Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm

Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm

I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất:

Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:

- Tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể.

- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Đoàn kết và giúp đỡ bạn trong học tập.

2. Về năng lực:

Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS các năng lực sau đây:

2.1. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về các kỹ thuật, kỹ năng động tác của Chạy cự li ngắn và kỹ năng Chạy bền; biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.2. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết và thực hiện được: các kỹ thuật, kỹ năng động tác của Chạy cự li ngắn và kỹ thuật, kỹ năng Chạy bền.

- Biết quan sát tranh ảnh và điều khiển nhóm hoạt động.

- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.

- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.

 

doc 204 trang Người đăng Bảo Việt Ngày đăng 24/05/2024 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1-2: Chủ đề MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH
I. Mục tiêu bài học
1. Về phẩm chất:
Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:
- Tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể.
- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Đoàn kết và giúp đỡ bạn trong học tập.
2. Về năng lực:
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS các năng lực sau đây:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về chủ đề bài học; biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Biết được một số kiến thức cơ bản về sức nhanh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
- Biết quan sát tranh ảnh và điều khiển nhóm hoạt động.
- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: sân tập thể dục (nhà đa năng) hoặc trong phòng học.
- Phương tiện:
+ Giáo viên: giáo án; trang phục thể thao; tranh ảnh về các hoạt động TDTT; còi, đồng hồ, nấm (20 cái), cờ hiệu (04 cái), bóng nhựa (10 quả); máy chiếu, máy tính xách tay (để bàn); bản thu hoạch (60 tờ).
+ Học sinh: trang phục thể thao; tranh ảnh về các hoạt động TDTT; tài liệu sưu tầm về lợi ích, tác dụng của TDTT.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: học tập đồng loạt (tập thể), hoạt động tổ (nhóm).
IV. Tiến trình dạy và học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu
8’-9’


1. Nhận lớp – phổ biến nội dung bài:
Ng.dạy
Lớp
Sĩ số
..../....
...
..................
..../....
...
..................
..../....
...
..................

1’-2’

- Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung.

- Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- Lắng nghe.
2. Khởi động:
6’-7’- Trò chơi: ‘Hãy làm theo tôi nói đừng làm theo tôi làm’.


- Hướng dẫn cách chơi.
- Làm quản trò điều khiển.
- Quan sát, lắng nghe.
- Tích cực tham gia.
II. Phần cơ bản
28’-30’1. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
1.1. Một số hiểu biết cần thiết:
- Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.
- Biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản:
+ Phản ứng nhanh.
+ Tần số động tác.
+ Động tác đơn nhanh.
1.2. Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh:
- Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh: chạy biến tốc, đổi hướng theo tín hiệu; xuất phát với các tư thế khác nhau...
- Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác: chạy nhanh tại chỗ (5’, 10’, 15’), nhảy dây nhanh...
- Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh: bật nhảy nhanh, gập thân ném bóng nhanh, chống đẩy nhanh...
- Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ: chạy tăng tốc nhanh 5m, 10m, 15m, 20m; chạy đạp sau...
- Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ: chạy nhanh 60m, 80m, 100m.
22’-23’

- Ở tiết 1:
+ Giới thiệu khái quát.
+ Phân nhóm (3-4 nhóm), giao nhiệm vụ cho các nhóm.
+ Hướng dẫn các nhóm hiểu rõ yêu cầu, cách thức thực hiện.
+ Giải đáp thắc mắc (nếu có).
- Ở tiết 2:
+ Hướng dẫn HS thuyết trình và hướng đánh giá, cho điểm.
+ Quan sát, lắng nghe.
+ Kết luận, đánh giá chung.
- Ở tiết 1:
+ Lắng nghe.
+ Các nhóm nhận nhiệm vụ.
+ Các nhóm quan sát, lắng nghe.
+ Nêu ý kiến và lắng nghe giải đáp.
- Ở tiết 2:
+ Lắng nghe.
+ Đại diện các nhóm trình bày.
+ Nhóm khác quan sát, lắng nghe, nêu ý kiến đánh giá.
III. Phần kết thúc
7’-9’1. Hồi tĩnh:
5’-7’- Trò chơi: ‘Phép lịch sự’.


