Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 52: Luyện tập

Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 52: Luyện tập

I . Mục tiêu:

Luyện tập cho HS giải bài toán bằng cách lập phương trình qua các bước: Phân tích bài toán, chọn ẩn số, biểu diễn các đại lượng chưa biết, lập phương trình, giải phương trình đối chiếu điều kiện của ẩn để trả lời.

II . Chuẩn bị:

- GV: So¹n bµi, ®c tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ hc d¹y hc.

- HS: Lµm bµi tp tr­íc nhµ, dơng cơ hc tp.

III . Hoạt động trên lớp:

 

doc 3 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 966Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 52: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D¹y líp: 8B; 8E. Ngµy so¹n: 13/02/2010.
TiÕt PPCT: 52. Ngµy d¹y: 18/02/2010.
LUYỆN TẬP.
I . Mục tiêu: 
Luyện tập cho HS giải bài toán bằng cách lập phương trình qua các bước: Phân tích bài toán, chọn ẩn số, biểu diễn các đại lượng chưa biết, lập phương trình, giải phương trình đối chiếu điều kiện của ẩn để trả lời. 
II . Chuẩn bị: 
- GV: So¹n bµi, ®äc tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ häc d¹y häc.	
- HS: Lµm bµi tËp tr­íc ë nhµ, dơng cơ häc tËp. 
III . Hoạt động trên lớp: 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Hoạt động 1:
Kiểm tra bài cũ - Chữa bài tập 
HS1: Chữa bài 37 / 30 sgk
HS 2: Chữa bài 40 /31 sgk
HS 3: Chữa bài 38 /31 sgk
GV kiểm tra bài về nhà của HS. 
Hoạt động 2:
Luyện tập: 
Bài 39 / 31sgk
GV yêu cầu hs đọc đề bài: 
Hỏi: Số tiền Lan mua hai loại hàng chưa kể thuế VAT là bao nhiêu? 
GV yêu cầu HS lập bảng, phân tích bài toán. 
Ba hs lên bảng 
HS theo dõi nhận xét 
Số tiền chưa kể thuế VAT 
(ngàn đồng)
Tiền thuế VAT
(ngàn đồng) 
Loại hàng 1 
x
10%x
Loại hàng 2 
110 – x
8% (110 – x)
Cả hai mặt hàng 
110
10
GV yêu cầu HS trình bày bài 
Bài 41 / 31 sgk 
Hỏi: Em hãy nêu cách viết một số tự nhiên dưới dạng luỹ thừa cùa 10? 
Bài 42: 
Yêu cầu HS đọc đề bài 
Em hãy chọn ẩn số và ĐK của ẩn 
Hỏi: Nếu viết thêm số 2 vào bên trái và chữ số 2vào bên phải số đó thì số mới biểu diễn như thế nào? 
Bµi TËp bỉ trỵ.
MÈu sè cđa ph©n sè l¬n h¬n tư sè cđa nã lµ 6. NÕu t¨ng c¶ tư vµ mÈu thªm 4 th× ®­ỵc ph©n sè . T×m ph©n sè ®· cho.
GV: H­íng dÉn HS vỊ nhµ lµm.
Hướng dẫn về nha:
Bài 45, 46, 47, 48/31, 32 SGK 
Bài 49, 50 SBT.
HS trình bày: 
Gọi số tiền Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất (không kể VAT) là x (nghìn đồng, x > 0)
Số tiền thuế VAT của loại hàng thứ nhất là x. 10%
Số tiền chưa kể VAT của loại hàng thứ hai là: 110 – x
Số tiền thuế VAT của loại hàng thứ hai la : (110 – x).8%
Theo đề bài ta có pt: 
Vậy không kể VAT Lan phải trả cho loại hàng thứ nhất là 60 nghìn đồng, loại hàng thứ hai là 50 nghìn đồng	
HS nhận xét 
HS đọc đề bài 
HS: = 100a + 10 b + c 
HS hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút 
Gọi chữ số hàng chục là x (0 < x <5) 
x Ỵ N 
Thì chữ số hàng đơn vị là 2x
 Khi thêm chữ số 1 xen vào giữa 2 chữ số ấy thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 370, ta có pt:
100x + 10 + 2x = 10x+2x+370
x = 4 (nhận)
Vậy số ban đầu là 48
HS đọc đề bài: 
Gọi số cần tìm là 
Với a, b Ỵ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9 
HS: Số mới là: 
 = 2000 + 10 + 2 = 2002 + 10 
Từ đó hS lập phương trình bài toán 
2002 + 10 = 153 
 = 14 
Vậy số phải tìm là 14. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDai so 8 Tiet 52.doc