Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Kiểm tra 1 tiết (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Kiểm tra 1 tiết (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

I. Mục tiêu:

1, Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức chương phân thức đại số.

2, Kỹ năng: Làm bài kiểm tra.

3, Thái độ: Cẩn thận, yêu thích môn học, nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học: Đề kiểm tra.

II. Phương pháp:

III. Tổ chức giờ kiểm tra:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 08/11/2021 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Kiểm tra 1 tiết (Chuẩn kiến thức kĩ năng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/12/2010
Ngày giảng: 20/12/2010 (8b); 22/12/2010 (8a)
Tiết 36: Kiểm tra một tiết
I. Mục tiêu:
1, Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức chương phân thức đại số.
2, Kỹ năng: Làm bài kiểm tra.
3, Thái độ: Cẩn thận, yêu thích môn học, nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học: Đề kiểm tra.
II. Phương pháp:
III. Tổ chức giờ kiểm tra:
Đề bài.
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4đ).
 Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trừ câu 6.
Câu 1: Cặp phân thức nào sau đây không bằng nhau?
 và 
 và 
 và 
 và 
Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là:
Câu 3: Phân thức đối của phân thức là:
Câu 4: Biểu thức bằng:
A. -1
B. 1
Câu 5: Tính nhanh 
Câu 6: Điền phân thức thích hợp vào chỗđể được đẳng thức đúng.
Câu 7: Với giá trị nào của x thì phân thức xác định?
A.Mọi x 
B. Mọi x
C. Mọi x
D. Với mọi x
Câu 8: Tìm những giá trị của x để phân thức có giá trị bằng 0?
D. Không có giá trị nào của x
Phần II: Tự luận (6đ).
Câu 9: Cho cặp phân thức và 
a, Biến đổi cặp phân thức đã cho thành cặp phân thức cùng tử thức có bậc nhỏ nhất
b, Biến đổi cặp phân thức đã cho thành cặp phân thức cùng mẫu thức có bậc nhỏ nhất.
Câu 10: Cho biểu thức 
a, Tìm điều kiện xác định của M.
b, Rút gọn M.
c, Tính giá trị của M với 
Ma trận - đáp án và thang điểm.
1. Ma trận.
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1, Tính chất cơ bản
2
 1
1
 1,5
1
 1,5
4
 4 
2. Cộng, trừ phân thức.
1
 0,5
1
 0,5
2
 1
4
 2
3. Nhân, chia phân thức. 
1
 1
1
 1
1
 1
3
 3
4. Biểu thức hữu tỉ.
1
 0,5
1
 0,5
2
 1
Tổng
 5
 3
3
 3
5
 4
13
 10
2. Đáp án và thang điểm.
Phần I: Mỗi ý đúng 0,5 đ.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
D
D
B
C
C
Phần II: Tự luận (6đ)
và (1đ)
 và (1đ)
 (1,5đ)
 (1,5đ)
c. M không xác định (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_lop_8_tiet_36_kiem_tra_1_tiet_chuan_kien.doc