- Hướng dẫn cách chơi.
- Làm quản trò điều khiển.
- Quan sát, lắng nghe.
- Tích cực tham gia.
2. Nhận xét và hướng dẫn tự học ở nhà:
1’-2’- Nhận xét.


- Nêu ý kiến đánh giá chung về kết quả, ý thức, thái độ học tập.
- Nhắc nhở một số tồn tại cần khắc phục.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Cá nhân: bản thu hoạch, bản kế hoạch tự tập ở nhà (theo mẫu).


- Hướng dẫn:
+ Phát phiếu học tập và hướng dẫn.
- Lắng nghe.
+ Nhận phiếu, về nhà hoàn thiện và nộp vào tiết sau.Ngày ...... tháng ...... năm 2020
Duyệt
BẢN THU HOẠCH
GVGD:
	
Môn:
Thể dục
Chủ đề:
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
Điểm:

Họ tên HS:
	
Lớp:
	
Trả lời các câu hỏi sau:
1. Em hiểu thế nào là sức nhanh?
2. Em hãy cho ít nhất một ví dụ về phản ứng nhanh?
3. Em hãy liệt kê một số bài tập phát triển sức nhanh mà em biết?
---------------------------------------
Tiết 3: Chủ đề ĐHĐN (tiết 1)
I. Mục tiêu bài học
1. Về phẩm chất:
Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:
- Tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể.
- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Đoàn kết và giúp đỡ bạn trong học tập.
2. Về năng lực:
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS các năng lực sau đây:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về các kỹ năng ĐHĐN; biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN.
- Biết quan sát tranh ảnh và điều khiển nhóm hoạt động.
- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: sân tập thể dục (nhà đa năng).
- Phương tiện:
+ Giáo viên: giáo án; trang phục thể thao; tranh ảnh minh họa một số kỹ năng ĐHĐN; còi, đồng hồ, nấm (20 cái), cờ hiệu (04 cái), bóng nhựa (10 quả); cột đa năng (02 chiếc).
+ Học sinh: trang phục thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, làm mẫu, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: học tập đồng loạt (tập thể), hoạt động tổ (nhóm).
IV. Tiến trình dạy và học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu
4’-5’1. Nhận lớp – phổ biến nội dung bài:
Ng.dạy
Lớp
Sĩ số
..../....
...
..................
..../....
...
..................
..../....
...
..................
..../....
...
..................

1’-2’

- Nhận lớp, kiểm tra sức khỏe HS.
- Phổ biến nội dung.

- Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- Lắng nghe.
2. Khởi động:
2’-3’- Xoay các khớp.
- Ép dây chằng.

2l×8n
2l×8n

- Điều khiển, yêu cầu HS ghi nhớ để tự thực hiện ở các tiết sau.
- Thực hiện.

II. Phần cơ bản
28’-30’1. Một số phương phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
3’-5’

- Thu bài tập cá nhân.
- Kiểm tra bài cũ (nêu câu hỏi) – cho điểm.
- Nộp bản thu hoạch.
- Trả lời, tham gia nhận xét.
2. ĐHĐN:
8’-10’a) Ôn cũ:
- Tập hợp hàng dọc:
+ Khẩu lệnh: ‘thành 1 (2,3...) hàng dọc ... tập hợp!’.
+ Động tác: lần lượt từ tổ 1 đến hết (1 tổ/1 hàng), phát triển hàng về bên trái tổ 1.
- Dóng hàng:
+ Khẩu lệnh: ‘nhìn trước... thẳng!’.
+ Động tác: đứng thẳng hàng dọc, hàng ngang.
+ Khẩu lệnh: ‘thôi!’

1-2l
1-2l
- Treo tranh ảnh, hướng dẫn HS quan sát.
- Nêu câu hỏi phân tích, khai thác thông tin.
- Làm mẫu, nhấn mạnh kiến thức: khẩu lệnh, động tác.
- Yêu cầu 1-2HS thực hiện lại.
- Quan sát.
- Trả lời, nhận biết thông tin.
- Quan sát, lắng nghe.
- Thực hiện, tham gia nhận xét.
- Điểm số:
+ Khẩu lệnh: ‘Từ 1 đến hết... điểm số!’.
+ Động tác: lần lượt HS hô to số của mình.
- Báo cáo: ‘Báo cáo thầy (cô) giáo, sĩ số lớp ... hôm nay .../... – báo cáo... hết!’.

