Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập - Trần Đức Minh

Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập - Trần Đức Minh

A. Mục tiêu:

Kiến thức Kỷ năng

Giúp học sinh củng cố:

Phương pháp giải phương trình tích Rèn luyện cho học sinh kỷ năng:

Đưa một phương trình về dạng phương trình tích; Giải phương trình tích

 Thái độ

*Rèn cho học sinh các thao tác tư duy:

-Phân tích, so sánh, tổng hợp

 *Giúp học sinh phát triển các phẩm chất trí tuệ: Tính linh hoạt; Tính độc lập; Tính chính xác

B. Phương pháp: Luyện tập

 C. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên:

Giáo viên Học sinh

Hệ thống bài tập, hệ thống câu hỏi Sgk, MTBT

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 11/11/2021 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập - Trần Đức Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 12/2/06
Tiết
45
Ngày Soạn: ...........
LUYỆN TẬP
	A. Mục tiêu:
Kiến thức
Kỷ năng
Giúp học sinh củng cố:
Phương pháp giải phương trình tích
Rèn luyện cho học sinh kỷ năng:
Đưa một phương trình về dạng phương trình tích; Giải phương trình tích
	Thái độ
*Rèn cho học sinh các thao tác tư duy:
-Phân tích, so sánh, tổng hợp
*Giúp học sinh phát triển các phẩm chất trí tuệ: Tính linh hoạt; Tính độc lập; Tính chính xác	
B. Phương pháp: Luyện tập
	C. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên:
Giáo viên
Học sinh
Hệ thống bài tập, hệ thống câu hỏi
Sgk, MTBT
D. Tiến trình lên lớp:
	I.Ổn định lớp:( 1')
	II. Kiểm tra bài cũ:(5')
Câu hỏi hoặc bài tập
Đáp án
GPT: (2x - 5)(3x + 7) = 0
x = 5/2 hoặc x = -7/3
	III.Luyện tập:(35’)
HĐ1: Bài 1 (15')
GV: 23a sgk/17: Chuyển vế phải của phương trình sang vế trái và đổi dấu ?
HS: (1)Û x(2x - 9) - 3x(x - 5) = 0
GV: Phân tích vế trái thành nhân tử ?
HS: (1)Û x(6 - x) = 0
GV: Giải PT thu được ?
HS: (1)Û x = 0 hoặc x = 6
GV: Bổ sung, điều chỉnh 
HS: Lắng nghe, ghi nhớ
GV: Tương tự thực hiện 23cd sgk/17
HS: x = 1 hoặc x = 7/3
GV: Nhận xét, điều chỉnh
Bài 23ad sgk/17: Giải PT:
a) x(2x - 9) = 3x(x - 5) (1)
c) 3x – 15 = 2x(x – 5)
d) 3/7x - 1 = 1/7x(3x - 7)
HĐ2: Bài 2 (10')
GV: Phân vế trái thành nhân tử ?
HS: (x - 3)(x + 1) = 0
GV: GPT thu được ?
HS: x = 3 hoặc x = -1
GV: Bổ sung, điều chỉnh
Bài tập 24ad/sgk/17: GPT:
a) (x2 - 2x + 1) - 4 = 0
b) x2 - 5x + 6 = 0 
HĐ3: Bài 3 (10’)
GV: Gợi ý: Dùng phương pháp tách, nhóm phân tích vế trái thành nhân tử
HS: (1)Û x = -1
HS: (2)Û x = 5
GV: Bổ sung, điều chỉnh
Giải phương trình:
a) x3 + x2 + x + 1 = 0 (1)
b) x3 – 7x2 + 15x – 25 =0 (2)
Ûx2(x-5) – 2x
	IV. Củng cố: (2)
Giáo viên
Học sinh
Phương pháp chung để giải các phương trình đã học ?
1. Đưa về dạng phương trình tích
2. Giải phương trình tích thu được
	V. Dặn dò và hướng dẫn học ở nhà:(2)
Về nhà thực hiện bài tập 23bc, 24bc sgk/17
Bài tập làm thêm: Tìm cách giải phương trình: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_lop_8_tiet_45_luyen_tap_tran_duc_minh.doc