Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bài 51 đến 70

Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bài 51 đến 70

I. Mục đích - yêu cầu

 + Đá cầu: thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển

 Nắm và hiểu được 1 số điểm trong luật đá cầu

 + Chạy bền: nâng cao thể lực

II. Địa điểm - phương tiện

 + Địa điểm: Sân trường hoặc nhà đa năng

 + Phương tiện: cột, lưới, quả cầu

III. Tiến trình lên lớp

 

doc 28 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bài 51 đến 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 51: Đá cầu - Ôn kỹ thuật di chuyển
 Chạy bền - luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I. Mục tiêu
 + Đá cầu: Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật tâng, búng cầu
 + Chạy bền: Luyện tập chạy bền
II. Địa điểm, phương tiện
 + Địa điểm: sân trường
 + Phương tiện: Cầu, lưới
III. Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
..............................................................................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
b. Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng một vòng sân
 +Bài thể dục tay không 6 động tác
 + Xoay các khớp: vai, tay, chân, hông, gối
 +ép dây chằng dọc ngang
c. Kiểm tra bài cũ
6 -8ph
+l/trưởng báo cáo sĩ số
+g/v nhận lớp, phổ biến nội dung
 + Đội hình khởi động
 *g/v
 + + + + + +
 + + + + +
 + + + + + +
2.Phần cơ bản
a.Kỹ thuật đá cầu
+ Ôn kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ Học kỹ thuật tâng "búng" cầu
- 2 điểm chạm - Điểm1: di chuyển nhanh chóng đến điểm cầu rơi đỡ bằng đùi, ngực, hoặc vai 
 Điểm 2:Búng cầu bằng mu bàn chân sang sân đối phương
b. Chạy bền
 Luyên tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30ph
+ nắm được kỹ thuật h/s tiếp tục luyện tập
g/v quan sát, sửa sai
Được sử dụng trong phòng thủ đỡ quả cầu rơi xa và thấp sát mặt sân, do đối phương bỏ nhỏ
+g/v làm mẫu, h/s luyện tập
+Nam chạy 4 vòng sân
+Nữ chạy 3 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 -8ph
+ thả lỏng
+ Trò chơi: Người, súng, hổ
+ Về nhà luyện tập kỹ thuật tâng búng cầu giải tán - khoẻ
 Bài 52: Đá cầu - Ôn kỹ thuật di chuyển
 - Giới thiệu một số điểm trong luật
 Chạy bền- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I. Mục đích - yêu cầu
 + Đá cầu: thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển
 Nắm và hiểu được 1 số điểm trong luật đá cầu
 + Chạy bền: nâng cao thể lực
II. Địa điểm - phương tiện
 + Địa điểm: Sân trường hoặc nhà đa năng
 + Phương tiện: cột, lưới, quả cầu
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định 
lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b, Khởi động
 - Chạy nhẹ một vòng sân
 - Xoay các khớp 
 - ép dây chằng 
c, Kiểm tra bài cũ
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
 +Đội hình khởi động
 *g/v
 + + + + + 
 + + + +
 + + + + +
2 học sinh thực hiện kỹ thuật tâng cầu
2. Phần cơ bản
a, Kỹ thuật đá cầu
 + Ôn kỹ thuật di chuyển, tâng "búng" cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
 + Giới thiệu 1 số điểm trong luật đá cầu
Kích thước sân: đơn
 đôi
 Lưới và cột
 Luật đá cầu
b, Kỹ thuật chạy bền 
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
- Nắm được kỹ thuật học sinh tiếp tục luyện tập
- Giáo viên chia mỗi tổ thành một 1 nhóm, tổ trưởng quan sát
- Giáo viên sửa sai cho từng nhóm
+ Sân đơn dài 13, 40m
 rộng: 5, 18m
+ Sân đôi: dài 13, 40m 
 rộng 6, 10 m
+ Lưới: dài 7m
 rộng 0, 75m
 Viền nải 5cm
- Lưới cột: chiêu cao tính từ mặt sân 1, 70 m vượt cách đường biên dọc 0, 50m
Nam 4 vòng 
Nữ 3 vòng 
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh: thả lỏng, trò chơi
+ Nhận xét giờ luyện tập
+ trò chơi : 2 tổ thực hiện phát cầu qua sân cách 10m