1-2l

- Làm mẫu, giảng giải.
- Gọi 1-2HS thực hiện.
- Nhận xét chung, sửa sai, uốn nắn.
- Quan sát, lắng nghe.
- Thực hiện, tham gia nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ:
+ Khẩu lệnh: ‘Nghiêm (nghỉ)...!’.
+ Động tác nghiêm (nghỉ).
- Quay phải (quay trái):
+ Khẩu lệnh: ‘bên phải (trái)... quay!’.
+ Động tác: quay 900 sang phải (trái).

1-2l
- Làm mẫu, giảng giải.
- Gọi 1-2HS thực hiện.
- Nhận xét chung, sửa sai, uốn nắn.
- Quan sát, lắng nghe.
- Thực hiện, tham gia nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Quay đằng sau:
+ Khẩu lệnh: ‘đằng sau... quay!’.
+ Động tác: quay 1800 qua phải, rút chân trái về tư thế nghiêm.

1-2l
- Làm mẫu, giảng giải.
- Gọi 1-2HS thực hiện.
- Nhận xét chung, sửa sai, uốn nắn.
- Quan sát, lắng nghe.
- Thực hiện, tham gia nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
b) Luyện tập:
3’-5’

- Phân nhóm, giao nhiệm vụ.
- Tổ chức thi đấu trình diễn cho 2 nhóm.
- Quan sát, hướng dẫn HS đánh giá.
- Đánh giá chung.
- Nhận nhiệm vụ, tổ chức luyện tập.
- Thực hiện; quan sát, tham gia nhận xét.
- Lắng nghe.- Quan sát, lắng nghe.

3. Trò chơi: Chạy đuổi
5’-7’

- Hướng dẫn.
- Tổ chức, trọng tài.
- Tích cực tham gia và cổ vũ.
4. Củng cố:
- Tư thế đứng nghiêm, nghỉ.
- Quay trái, quay phải, quay đằng sau.
2’-3’


- Nêu yêu cầu, quan sát, nhận xét chung.
- Hệ thống kiến thức.

- 1-2HS xung phong thực hiện; tham gia nhận xét.
- Lắng nghe.
III. Phần kết thúc
5’-7’1. Hồi tĩnh:
4-5’- Rũ tay, chân – hít thở sâu.
- Rung, lắc cơ bắp chân, cơ bắp đùi.


- Quan sát, uốn nắn.
- Cán sự điều khiển cả lớp thực hiện.
2. Nhận xét và hướng dẫn tự học ở ... :
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về kỹ thuật, động tác bổ trợ của Đá cầu; biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được tương đối thành thục: kỹ thuật, động tác bổ trợ của Đá cầu.
- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: sân tập thể dục (nhà đa năng).
- Phương tiện:
+ Giáo viên: giáo án; trang phục thể thao; còi, đồng hồ, nấm (20 cái), cờ hiệu (04 cái).
+ Học sinh: trang phục thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, làm mẫu, quay vòng, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: học tập đồng loạt (tập thể), hoạt động tổ (nhóm).
IV. Tiến trình dạy và học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu
4’-5’


1. Nhận lớp – phổ biến nội dung bài:
1’-2’
- Nhận lớp, kiểm tra sức khỏe HS.
- Cán sự tập trung lớp, 
Ng.dạy
Lớp
Sĩ số
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
- Phổ biến nội dung.
báo cáo sĩ số.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- Lắng nghe.
2. Khởi động:
2’-3’


*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- Xoay các khớp.
- Ép dây chằng.
- Ép dẻo.
- Đá lăng chân.- Quan sát, uốn nắn
II. Phần cơ bản
28’-30’


1. Chạy bền.
24’-25’


a) Nội dung – Hình thức kiểm tra – Yêu cầu cần đạt:
1’-2’
- Phổ biến.
- Lắng nghe.
- Nội dung: thành tích chạy bền cự li 500m (s).
- Hình thức: thực hành cá nhân; mỗi đợt chạy 5HS.

