Giáo án môn Lịch sử lớp 8 cả năm

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 cả năm

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I

THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Tuần I (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

 Tiết 1 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

A.Mục tiêu bài học

1.Kiến thức: HS nắm

-Nguyên nhân,diễn biến,tính chất,ý nghĩa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI,Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

-Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng.

2.Kĩ năng:

-Rèn luyện bản đồ,tranh ảnh.

-Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề,đặc biệt là câu hỏi và bài tập.

3.Tư tưởng:Bồi dưỡng cho HS

-Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

-Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột,thay thế cho chế độ phong kiến.

 

doc 118 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 857Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HỌC KÌ I
Ngày Soạn:25/08/2007 CHƯƠNG I
Ngày dạy:28/08/2007 THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Tuần I (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
 Tiết 1 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
A.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức: HS nắm
-Nguyên nhân,diễn biến,tính chất,ý nghĩa của cách mạn Hà Lan giữa thế kỉ XVI,Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
-Các khái niệm cơ bản trong bài,chủ yếu là khái niệm: Cách mạng tư tưởng.
2.Kĩ năng:
-Rèn luyện bản đồ,tranh ảnh..
-Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề,đặc biệt là câu hỏi và bài tập.
3.Tư tưởng:Bồi dưỡng cho HS
-Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
-Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ,nhưng vẫn là chế độ bóc lột,thay thế cho chế độ phong kiến.
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ thế giới.
-Tìm hiểu các thuật ngữ,khái niệm lịch sử trong bài.
C.Thiết kế bài học
I. ổn định lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
III.Bài mới;
1.Giới thiệu:Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu nảy sinh ra và phát triển nền sản xuất của CNTB dẫn tới mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa tư sản và phong kiến và các tầng lớp nhân dân lao động,một cuộc cách mạng sẽ nổ ra.
2.Bài mới:
Phương pháp
Nội dung
KTBS
 HS đọc phần 1
-Nêu những biểu hiện mới về kinh tế,xã hội ở Tây Aâu trong các thế kỉ XVI – XVII?
-HS thảo luận:Hệ quả của biến đổi xã hội.
-Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là gì?
-Trình bày diễn biến chính của cuộc cách` mạng?
-Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào?
-TL:Đấu tranh giải phóng dân tộc
-Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?
-TL:Vì cách mạng đã đánh đổ chế độ phong kiến(ngoại bang),thành lập nước cộng hoà,xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn.
GV:Dùng lược đồ chỉ nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển.
-Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó?
-Sử dụng lược đồ H2 sgk.Trình bày diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn
-Cách mạng tư sản Anh thắng lợi có ý nghĩa gì?
-HS thảo luận:
+Mục tiêu của cách mạng?
+Cách mạng đem lại quyền lợi cho ai?
+Ai là lãnh đạo cách mạng?
+Ai là động lực của cách mạng?
+Cách mạng có triệt để không?
I.Sự biến đổi kinh tế,xã hội tây âu trong các thế kỉ XV - XVII.Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
1.Một nền sản xuất mới ra đời.
-Kinh tế:công trường thủ công ,buôn bán phát triển
- Xã hội:hình thành 2 giai cấp mới:tư sản và vô sản.
2.Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
-Nguyên nhân:Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nê-đéc-lan
-Diễn biến: sgk
-Kết quả:Hà Lan được giải phóng tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
II.Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.
1.Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.
- Kinh tế:Kinh tế TBCN phát triển