 (thi đấu 2 đội)
+ Về nhà luyện tập thêm kỹ thuật đá cầu
 (giải tán - khoẻ)
Bài 53: Đá cầu - Học kỹ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân 
 - kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình
 chạy bền - một số trò chơi phát triển sức bền
I. Mục tiêu
+ Học xong đá cầu học sinh thực hiện được cơ bản đúng kỹ thuật, kỹ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân . Một số bài tập phối hợp
+ Chạy bền: phát triển thể lực
II. Địa điểm - phương tiện
+ Địa điểm: sân trường hoặc nhà đa năng
+ Phương tiện: quả cầu đá và lưới cột
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập luyện
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
 - Chạy nhẹ nhàn 1 vòng sân
 - Bài thể dục tay không 6 động tác
 - Xoay các khớp ...
 - ép dây chăng: dọc, ngang
 - Bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau
c, Kiểm tra bài cũ
 +Em hãy nêu kích thước sân đơn
 + Em hãy nêu kích thước sân đôi
6 -8ph
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học 
 Đội hình khởi động 
 (*)gv
 + + + + +
 + + + + 
 + + + + +
+ Sân đơn :dài 13, 40m
 rộng 5, 18m
 + Sân đôi: dài 1,40m
 rộng 6,10m
2. Phần cơ bản
a, Đá cầu
* Học kiểm tra đá cầu tấn công bằng mu bàn chân 
 + Đá thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
+ Đá thấp chân nghiêng mình bằng mu chính diện
* Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu chính diện
- Khi phát xong người nhanh chuyển vào giữa sân để đón cầu đối phương
* Một số bài tập phối hợp
- 2 người đứng đối diện cách 3 đến 5m tung cầu bên kia đỡ đón cầu tâng 5 quả, bắt cầu lại (chuyển tiếp)
b, Chạy bền
- Chạy 2 vòng sân trường hoặc nhà đa năng
28 -30/
* Giáo viên làm mẫu học sinh quan sát
- Đá đơn lần chạm thứ 2 
+ Tâng cầu lần 1, lần chạm 2, đá thấp chân bằng mu chính diện( cả lớp thực hiện)
+ tâng cầu lần 1, lần chạm 2, đá thấp chân nghiêng mình(cả lớp thực hiện)
+ Tư thế chuẩn bị: Chân trước, chân sau (chân phát chân sau)
Kỹ thuật :Tay thuận cầm cầu, tung cầu chếch trước về chân đá khoảng cách là 60 - 80cm, xoay thân trên, chân đá quét ngang vòng cung sau ra trước
- Bài tập đỡ và tâng cầu
 + Giáo viên chia 2 sân (mỗi sân 2 tổ) đứng đối diện nhau thực hiện kỹ thuật 
+ Trò chơi điểm quân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ học
6 - 8ph
- Thả lỏng theo vòng tròn dũ chân tay (người mềm thả lỏng)
- bài tập về nhà luyện tập phát cầu nghiêng mình 
 (giải tán - khoẻ)
Bài 54: Đá cầu: - Ôn kỹ thuật phát cầu
 - Học một số chiến thuật
 - Giới thiệu 1 số điểm trong luật đá cầu
 - Đấu tập
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I. Mục đích - yêu cầu
 + Đá cầu: nắm được 1 số điều luật, thực hiện đúng các kỹ thuật
 + Chạy bền: luyện tập tốt, nâng cao thể lực
II. Địa điểm - phương tiện
 - Địa điểm; sân nhà đa năng
 - Phương tiện: cột, lưới, quả cầu
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
- Chạy nhẹ 1 vòng sân
- Bài thể dục nhịp điệu tay không 6 động tác
- Xoay các khớp ...
c, Kiểm tra bài cũ
6 -8ph
+l/trưởng báo cáo sĩ số
+g/v nhận lớp phổ biến nội dung
 + Đội hình khởi động
 *gv
 + + + + + +
 + + + + + + 
 + + + + + +
+ 2 hs thực hiện kt phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu chính diện
2. Phần cơ bản
a, Kỹ thuật đá cầu
+ Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân 
+ Học 1 số chiến thuật 
 - Phát cầu có che người
 - Phân chia khu vực kiểm soát trên sân
+ Giới thiệu 1 số điểm trong luật đá cầu (tiếp theo)
 Đá cầu đúng: (SGK trang 102)
+ Đấu tập
b, Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
+Nắm được kt hs tiếp tục l/tập
+g/v quan sát sửa sai
+g/v làm mẫu, hs theo dõi
+h/s thực hiện kt
-g/v quan sát để sửa sai
+4 h/s chia làm 2 bên đấu tập