1-2l
4-5l


b) Tiêu chí đánh giá:
1’-2’
- Phổ biến.
- Lắng nghe.
- Đạt (Đ): nam ≤120s, nữ ≤ 132s.
- Chưa đạt (CĐ): các trường hợp còn lại. 
c) Kiểm tra:
18’-20’
- Tiến hành kiểm tra.
- Thực hiện theo đúng lượt đã quy định.
2. Củng cố.
3’-5’


- Kết quả kiểm tra


- Thông báo.
- Đánh giá chung
- Lắng nghe; nêu ý kiến nhận xét.
III. Phần kết thúc
5’-7’


1. Hồi tĩnh:
2’-3’


- Rũ tay chân.
- Thả lỏng.


- Điều khiển.

- Thực hiện.

2. Nhận xét và hướng dẫn tự học ở nhà:
3’-4’


- Nhận xét.
1-2’

- Đánh giá chung về ý thức, thái độ khi kiểm tra; nhắc nhở một số tồn tại cần khắc phục.
- Lắng nghe.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV

- Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Chạy nhanh: tiếp tục vận dụng tự luyện tập các bài tập đã học.
+ Chạy bền: tiếp tục tập luyện nhảy dây bền, chạy bền.
+ Bật nhảy: giữ gìn sức khỏe chuẩn bị tiết sau kiểm tra.
1-2’

- Hướng dẫn.
- Lắng nghe.
Ngày ...... tháng ...... năm 2021
Duyệt
Tiết 69: KIỂM TRA ĐGXL THỂ LỰC HỌC SINH (t1)
I. Mục tiêu bài học
1. Về phẩm chất:
Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:
- Tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể.
- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Đoàn kết và giúp đỡ bạn trong học tập.
2. Về năng lực:
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS các năng lực sau đây:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về các kỹ năng của Bật nhảy (bật xa tại chỗ); biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được tương đối thành thục các kỹ năng của Bật nhảy (bật xa tại chỗ) và vận dụng hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.
- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: sân tập thể dục (nhà đa năng).
- Phương tiện:
+ Giáo viên: giáo án; trang phục thể thao; còi, đồng hồ, nấm (20 cái), cờ hiệu (04 cái).
+ Học sinh: trang phục thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: học tập đồng loạt (tập thể), hoạt động tổ (nhóm).
IV. Tiến trình dạy và học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu
4’-5’


1. Nhận lớp – phổ biến nội dung bài:
1’-2’
- Nhận lớp, kiểm tra sức khỏe HS.
- Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
Ng.dạy
Lớp
Sĩ số
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
- Phổ biến nội dung.
*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- Lắng nghe.
2. Khởi động:
2’-3’


*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- Xoay các khớp.
- Ép dây chằng.
- Ép dẻo.
- Đá lăng chân.- Quan sát, uốn nắn
II. Phần cơ bản
28’-30’


1. Bật nhảy.
24’-25’


a) Nội dung – Hình thức kiểm tra:
1’-2’
- Phổ biến.
- Lắng nghe.
- Nội dung: bật xa tại chỗ.
- Hình thức: thực hành cá nhân.

1-2l
4-5l


b) Yêu cầu – Tiêu chí đánh giá:
1’-2’
- Phổ biến.
- Lắng nghe.
- Yêu cầu: thực hiện đúng động tác bật rời đất bằng cả hai chân.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đạt (Đ): nam ≥ 183cm, nữ ≥ 146cm.
+ Chưa đạt (CĐ): các trường hợp còn lại. 


- Thông báo danh sách và thứ tự các đợt kiểm tra.
- Lắng nghe.
c) Kiểm tra:
18’-20’
- Tiến hành kiểm tra.
- Thực hiện theo đúng danh sách và thứ tự đã quy định.
2. Củng cố.
3’-5’


- Kết quả kiểm tra


- Thông báo.
- Đánh giá chung
- Lắng nghe; nêu ý kiến nhận xét.
III. Phần kết thúc
5’-7’


1. Hồi tĩnh:
2’-3’


- Rũ tay chân.
- Thả lỏng.


- Điều khiển.

- Thực hiện.

