt trỡnh tửù hụùp lyự.
	2. Caọu ta hoaỷng hoỏt voọi ngoài xuoỏng vaứ cuoỏi gaốm maởt.
	1. Thaày giaựo quay ngoaột laùi.
	3. Chaộn chaộc theỏ naứo cuừng bũ maộn moọt traọn
	5. Chổ theỏ thoõi. Roài thaày laùi trụỷ veà choó vaứ ủoùc noỏt baứi chớnh taỷ.
	4. Nhửng thaày Peực – boõ – ni ủaởt tay leõn vai caọu boự daùi doọt vaứ noựi “ẹửứng laứm theỏ nửừa nheự!”
	b) Vieỏt ủoaùn vaờn 3 caõu ca ngụùi ủửực tớnh chaờm chổ cuỷa baùn.
3.Baứi mụựi :
Nhửừng yeỏu toỏ caàn thieỏt ủeồ xaõy dửùng ủoaùn vaờn tửù sửù laứ gỡ ?
Vai troứ cuỷa yeỏu toỏ mieõu taỷ vaứ bieồu caỷm trong ủoaùn vaờn tửù sửù laứ gỡ ?
Qui trỡnh xaõy dửùng ủoaùn vaờn tửù sửù goàm coự maỏy bửụực 
Dửùa vaứo caực sửù vieọc vaứ nhaõn vaọt ụỷ muùc (I) choùn vieỏt thaứnh ủoaùn vaờn,
(HS hoaùt ủoọng nhoựm thaỷo luaọn ghi ra caực bửụực tieỏn haứnh)
Xaực ủũnh lieàu lửụùng caực yeỏu toỏ mieõu taỷ vaứ BC ?
a/ MT hỡnh daựng, maứu saộc, chaỏt lieọu, veỷ ủeùp cuỷa caựi loù.
b/BC suy nghú, taỷ caỷnh, sửù traõn troùng, ngửụừng moọ, nuoỏi tieỏc.
- Caực toồ trỡnh baứy caựch laứm (daứn yự) cuỷa toồ mỡnh.
- Sau ủoự HS vieỏt ủoaùn vaờn
Tieỏt 11 + 12 :
I/ Tửứ sửù vieọc vaứ nhaõn vaứ ủeỏn ủoaùn vaờn tửù sửù coự yeỏu toỏ mieõu taỷ vaứ vaờn baỷn.
- Sửù vieọc : Goàm moọt hoaởc nhieàu caực haứnh vi, haứnh ủoọng ủaừ xaỷy ra, caàn ủửụùc keồ laùi moọt caựch roừ raứng, maùch laùc ủeồ nhửừng ngửụứi khaực cuừng ủửụùc bieỏt.
- Nhaõn vaọt : Nhaõn vaọt chớnh laứ chuỷ ủeứ cuỷa haứnh ủoọng hoaởc laứ ngửụứi chửựng kieỏn sửù vieọc xaỷy ra.
2. Vai troứ cuỷa yeỏu toỏ mieõu taỷ vaứ bieồu caỷm :
- Laứm cho sửù vieọc trụỷ neõn deồ hieồu. Haỏp daón vaứ nhaõn vaọt chớnh trụỷ neõn gaàn guừi, sinh ủoọng.
- Caực yeỏu toỏ mt hoaởc bc chổ laứ coự vai troứ boồ sung, hoồ trụù cho sửù vieọc vaứ nhaõn vaọt chớnh.
3. Qui trỡnh xaõy dửùng ủoaùn vaờn goàm 5 bửụực :
- Lửùa choùn sửù vieọc chớnh
- Lửùa choùn ngửụứi keồ
- Xaực ủũnh thửự tửù keồ
- Xaực ủũnh yeỏu toỏ vaứ BC
- Vieỏt thaứnh ủoaùn vaờn
II/ Luyeọn taọp :
- Vieỏt ủoaùn vaờn (a)
Chaỳng may em ủaựnh vụừ moọt loù hoa.
a) Khụỷi ủaàu : Lụứi mụỷ ủaàu coự theồ laứ caỷm tửụỷng, nhaọn xeựt, hoaùt ủoọng.