+g/v làm trọng tài
- Nam: 5 vòng sân
- Nữ : 4 vòng sân
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 -8ph
+Thả lỏng
+Btập về nhà: l/tập k/thuật đá cầu Giải tán - khoẻ
 Bài 55 
Ôn tập kỹ thuật phát cầu thấp chân và một số chiến thuật
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
I. Mục tiêu
+ Đá cầu
 - Thực hiện tốt kỹ thuật phát cầu
 - Nắm được một số chiến thuật trong đá cầu
 - Bước đầu vào thi đấu
+ Chạy bền
 Nâng cao thể lực
II. Địa điểm, phương tiện
+ Địa điểm: Sân trường 
+ Phương tiện: Cột, cầu , lưới
III. Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
1.Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
Lớp Ngày giảng
...................................................
......................................................................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
b.Khởi động
+ chạy nhẹ nhàng 1vòng sân
+Btập thể dục tay không 6đ/tác
+Xoay các khớp
+ép dây chằng
c. Kiểm tra bài cũ
6 - 8ph
+l/trưởng báo cáo sĩ số
+gv nhân lớp phổ biến nội dung nội dung giờ học
+ Đội hình khởi động
 *gv
 + + + + + +
 + + + + +
 + + + + + +
+2 hs thực hiện k/t phát cầu
2. Phần cơ bản
a.Kỹ thuật đá cầu
+Ôn kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
+Ôn 1 số chiến thuật
- Chiến thuật đá đôi: Phối hợp có tổ chức, tấn công thường xuyên và phòng thủ có hiệu quả
- Phát cầu che người
- Phân chia khu vực kiểm soát trên sân(sgk 10)
+ Đấu tập
b. Kỹ thuật chạy bền
 Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
+g/v làm mẫu, hs theo dõi
+ Chia 2 sân ,1 sân nam, 1 sân nữ ôn kỹ thuật phát cầu
+g/v quan sát sửa sai
+g/v phổ biến kỹ thuật
+ cho hs đấu tập đá sân đôi, sân ba
+ Nam: 4vòng
+Nữ : 3vòng
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 -8ph
+ Thả lỏng
+về nhà l/tập đá cầu
 Bài 56: Đá cầu - kiểm tra
I. Mục tiêu
 Đánh giá chất lượng thực hiện kỹ thuật của học sinh qua một thời gian luyện tập
II. Địa điểm, phương tiện
+Địa điểm: sân trường
+ Phương tiện: Cột lưới, cầu
III. tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định
lương
Phương pháp tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu
a. Kiểm tra sĩ số
L ... n xét trước lớp 
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 - 8 /
- Thả lỏng
- Về nhà luyện tập chuẩn bị giờ sau kiểm tra
(giải tán - khoẻ)
 Bài 66: TTTC- Kiểm tra đẩy tạ 
I. Mục đích - yêu cầu
- Kiểm tra kỹ thuật và thành tích đẩy tạ kiểu "vai hướng ném"
- Tạ dùng trong kiểm tra: 5 kg với nam; 3kg với nữ
II. Địa điểm - phương tiện
- Địa điểm: khu đẩy tạ 
- Phương tiện: tạ quả (nam)(nữ)
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập 
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
- Bài thể dục tay không 6 động tác
- Xoay các khớp gối, hông, vai 
- ép dây chằng dọc, ngang
- Bước nhỏ, nâng cao đùi
c, Kiểm tra bài cũ
6 - 8/
- Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
- G/v nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học
Đội hình khởi động
 *g/v +l/trưởng
 + + + + +
 + + + +
 + + + + +
2. Phần cơ bản
- Kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném 
 Biểu điểm thành tích
Điểm 5: có đủ các giai đoạn kỹ thuật, nhưng không phối hợp các giai đoạn tốt
Điểm 4: Điểm giai đoạn trượt đà ngắn, góc tạ rời quá lớn 
Điểm 3: Kỹ thuật không chính xác ...
Điểm 2: Có biểu hiện kỹ thuật không rõ ràng
Điểm 1: Chưa thể hiện được kỹ thuật đẩy tạ " vai hướng ném"
28-30/
- H/s sau khi khởi động xong 
- Chuẩn bị lần lượt vào kiểm tra dưới sự gọi tên của g/v
- Mỗi h/s được quyền đẩy 3 lần. Thành tích tính điểm lần đẩy tốt nhất + Kỹ thuật
- G/v gọi tên chấm điểm 
+ Tổ 1 kiểm tra 
+ Tổ 2 phục vụ và ngược lại
Biểu điểm 
2) Kỹ thuật 
Điểm 10: Kỹ thuật hoàn chỉnh, ổn định, đẹp