2. Nhận xét và hướng dẫn tự học ở nhà:
3’-4’


- Nhận xét.
1’-2’

- Đánh giá chung về ý thức, thái độ khi kiểm tra; nhắc nhở một số tồn tại cần khắc phục.
- Lắng nghe.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV

- Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Chạy nhanh: giữ gìn sức khỏe chuẩn bị tiết sau kiểm tra.
1’-2’

- Hướng dẫn.
- Lắng nghe.

Tiết 70: KIỂM TRA ĐGXL THỂ LỰC HỌC SINH (t2)
I. Mục tiêu bài học
1. Về phẩm chất:
Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:
- Tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể.
- Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Đoàn kết và giúp đỡ bạn trong học tập.
2. Về năng lực:
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS các năng lực sau đây:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động thực hiện việc sưu tầm tranh, ảnh phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS biết sử dụng thuật ngữ, kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin về Chạy nhanh; biết hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được tương đối thành thục các kỹ năng của Chạy nhanh.
- Biết hợp tác, giúp đỡ cùng bạn thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.
- Tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình, nêu ý kiến đánh giá.
- Vận dụng được trong các giờ học Thể dục và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: sân tập thể dục (nhà đa năng).
- Phương tiện:
+ Giáo viên: giáo án; trang phục thể thao; còi, đồng hồ, nấm (20 cái), cờ hiệu (04 cái), đệm xốp ghép (6 mảnh 50cm × 50cm).
+ Học sinh: trang phục thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng lời nói, thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: học tập đồng loạt (tập thể), hoạt động tổ (nhóm).
IV. Tiến trình dạy và học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu
4-5’


1. Nhận lớp – phổ biến nội dung bài:
1-2’
- Nhận lớp, kiểm tra sức khỏe HS.
- Cán sự tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
Ng.dạy
Lớp
Sĩ số
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
..../....
....
..................
- Phổ biến nội dung.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- Lắng nghe.
2. Khởi động:
2-3’


*
*
*
©CS
*
*
*
žGV
- CS điều khiển cả lớp thực hiện.
- Xoay các khớp.
- Ép dây chằng.
- Ép dẻo.
- Đá lăng chân.- Quan sát, uốn nắn
II. Phần cơ bản
28-30’


1. Chạy nhanh.
24-25’


a) Nội dung – Hình thức kiểm tra:
1-2’
- Phổ biến.
- Lắng nghe.
- Nội dung: Chạy 30m xuất phát cao.
- Hình thức: thực hành theo cá nhân.

1-2l
4-5l


b) Yêu cầu – Tiêu chí đánh giá:
1-2’
- Phổ biến.

- Lắng nghe.

- Yêu cầu: Xuất phát cao chạy nhanh hết cự li 30m.
- Tiêu chí đánh giá: theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực học sinh.
+ Đạt (Đ): nam ≤ 6,20s, nữ ≤ 7,20s.
+ Chưa đạt (CĐ): các trường hợp còn lại. 


- Chia các cặp HS hỗ trợ lẫn nhau, hướng dẫn thực hiện.
- Các cặp hỗ trợ thay phiên nhau, dùng hai tay giữ phần dưới cẳng chân HS được kiểm tra.
c) Kiểm tra:
18-20’
- Tiến hành kiểm tra.
- Thực hiện đúng lượt đã quy định.
2. Củng cố.
3-5’


- Kết quả kiểm tra


- Thông báo.
- Đánh giá chung
- Lắng nghe; nêu ý kiến nhận xét.
III. Phần kết thúc
5-7’


1. Hồi tĩnh:
2-3’


- Rũ tay chân.
- Thả lỏng.


- Điều khiển.

- Thực hiện.

2. Nhận xét và hướng dẫn tự học ở nhà:
3-4’


- Nhận xét.
1-2’

- Đánh giá chung về ý thức, thái độ khi kiểm tra; nhắc nhở một số tồn tại cần khắc phục.
- Lắng nghe.

*
*
*
©CS
*
*
*
žGV

- Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Vận dụng các bài tập đã học tự tập hàng ngày.
1-2’

- Hướng dẫn.
- Lắng nghe.
Ngày ...... tháng ...... năm 2021
Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_khoi_8_chuong_trinh_ca_nam.doc