Giáo án môn Đại số Khối 8 - Tiết 28: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 2 cột)

Giáo án môn Đại số Khối 8 - Tiết 28: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 2 cột)

I- MỤC TIÊU:

Vận dụng được các quy tắc cộng các phân thức đại số (cùng mẫu thức và có mẫu thức khác nhau)

II-CHUẨN BỊ:

Sgk, phấn màu

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách tìm MTC của nhiều phân thức và QĐMS của nhiều phân thức.

 Áp dụng: Tìm MTC của và

 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức và

2) Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số Khối 8 - Tiết 28: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 28 PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
I- MỤC TIÊU:
Vận dụng được các quy tắc cộng các phân thức đại số (cùng mẫu thức và có mẫu thức khác nhau)
II-CHUẨN BỊ:
Sgk, phấn màu 
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ: Nêu cách tìm MTC của nhiều phân thức và QĐMS của nhiều phân thức. 
 Áp dụng: Tìm MTC của và 
 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức và 
2) Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.
Muốn cộng các phân thức có cùng mẫu thức ta cũng có qui tắc tương tự như cộng hai phân số cùng mẫu.
Cho hsinh nhắc lại quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu Sgk/ 166.
Cho hsinh tự nghiên cứu ví dụ 1 Sgk/ 44
Cho hsinh làm ?1 Sgk/ 44: Thực hiện phép cộng
 Gọi một hsinh lên bảng trình bày. Nhận xét và sửa sai.
Gviên chú ý hsinh nên rút gọn kết quả (nếu có thể).
Ta đã biết quy đồng mẫu thức hai phân thức và quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức. Có thể áp dụng những điều đó để cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta làm như thế nào?
Cho hsinh làm ?2 Sgk/ 45: Thực hiện phép cộng 
 Gọi một hsinh lên bảng trình bày. Nhận xét và sửa sai.
Qua ví dụ trên em nào phát biểu được quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.
Cho hsinh đọc lại quy tắc Sgk/ 45
Cho hsinh tự nghiên cứu ví dụ 2 Sgk/ 45
Cho hsinh làm ?3 Sgk/ 45: Thực hiện phép cộng 
 Gọi một hsinh lên bảng trình bày. Nhận xét và sửa sai.
Phép cộng các phân thức có tính chất gì? Gviên giới thiệu cho hsinh phần chúý Sgk/ 45.
Cho hs đọc chú ý Sgk/ 45
Chú ý đổi dấu ở số khi cần 
Gọi học sinh đọc đề ?4 Sgk/ 46 và nêu hướng giải quyết
Gọi hsinh lên giải. 
Nhận xét và sửa sai.
NỘI DUNG GHI BẢNG
1) Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:
a) Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức
b) Ví dụ: Thực hiện phép cộng 
2) Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:
 a) Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được .
 b) Ví dụ: Thực hiện phép cộng 
c) Chú ý:Phép cộng các phân thức có các tính chất sau:
Giao hoán: 
Két hợp: 
Áp dụng: ?4 Sgk/ 46 
3) Luyện tập:
3) Củng cố: Nêu quy tắc cộng phân thức (cùng mẫu và không cùng mẫu)
 Cho hsinh làm bài 21; 22 Sgk/ 46. Gviên lưu ý hsinh để làm xuất hiện mẫu thức chung có khi phải áp dụng quy tắc đổi dấu.
4) Hướng dẫn về nhà:
 Học thuộc các quy tắc cộng phân thức (cùng mẫu và không cùng mẫu)
 Ôn lại quy tắc đổi dấu.
 Làm bài 23; 24; 25 Sgk/ 46; 47
 Đọc phần “Có thể em chưa biết” Sgk/ 47
 Tiết sau học:” Luyện tập”
RÚT KINH NGHIỆM: 
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_khoi_8_tiet_28_phep_cong_cac_phan_thuc_da.doc