Điểm 9: Kỹ thuật hoàn chỉnh, ổn định, đẹp
Điểm 8: Kỹ thuật tương đối ổn định, dùng sức chưa cao
Điểm 7: Các giai đoạn kỹ thuật chính xác, nhưng chưa ổn định 
Điểm 6: Có kỹ thuật chuẩn bị và trượt đà tốt nhưng ra sức cuối cùng không dùng sức toàn thân 
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ luyện tập
6 - 8/
- Thả lỏng
- G/v nhắc giờ sau ôn tập học kỳ 
 (giải tán - khoẻ)
 Bài 67 : Ôn luyện học kỳ II (tiết 1)
 - Kỹ thuật đá cầu 
 - Kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 
I . Mục đích - yêu cầu
+Đá cầu trên cơ sở nắm được kĩ thuật, tiếp tục luyện tập nâng cao chất lượng về kĩ thuật và thành tích 
+ chạy bền : luyện tập kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
II . Địa điểm - phương tiện
 - Địa điểm : sân trường 
 - Phương tiện: quả cầu , chổi vệ sinh
III . Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ trức luyện tập
1 . Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
Lớp ngày giảng
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
 - Chạy nhẹ một vòng sân
 - Xoay các khớp gối , hông , vai
 - ép dây chằng : dọc ngang
 - Bước nhỏ nâng cao đùi
c, Kiểm tra bài cũ 
2 học sinh thực hiện kĩ thuậtphát cầu thấp chân nghiêng mình
6 -8ph
 - Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
 - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ luyện tập
 Đội hình khới động
 * g/v (+) l/trưởng
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
Giáo viên nhận xét cho điểm
2 . Phần cơ bản
 Ôn tập học kì hai
 a, Kĩ thuật đá cầu
 - Ôn kĩ thuật tâng (búng) cầubằng mu bàn chân
 - Ôn luyện kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
b,Kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
- Trên cơ sở học sinh nắm được kĩ thuật 
- Giáo viên có thể làm mẫu lại kĩ thuật 1 - 2 lần , cho học sinh quan sát
- Giáo viên chia đều trên 2 sân đá cầu để luyện tập
- Giáo viên quan sát chỉnh sửa kĩ thuật cho học sinh
- Nắm vững kĩ thuật, tiếp tục ôn luyện nâng cao chất lượng
 Đội hình luyện tập
- Nam 5 vòng sân
- Nữ 3 vòng sân
3 . Phần kết thúc
Hồi tĩnh 
Nhận xét giờ học
6 -8ph
+Trò chơi bóng chuyền 6 - thả lỏng
+Về nhà luyện tập kĩ thuật tâng (búng) cầu (giải tán khoẻ)
 Bài 68 : Ôn luyện học kỳ II (tiết 2)
 - Kỹ thuật đá cầu 
 - Kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên 
I . Mục đích - yêu cầu
+ Như tiết 67 tiếp tục ôn luyện 
+Đá cầu trên cơ sở nắm được kĩ thuật, tiếp tục luyện tập nâng cao chất lượng về kĩ thuật và thành tích 
+ chạy bền : luyện tập kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
II . Địa điểm - phương tiện
 - Địa điểm : sân trường 
 - Phương tiện: quả cầu , chổi vệ sinh
III . Tiến trình lên lớp
 Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ trức luyện tập
1 . Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
Lớp ngày giảng
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Khởi động
 - Chạy nhẹ một vòng sân
 - Xoay các khớp gối , hông , vai
 - ép dây chằng : dọc ngang
 - Bước nhỏ nâng cao đùi
c, Kiểm tra bài cũ 
2 học sinh thực hiện kĩ thuậtphát cầu thấp chân nghiêng mình
6 -8ph
 - Cán bộ lớp báo cáo sĩ số
 - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung giờ luyện tập
 Đội hình khới động
 * g/v (+) l/trưởng
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
Giáo viên nhận xét cho điểm
2 . Phần cơ bản
 Ôn tập học kì hai
 a, Kĩ thuật đá cầu
 - Ôn kĩ thuật tâng (búng) cầubằng mu bàn chân
 - Ôn luyện kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
b,Kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
28 -30/
- Trên cơ sở học sinh nắm được kĩ thuật 
- Giáo viên có thể làm mẫu lại kĩ thuật 1 - 2 lần , cho học sinh quan sát
- Giáo viên chia đều trên 2 sân đá cầu để luyện tập
