Giáo án Tin học 7 - Tiết 41, Bài 7: Trình bày và in trang tính - Năm học 2010-2011

Giáo án Tin học 7 - Tiết 41, Bài 7: Trình bày và in trang tính - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

 Hiểu được các thao tác điều chỉnh trang in.

 Trình bày được các bước điêu chỉnh kích thước, lề tang

 Biết cách điều chỉnh ngắt trang.

 Hiểu được lợi ích của việc xem trang tinh trước khi in.

 Biết cách điều chỉnh trang in cho thích hợp.

 Tạo hứng thú học tập bộ môn.

 Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.

II. Chuẩn bị:

 * Giáo viên:

 Đèn chiếu, bài giảng điện tử, một số hình ảnh minh họa.

 * Học sinh:

 Xem trước bài học, trả lời câu hỏi.

 

doc 2 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1194Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 41, Bài 7: Trình bày và in trang tính - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/02/2011	
Ngày giảng: 10/02/2011
Tiết 41 
 Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
Hiểu được các thao tác điều chỉnh trang in.
Trình bày được các bước điêu chỉnh kích thước, lề tang
Biết cách điều chỉnh ngắt trang.
Hiểu được lợi ích của việc xem trang tinh trước khi in.
Biết cách điều chỉnh trang in cho thích hợp.
Tạo hứng thú học tập bộ môn.
Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.
II. Chuẩn bị:
	* Giáo viên:
	Đèn chiếu, bài giảng điện tử, một số hình ảnh minh họa..
	* Học sinh:
	Xem trước bài học, trả lời câu hỏi.
III. Tiến trình bài giảng.
1.Ổn định lớp .( 2’).
2. Bài củ: .(không)
3. Bài mới: .( 43’)
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách trình bày trang tính (10’)
Hoạt động GV và HS
Nội dung
Giới thiệu các bước mở xem trang tính trước khi in.
Vào biểu tượng xuất hiện như sau.
Xem trang tiếp theo
Xem trang trước
Quan sát Hình và làm theo các bước.
Tiến hành thực hành
1.Xem trước khi in.
- Mục đích: Giúp kiểm tra nội dung trên trang in có được trình bày hợp lý không.
- Cách thực hiện:
Vào file>prin preview
Hoặc nháy vào nút
b. Hoạt động 2: Điều chỉnh ngắt trang (18’)
Hoạt động GV và HS
Nội dung
?1. ý nghĩa của việc ngắt trang.
?2.Khi nào cần ngắt trang trong tài liệu.
Cho học sinh quan sát hình sau.
Khi muốn in tài liệu trên trang tính nằm trong trang giấy.
Quan sát hình
Cho học sinh đưa chuột vào đường kẻ màu xanh đến khi chuột biến thành dấu mũi tên thì kéo th nhỏ và rộng ra để xem kết quả. 
Tiến hành làm theo hướng dẫn.
Gọi học sinh đọc kết quả – nhận xét.
?3. Vậy các bước thực hiện ngắt trang như thế naò.
Giáo viên dùng đèn chiếu hướng dẫn các bước ngắt trang cho học sinh quan sát.
Kết luận
2. Điều chỉnh ngắt trang.
- Sau khi xem trước khi in ta vào PAGE Break Preview để xem ngắt trang.
- Điều chỉnh ngắt trang giúp chúng ta điều chỉnh phù hợp trang giấy.
4.Cũng cố: ( 3’)
	* Nêu ý nghĩa của việc xem trước khi in.
	* Để xem trước khi in ta thực hiện như thế nào?.
	* Nêu ý nghĩa của việc ngắt trang.	
5.Dặn dò: ( 1’)
	- Về nhà xem bài mới, học bài cũ.
 	- Thực hành bài vừa học.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 41.doc