- Xã hội:Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản,nông dân bị bần cùng hoá,mâu thuẫn xã hội gay gắt cách mạng bùng nổ.
2. Tiến trình cách mạng:
-Giai đoạn 1:1642-1648 nội chiến bắt đầu
- giai đoạn 2: 1649-1688
+Vua Sác-lơ I bị xử tử,Anh trở thành nước cộng hoà.
+12-1688 chế độ quân chủ lập hiến được thành lập
3.ý nghĩa:
-Chế độ tư bản được xác lập.
-Kinh tế TBCN phát triển.	
-Thoát khỏi sự thống trị của phong kiến.
IV.CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP
-Vì sao cách mạng Hà Lan được coi là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?
-Tại sao cách mạng anh là cuộc cách mạng không triệt để?
-Lập niên biểu cách mạng anh thế` kỉ XVII?
V.DẶN DÒ:
Học bài, hoàn thành bài tập,soạn bài 1 phần III.
D. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 25/08/2007 
Ngày dạy:29/08/2007
Tuần 2 Bài 1 (TT)
Tiết 2 III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC 
 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
A.Mục tiêu bài học
 ( Như tiết 1)
B.Phương tiện dạy học;
-Lược đồ châu mĩ
C.Thiết kế bài học 
I.ổn định lớp
II.Kiểm tra bài cũ:
-CNTB ở Châu Aâu có những biểu hiện nào vào thế kỉ XVII?
-Trình bày các giai đoạn chính của cách mạnh tư sản Anh và ý nghĩa?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu: Sau cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong nước thì tình hình các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ như thế nào?
2.Bài mới:
Phương pháp
Nội dung
KTBS
-Hs đọc SGK
-Nêu vài nét về sự thành lập và hình thành các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ?
-Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh?
-Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là gì?
GV dùng lược đồ chỉ các nơi xảy ra sự kiện:Từ ngày 5/9 đến ngày 26/10/1774 hội nghị Phi- la-đen-phi-a gồm đại biểu các thuộc địa đòi vua anh xoá bỏ các đạo luật vô lí nhưng không được chấp nhận.tháng 4/1775 chiến tranh bùng nổ,chỉ huy quân thuộc địa làGiooc-giơ Oa-sinh-tơn.
HS xem H4 sgk.giới thiệu đôi nét về Oa-sinh-tơn.
HS đọc tuyên ngôn và thảo luận: -Những điểm chính trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ?
+Mọi người đều có quyền bình đẳng 
+Quyền lực của người da trắng.
+Khẳng định quyền tư hữu tài sản.
-Nhân dân mĩ có được hưỏng các quyền nêu trong tuyên ngôn không?
-Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt kết quả gì?
Hs thaỏ luận :vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản?
+Mục tiêu của cuộc chiến tranh lá giành độc lập.
+Ngoài ra chiến tranh còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mỹ =>thực chất là cuộc cách mạng tư sản
1.Tình hình các thuộc địa.nguyên nhân của chiến tranh.
-13 thuộc địa phát triển theo CNTB
-Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc
2.Diễn biến cuộc chiến tranh.
-12-1773,nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. 
-1774 hội nghị phi-la-đen-phi-a
-4-1775 chiến tranh bùng nổ.
-4-7-1776 tuyên ngôn độc lập.
-Quân khởi nghĩa thắng nhiều trận lớn.
3.Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh.
-Hiệp ước Vec-xai 1783 ,Anh thừa nhận độc lập của 13 thuộc địa.Một nước cộng hoàts được thành lập (nước Mỹ)
-Mở đường cho CNTB phát triển.
IV:Củng cố bài tập:
-Nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản?
-Nhân dân có vai trò như thế nào trong cách mạng tư sản?
-Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ?
V:Dặn dò
Học bài,làm bài tập
D.Rút kinh nghiệm:
Tuần II Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Tiết 3 (1789-1794)
Soạn:6/9/ 2007 I.Nước Pháp trước cách mạng
Dạy:12/9/2007
A .Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
-Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn 
-Vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng.
-Ý nghĩa lịch sử của cách mạng
2.Tư tưởng:
Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng tư sản 
-Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng ts Pháp 1789
3.Kỹ năng:
-Vẽ-sử dụng bản đồ lập niên biểu, bảng thống kê
-Phân tích, so sánh các sự kiện
B.Phương tiện dạy học:
-Lược đồ các nước phong kiến chống Pháp
-Tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng
C. Các bước lên lớp:
I.ổn định lớp :
II.Kiểm tra bài cũ:
-Tình hình các thuộc địa,nguyên nhân chiến tranh.
-Kết quả, ý nghĩa chiến tranh ở Bắc Mỹ
III.Bài mới :
Cách mạng tư sản đã thành công ở một số nước và tiếp tục nổ ra trong đó có nước Pháp đạt đến trình độ cao.Vậy tiến trình của cách mạng Pháp ra sao
Phương pháp
Nội dung
KTBS
HS đọc phần 1.Phân tích tình hình kinh tế Pháp trước cách mạng như thế nào?
Quan sát hình 5 miêu tả xã hội Pháp và vai trò của 3 đẵng cấp trong xã hội Pháp?
Quan sát hình 6,7,8.Phần chữ in nhỏ rút ra các quan điểm của các nhà tư tưởng mà tạo dựng của cuộc đấu tranh?
Sự suy yếu của chế độ phong kiến thể hiện ở những điểm nào?
Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng?
HS quan sát hình 9 miêu tả.
Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho chiến thắng của cách mạng?
1.Tình hình kinh tế
-Nông nghiệp lạc hậu
-Công, thương nghiệp phát triển nhưng bị kiềm hãm.
2.Tình hình chính trị xãhội:
-Chính trị:nhà nước quân chủ chuyên chế.
-XH: 3 đẳng cấp:Tăng lữ,Quý tộc,địa chủ.
3 Đấu tranh tư tưởng:
thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến và có tạo chung chuẩn bị cho cách mạng.
III.Cách mạng bùng nổ.
1.sử khủng hoảngcủa chế độ chuyên chế.
-Chế độ phong kiến suy yếu
-Công thương nghiệp đnh2 đốn
-Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.
2.mở đầu thắng lợi của cách mạng
-Hội nghị ba đẳng cấp 
cách mạng bùng nổ.
14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.
IV.Củng cố luyện tập:
-Kinh tế chính trị xã hội trước cách mạng Pháp như thế nào?
-Vì sao cách mạng bùng nổ?
V:Dặn dò:
Học bài- bài tập 1,2 VBT
D .Rút kinh nghiệm
Tuần 2 Bài 2 (TT)
Tiết 4 III SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
Ngày soạn:10/09/07
Ngày dạy:14/09/07
A.Mục tiêu bài học
(như tiết 3)
B.Phương tiện dạy học
-Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII.
C.Thiết kế bài học
I.ổn định lớp:
II.Kiểm tra bài cũ:
-Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ?	
-Cách mạng Pháp bắt đầu bằng những sự kiện nào?
III.Bài mới:
1.Giới thiệu:Cách mạng tư sản Pháp đã bùng nổ và đã đạt được những thắng lợi quan trọng,giáng một đòn nặng nề đầu tiên vào chế độ quân chủ chuyên chế.Cách mạng sẽ tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao.Đó là nội dung bài học hôm nay.
2.Bài học:
Phương Pháp
Nội dung
KTBS
-Thắng lợi ngày 14/7/1789 đã đem lại kết quả gì?
-Chế độ quân chủ lập hiến là gì?
-Sau khi lên nắm quyền chính quyền đã làm gì?
HS đọc nội dung của tuyên ngôn 
HS thảo luận:tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn
Trước tình hình đó nhà vua đã có hành động gì?
-Khởi nghĩa ngày 10/8/1792 đem đến kết quả gì?quốc hội đã làm gì?
-Tình hình nước Pháp lúc này ra sao ... ái phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), phong trào yêu nước tiếp tục phát triển và có những đặc điểm riêng biệt.
2/. Bài mới:
Phương pháp
Nội dung
KTBS
HS đọc SGK, trang 146.
Hỏi: Nêu những thay đổi trong chích sách kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?
Trả lời: Tăng cường bắt lính. Diện tích trồng cây công nghiệp tăng, đẩy mạnh khai thác kim loại, bắt nhân dân mua công trái Tất cả đều nhằm cung cấp cho chiến tranh.
Hỏi: Mặt tích cực và tiêu cực của chính sách đó?
Trả lời: Tích cực: kinh tế Việt Nam khởi sắc, tư sản dân tộc có điều kiện vươn lên. Tiêu cực: Lợi nhuận chỉ để cho Pháp dố vào chiến tranh, nhân dân ta nói chung càng bần cùng hơn.
Giáo viên: Về chính trị, văn hoá Pháp sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm ru ngủ nhân dân ta, lôi kéo tay sai.
=> Mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc, là nguyên nhân dẫn tới các cuộc đấu tranh trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất.
HS đọc phần 2 GV chia nhóm thảo luận theo bảng 
II. Phong trào yêu nước trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).
1/. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến.
Xã hội: Bắt lính cung cấp cho chiến tranh.
Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ, bắt mua công trái.