- Giáo viên quan sát chỉnh sửa kĩ thuật cho học sinh
- Nắm vững kĩ thuật, tiếp tục ôn luyện nâng cao chất lượng
 Đội hình luyện tập
- Nam 5 vòng sân
- Nữ 3 vòng sân
3 . Phần kết thúc
Hồi tĩnh 
Nhận xét giờ học
+Trò chơi bóng chuyền 6 - thả lỏng
+Về nhà luyện tập kĩ thuật tâng (búng) cầu (giải tán khoẻ)
 Bài 69: Kiểm tra học kỳ II (tiết 1) Kỹ thuật đá cầu 
 phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
 Chạy bền 
I. Mục đích - yêu cầu
+ H/s sẽ được lựa chọn 1 trong 2 nội dung kỹ thuật để tham gia kiểm tra học kỳ 
+ H/s phấn đấu đạt kết quả cao
+ G/v đánh giá đúng tiêu chuẩn theo mẫu
II. Địa điểm - phương tiện
+ Địa điểm: sân trường
+ Phương tiện: quả cầu, lưới, cột, vệ sinh sân bãi
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
(hoạt động của g/v và h/s)
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
Lớp: Ngày giảng:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b, Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân
+ Bài thể dục tay không 6 động tác
+ Xoay các khớp gối, hông, vai...
6 - 8/
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- G/v nhận lớp, phổ biến nội dung kiểm tra
Đội hình khởi động
 (*)g/v (*)lt
 + + + + +
 + + + + + +
 + + + + +
2. Phần cơ bản
a, Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
b, Kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
28- 30/
Đội hình kiểm tra
....
- G/v gọi lần lượt từng h/s vào thực hiện kỹ thuật phát cầu
- Mỗi h/s thực hiện 5 quả phát, mỗi quả tương đương 2 điểm
- G/v quan sát kỹ thuật, trừ điểm trong quá trình học sinh thực hiện
+ Nam 3,5 vòng sân vận động
- Nữ 2 vòng sân vận động
Mỗi vòng tương đương 300m
Biểu điểm
Điểm Nữ Nam
1 2/20 4/40
2 2/16 4/35
3 2/14 4/30
4 2/12 4/25
5 2/10 4/20
6 2/08 4/15
7 2/06 4/10
8 2/03 4/02
9 2/ 00 3/55
10 1/50 3/45
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ kiểm tra
6 -8ph
Thả lỏng
Một số h/s chưa kiểm tra về nhà luyện tập tiếp giờ sau kiểm tra
(giải tán - khoẻ)
 Bài 70: Kiểm tra học kỳ II (tiết 2) Kỹ thuật đá cầu 
 phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
 Chạy bền 
I. Mục đích - yêu cầu
+ Tiếp tục kiểm tra các h/s còn lại
+ H/s sẽ được lựa chọn 1 trong 2 nội dung kỹ thuật để tham gia kiểm tra học kỳ 
+ H/s phấn đấu đạt kết quả cao
+ G/v đánh giá đúng tiêu chuẩn theo mẫu
II. Địa điểm - phương tiện
+ Địa điểm: sân trường
+ Phương tiện: quả cầu, lưới, cột, vệ sinh sân 
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp tổ chức luyện tập
(hoạt động của g/v và h/s)
1. Phần mở đầu
a, Kiểm tra sĩ số
Lớp: Ngày giảng:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b, Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân
+ Bài thể dục tay không 6 động tác
+ Xoay các khớp gối, hông, vai...
6 - 8/
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- G/v nhận lớp, phổ biến nội dung kiểm tra
Đội hình khởi động
 (*)g/v (*)lt
 + + + + +
 + + + + + +
 + + + + +
2. Phần cơ bản
a, Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
b, Kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên
Đội hình kiểm tra
- G/v gọi lần lượt từng h/s vào thực hiện kỹ thuật phát cầu
- Mỗi h/s thực hiện 5 quả phát, mỗi quả tương đương 2 điểm
- G/v quan sát kỹ thuật, trừ điểm trong quá trình học sinh thực hiện
+ Nam 3,5 vòng sân vận động
- Nữ 2 vòng sân vận động
Mỗi vòng tương đương 300m
Biểu điểm
Điểm Nữ Nam
1 2/20 4/40
2 2/16 4/35
3 2/14 4/30
4 2/12 4/25
5 2/10 4/20
6 2/08 4/15
7 2/06 4/10
8 2/03 4/02
9 2/ 3/55
10 1/50 3/45
3. Phần kết thúc
+ Hồi tĩnh
+ Nhận xét giờ kiểm tra
6 -8ph
Thả lỏng
Một số h/s chưa kiểm tra về nhà luyện tập tiếp giờ sau kiểm tra
(giải tán - khoẻ)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_7_bai_51_den_70.doc