VD : Ngoài thaồn thụứ trửụực caỷnh hoa ủeùp vửứa bũ vụừ tan.chổ sụ yự moọt chuựt maứ phaỷi traỷ giaự baống sửù tieỏt nuoỏi, aõn haọn
- Theỏ laứ caựi loù ủeùp ủaừ bũ vụừ
- Suy nghú veà boỏ meù.
b. Dieón bieỏn : Keồ laùi sửù vieọc moọt caựch chi tieỏt coự xen mieõu taỷ vaứ BC.
VD : Vụừ thaứnh tửứng maỷnh lụựn nhoỷ
- Ngaộm nghúa, maõm meõ nhửừng maỷnh vụừ coự hoa vaờn ủeùp.
- Thu doùn
- Caực sửù vieọc coự lieõn quan : Gia ủỡnh chửựng kieỏn
c. Keỏt thuực :
- Suy nghú, caỷm xuực cuỷa baỷn thaõn, hoaởc thaựi ủoọ, tớnh chaỏt cuỷa ngửụứi thaõn, baùn beứ.
- Baứi hoùc kinh nghieọm veà tớnh caồn thaọn.
2) Cho ủoaùn vaờn tửù sau :
Saựng nay, gioự muứa ủoõng baộc traứn veà. Vaọy maứ khi ủi hoùc, toõi laùi queõn mang aựo aỏm: Boóng nhieõn toõi thaỏy meù xuaỏt hieọn vụựi caựi aựo len treõn tay. Meù xin pheựp coõ giaựo cho toõi ra khoỷi lụựp vaứ giuùc toõi maởc vaứo. ẹaõy laứ caựi aựo meù ủan cho toõi naờm ngoaựi. Khoaực chieỏc aựo vaứo. Toõi noựi : “con caỷm ụn meù”
* LAÄP DAỉN YÙ CHO BAỉI VAấN Tệẽ Sệẽ :
3. Laọp daứn yự cho ủeà baứi sau :
Em cuứng caực baùn trong lụựp ủaừ giuựp ủụừ moọt baứn ngheứo vửụùt khoự ủeồ vửụn leõn trong hoùc taọp. Em haừy keồ laùi chuyeọn ủoự.
I/ Yeõu caàu :
- Keồ veà hoaứn caỷnh khoự khaờn cuỷa moọt ngửụứi baùn vaứ caõu chuyeọn cuứng nhau giuựp baùn khaộc phuùc khoự khaờn vửụn leõn ủeồ tieỏp tuùc hoùc taọp vaứ hoùc toỏt.
- Xaõy dửùng ủửụùc caực nhaõn vaọt trong caõu chuyeọn vaứ choùn ủửụùc nhửừng tỡnh tieỏt tieõu bieồu, caỷm ủoọng.
II/ Moọt soỏ ủieồm caàn lửu yự :
Caõu chuyeọn neõu treõn theo hửụựng : Phaựt hieọn ra hoaứn caỷnh khoự khaờn cuỷa baùn, thaờm gia ủỡnh baùn, caỷm thoõng vụựi hoaứn caỷnh ủoự.
III/ Daứn baứi :
A. MB : GT vieọc phaựt hieọn ra hoứan caỷnh khoự khaờn cuỷa baùn.
B. Thaõn baứi :
1. Keồ veà baùn vaứ hoaứn caỷnh gia ủỡnh baùn 
- Hoaứn caỷnh gia ủỡnh khoự khaờn nhử theỏ naứo ?
- Nhửừng coỏ gaộng cuỷa baùn nhửng khoự coự theồ vửụùt qua neỏu khoõng coự sửù ủoọng vieõn giuựp ủụừ cuỷa baùn beứ.
2. Keồ laùi keỏ hoaùch toồ chửực giuựp ủụừ baùn :
- Nhửừng ngửụứi tham gia?
- Nhửừng vieọc laứm cuù theồ: vaùch keỏ hoaùch, thửùc hieọn keỏ hoaùch nhử theỏ naứo? 
3. Keồ veà sửù chuyeồn bieỏn tửứkeỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa ngửụứi baùn ủửụùc giuựp ủụừ. Sửù ủoàng tỡnh uỷng hoọ cuỷa lụựp , cuỷa coõ giaựo (thaày giaựo) chuỷ nhieọm vaứ nhaứ trửụứng.
c. Keỏt baứi :
- Keồ laùi keỏt quaỷ cuoỏi cuứng.
- Neõu suy nghú, tớnh chaỏt cuỷa moói ngửụứi.
- YÙ nghúa cuỷa vieọc laứm.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO An tu chon08-09.doc