Chích trị, văn hoá: lừa bịp.
=> Mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc.
2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế(1916).Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên(1917)
Các cuộc khởi nghĩa
Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế
Khởi nghĩa ở Thái Nguyên
Nguyên nhân
Pháp mở chiến dịch bắt lính để đưa sang chiến trường châu Aâu.
Binh lính được giác ngộ phối hợp với tù chích trị khởi nghĩa.
Lãnh đạo
Thái Phiên, Trần Cao Vân, mời vua Duy Tân tham gia.
Lương Ngọc Quyên
Trịnh Văn Cấn.
Diễn biến chính
Dự kiến vào đêm 3 rạng 4-5-1916 tại Huế nhưng bị bại lộ, mưu khởi nghĩa không thành.
Giết chết tên giám binh, phá nhà lao, thả tù chích trị, chiếm các công sở, làm chủ tỉnh lị, nhưng không chiếm đuợc trại lính nên bị phản công.
Kết quả
Thái Phiên, Trần Cao Vân bị bắt và sử tử. Vua Duy Tân bị đày sang châu Phi.
Kéo dài 5 tháng nhưng thất bai. Đội Cấn tự sát.
Giáo viên cho các em tự trình bày những hiểu biết của mình về quãng đời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành trước 1911, nhất là thời gian Người ở Huế và sự kiện 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Người ra đi tìm đường cứu nước.
Hỏi: Mục đích của chuyến đi?
Trả lời: Tìm con đường cứu nuớc mới. Vì không tán thành đường lối của các bậc tiền bối.
Hỏi: Hoạt động củan Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi?
Trả lời: Từ 1911 đến 1917, đi nhiều nơi trên thế giới (dùng lược đồ chỉ nới đến).
Từ 1917, trở lại Pháp, tham gia các hoạt động yêu nước, tiếp nhận ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga, có chuyển biến trong tư tưởng.
Giáo viên: Những hoạt động yêu nước của Người tuy chỉ bước đầu nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
HS thảo luận: Hướng đi của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
+ Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
+ Người không đi theo con đường của các bậc tiền bối vì có nhược điểm.
+ Từ khảo sát thục tế, Người đúc rút thành kinh nghiệm rồi quyếg định theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
Giáo viên: Những hoạt động bước đầu của Nguyễn Tất Thành đã mở ra chân trời mới cho cách mạng Việt Nam.
3/. Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước:
Tiểu sử Nguyễn Tất Thành:
1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
+ Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
+ Người không đi theo con đường của các bậc tiền bối vì có nhược điểm.
+ Từ khảo sát thực tế, Người đúc rút thành kinh nghiệm rồi quyếg định theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
1917, tại Pháp, tham gia các hoạt động yêu nước, có những chuyển biến trong tư tưởng.
IV. Củng cố:
+ Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nướng trong những năm 1914-1918?
+ Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
V. Bài tập: 
Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.
D. RÚT KINH NGHIỆM:
Tuần:33	BÀI 31
Tiết :50	ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM 
Ngày soạn :12/04/08	TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Ngày dạy :22/04/08
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản ve:
Lịch sử dân tộc thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tiến trình xâmlược của thực dân Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối thế kỉ XIX.
Đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang trong phạm trù phong kiến (1885-1896).
Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX.
2/. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, tổng hợp trong việc học tập bộ môn lịch sử.
Kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử để trả lời.
Biết tường thuật hoặc diễn giải một câu hỏi có liên quan đến tri thức lịch sử.
THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Bản đồ Việt Nam.
Tranh ảnh có liên qua đến lịch sử kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX đến trước 1918.
C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 
Oån định lớp:
Kiểm tra bài cũ:
Bài mới:
1/. Giới thiệu bài: Trong học kì II, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918. Trong bài này chúng ta sẽ thống kê lại xem trong giai đoạn lịch sử đã học có những sự kiện chính nào cần phải chú ý. Nội dung chích của giai đoạn này,
2/. Bài mới:
Trước hết, giáo viên chia học sinh làm ba nhóm, hướng dẫn học sinh mỗi nhóm lập một bảng thống kê theo từng nội dung.
Bảng 1: Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta.
Thời gian
Quá trình xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
1-9-1858
Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. Mở màn cuộc xâm lược Việt Nam.
Quân dân ta đánh trả quyết liệt.
2-1859
Pháp kéo vào Gia Định.
Quân dân ta chặn địch ở đây.
2-1862
Pháp chiếm Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
6-1862
Hiệp ước Nhâm Tuất. Pháp chiếm ba tỉnh Miền Đông Nàm Kì.
Nhân dân độc lập kháng chiên.
6-1867
Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây.
Nhân dân sáu tỉnh khởi nghĩa.
20-111873
Pháp đánh thành Hà Nội.
Nhân dân tiếp tục chống Pháp.
18-8-1883
Pháp đánh Huế.
Điều ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt công nhận sự bảo hộ của Pháp.
Triều đình đầu hàng nhưng phong trào kháng chiến của nhân dân ta không chấm dứt.
Bảng 2: Lập niên biểu về phong trào Cần Vương.
Thời gian
Sự kiện
5-7-1885
Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế.
13-7-1885
Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.
1886-1887
Khởi nghĩa Ba Đình.
1883-1892
Khởi nghĩa Bãi Sậy.
1885-1895
Khởi nghĩa Hương Khê.
Bảng 3: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 1918).
Phong trào
Chủ trương
Biện pháp đấu tranh
Thành phần tham gia
Phong trào Đông Du (1905-1909)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản.
Nhiều thành phần tham gia nhưng chủ yếu là thanh niên yêu nước.
Đông kinh nghĩa thục (1907)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.
Đông đảo nhân dân tham gia, nhiều tầng lớp xã hội.
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)
Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập.
Mở trường diễn thuyết, tuyên truyền dá phá phong tục lạch hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động việc mở mang công thương nghiệp..
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
Chống đi phu, chống sưu thuế.
Từ đấu tranh hoà bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân.
Sau khi hướng dẫn học sinh lập các bảng xong, giáo viên dực trên các bảng đã chuẩn bị sẵn, đặt các câu hỏi cho học sinh trả lời nhằm làm cho học sinh nắm được những nội dung chính của Lịch Sử Việt Nam từ 1858 đến 1918:
Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địc của thực dân Pháp? (Lưu ý thái độ và trách nhiệm của triều đình Huế).
Nhận xét chung về phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX?
Những nét chính của phong trào Cần Vương: Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, kết quả, ý nghĩa của phong trào.
Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX.
Nhận xét chung về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
Bước đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Yù nghĩa của cách hoạt động đó.
3/. Bài tập:
+ Lập bảng thống kê về các cuộc khởi khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo mẫu sau:
Khởi nghĩa
Thời gian
Người lãnh đạo
Địa bàn hoạt động
Nguyên nhân thất bại
Ýù nghĩa bài học
+ So sánh hai xu hướng cứu nước: Bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, tác dụng, hạn chế.
+ Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về Bác Hồ thời niên thiếu (đặc biệt là quãng thời gian Người ở Huế).
Tuần:34 – Tiết: 34 THI HỌC KÌ II
Tuần:35 – Tiết:35 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
A.MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
2.Kĩ năng:
3.Tư tưởng:
B.THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC.
C.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
I.Ôn định lớp:
II.Kiểm tra bài cũ;
III.Bài mới:
IV.Củng cố:
V.Dặn dò:
D.RÚT KINH NGHIỆM: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an Lich Su 8.doc