Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 43: Rèn kỹ năng Giải phương trình

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 43: Rèn kỹ năng Giải phương trình

I.Mục tiêu :

1/Kiến thức: Giúp HS khắc sâu thêm các kiến thức về phương trình tích

2/Kĩ năng :Rèn cho HS có kỹ năng biến đổi và giải thành thạo phương trình tích

3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .

II.Chuẩn bị:

-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .

-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .

III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp

IV.Hoạt động dạy – Học:

 

doc 5 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 43: Rèn kỹ năng Giải phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22	Tiết 43
RÈN KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
I.Mục tiêu :
1/Kiến thức: Giúp HS khắc sâu thêm các kiến thức về phương trình tích
2/Kĩ năng :Rèn cho HS có kỹ năng biến đổi và giải thành thạo phương trình tích
3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .
II.Chuẩn bị:
-GV:Các dụng cụ dạy học stk, sbt và các dụng cụ khác .
-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .
III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV.Hoạt động dạy – Học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: (7 phút ):Oân tập cách giải phương trình tích.
-GV viết dạng tổng quát của phương trình tích và nhấn mạnh cho HS theo dõi.
 hoặc -Yêu cầu HS 
-HS theo dõi
Hoạt động 1: (36 phút ):Các Bài tập 
-Cho bài tập ghi lên bảng 
Giải các phương trình sau :
Hướng dẫn hs quy đồng hoặc là đặt nhân tử để đưa về dạng phương trình tích 
-Cho hs nhận xét 
Nhận xét sửa sai và cho hs ghi bài 
-Ghi bài và làm bài theo hướng dẫn 
hoặc 
Vậy :
 hoặc 
Vậy : 
 hoặc hoặc 
Vậy : 
 hoặc 
vậy : 
 hoặc 
Vậy : 
 hoặc 
Vậy : 
-Nhận xét 
Hoạt động 3: (2 phút ) Hướng dẫn về nhà
_ Xem lại các bài đã giải,và tìm những bài tương tự để giải .
_Xem trước cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu .
_Xem trước cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu .
-HS theo dõi
Tuần 22	Tiết 44
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VÈ ĐỊNH LÍ TALET
1/Kiến thức: Củng cố cho học sinh nội dung của định lí đảo định lí Talet và hệ quả của chúng 
2/Kĩ năng : Vận dụng vào giải các bài tốn tính các đại lượng độ dài đoạn thẳng và diện tích các hình 
3/Thái độ: Thấy được vai trị của định lí thơng qua giải bài tốn thực tế..
II.Chuẩn bị:
-GV: thước thẳng 
-HS:Xem trước bài và các dụng cụ học tập .
III.Phương pháp: Phương pháp lý thuyết và thực hành ,phương pháp vấn đáp 
IV.Hoạt động dạy – Học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV yêu cầu HS lam bài 7 - SBT.
? Ta cĩ thể tính x trước hay y trước ?
TL: Tính x.
? Hãy nêu cách tính x ?
TL: áp dụng đlí Ta-Lét 
- GV gọi HS lên bảng làm.
- HS khác làm dưới lớp.
=> Nhận xét.
? Khi cĩ x rồi thì tính y như thế nào ?
TL: áp dụng đlí Pi-ta-go ?
- GV gọi HS lên bảng làm.
- HS khác làm dưới lớp.
=> Nhận xét
- GV cho HS làm bài 10 - SBT.
? Hãy vẽ hình ghi GT, KL của bài tốn ?
- GV gọi HS lên bảng làm.
- HS khác làm dưới lớp.
=> Nhận xét
- GV hướng đẫn HS: 
MN = PQ.
 ; ; 
¸p dơng hƯ qu¶ cđa ®lÝ Ta-LÐt.
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm.
- HS kh¸c lµm díi líp.
=> NhËn xÐt
-HS lên bảng làm bài tập
Bµi tËp 7 (tr67-SBT) (12')
+ XÐt ABC cã MN // BC , theo ®lÝ Ta-LÐt ta cã:
+ XÐt ABC vu«ng t¹i A, theo ®lÝ Pi-ta-go ta cã: BC2 = AB2 + AC2 = 242 + 182 = 900
=> BC = 30 hay y = 30.
Bµi tËp 10 (tr67-SBT) (20')
+ XÐt ABD cã MN //AB, theo hƯ qu¶ cđa ®lÝ Ta-LÐt cã: (1)
+ XÐt ABC cã PQ //AB, theo hƯ qu¶ cđa ®lÝ Ta-LÐt cã: (2)
+ XÐt ACD cã MP // CD, theo ®lÝ Ta-LÐt cã: (3)
Tõ (1) , (2) , (3) suy ra: hay MN = PQ.
IV. Củng cố: (')
 - Nêu biểy thức của đlí Ta-Lét và hệ quả ?
 - Nêu ứng dung của đlí Ta-Lét ?
V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Áp dụng về nhà đo khoảng cách của đoạn sơng, chiều cao của cột điện.
- Ơn tập lại định lí Talet (thuận, đảo) và hệ quả của nĩ.
- Làm bài tập 10 ; 14 (16-SGK) ; bài tập 12, 13, 14 (t68-SBT)
Kí Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_43_ren_ky_nang_giai_phuo.doc