Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 50: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 50: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

I. Mục tiêu:

- Học sinh nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phưong trình.

- Học sinh biết vận dụng để giải một số dạng toán bậc nhất không quá phức tạp.

II. Chuẩn bị:

- GV: So¹n bµi, ®c tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ hc d¹y hc.

- HS: Xem bµi tr­íc nhµ, dơng cơ hc tp.

III . Hoạt động trên lớp:

 

doc 3 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 671Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Tuấn Anh - Tiết 50: Giải bài toán bằng cách lập phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D¹y líp: 8B; 8E. Ngµy so¹n: 06/02/2010.
TiÕt PPCT: 50. Ngµy d¹y: 11/02/2010.
§6. Giải bài tốn bằng cách lập phương trình.
I. Mục tiêu:
Học sinh nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phưong trình.
Học sinh biết vận dụng để giải một số dạng toán bậc nhất không quá phức tạp.
II. Chuẩn bị:
- GV: So¹n bµi, ®äc tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ häc d¹y häc.	
- HS: Xem bµi tr­íc ë nhµ, dơng cơ häc tËp.
III . Hoạt động trên lớp: 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Hoạt động 1:
Biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn.
ĐVĐ: Chúng ta đã biết cách giải nhiều bài toán bằng p2 số học, hôm nay chúng ta được học một cách giải khác, đó là giải bài toán bằng cách lập pt
- Trong thực tế, nhiều đại lượng biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. Nếu kí hiệu một trong các đại lượng ấy là x thì các đại lượng khác có thể được biểu diễn dưới dạng một biểu thức của biến x
? Hãy biểu diễn S ô tô đi được trong 5h?
? Nếu S = 100km thì thời gian đi của ô tô được biểu diễn bởi biểu thức nào?
- gv y/c hs làm ?1
- Gv y/c hs làm ?2 (bảng phụ)
VD: a) x = 12 => số mới: 512 = 500+12
? Viết thêm cữ số 5 vào bên trái số x ta được gì?
b) x = 12 => số mới: 125 = 12.10 + 5
? Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x ta được gì?
Hoạt động 2:
Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình.
-gv y/c hs đọc đề, tóm tắt đề
? Hãy gọi 1 trong 2 đại lượng là x; x cần đk gì?
? Số con chó?
? Số chân gà? Chân chó?
? Căn cứ vào đâu để lập pt?
-gv gọi 1 hs lên bảng giải pt
? x = 22 có thoả mãn đk của ẩn không?
? Để giải bài toán bằng cách lập pt, ta cần tiến hành những bước nào? (bảng phụ)
- gv nhấn mạnh: ta có thể chọn ẩn trực tiếp hoặc chọn một đại lượng chưa biết khác là ẩn lại thuận lợi hơn
+ Nếu x biểu thị số cây, số con, số người thì x nguyên dương
+ Nếu x biểu thị vận tốc, thời gian của 1 chuyển động thì x > 0
- gv y/c hs làm ?3
- gv ghi tóm tắt lời giải
Tuy ta hay đổi cách chọn ẩn nhưng kết quả bài toán không thay đổi.
Hoạt động 3:
Củng cố:
Bài 34/25 (Sgk)
? Nếu gọi mẫu số là x thì x cần điều kiện gì?
? Hãy biểu diễn tử số, phân số đã cho?
? Nếu tăng cả tử và mẫu 2 đơn vị thì phân số mới được biểu diễn ntn?
? Lập pt bài toán?
? Giải pt?
Hoạt động 4:
Hướng dẫn về nha.
- Xem lại bài + làm bài 36SGK/26
- Chọn ẩn c là tuổi thọ của Đi-ô-phăng (x e z+) 
1) Biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn.
- Hs nghe gv trình bày
* Ví dụ: v ô tô = x (km/h)
HS: S ô tô đi được trong 5 (h) là 5x (km)
HS: (h)
- 1 hs đọc đề, hs lần lượt trả lời
a) t = x (phút)
- S Tiến chạy được là: 180x (km)
b) S = 4500m = 4,5 km
 t = x (phút) = (h)
Vận tốc TB của Tiến là: (km/h)
-HS: ta được 500 + x
-HS: ta được: 10x + 5
2) Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình.
* Ví dụ 2: (Bài toán cổ)
-Hs thực hiện
Tóm tắt: số gà + số chó = 36 con
số chân gà + số chân chó = 100 chân
Tính số gà? Số chó?
HS: Gọi số gà là x (con, x nguyên dương, x < 36)
Số con chó là 36 - x (con)
Số chân gà là: 2x (chân)
Số chân chó là: 4(36 - x) (chân)
Vì tổng số chân gà và chó là 100 chân nên ta có pt:
 2x + 4(36 - x) = 100
2x + 144 - 4x = 100
 - 2x = - 44
 x = 22 (thoả mãn đk)
Vậy số gà là 22 (con)
 Số chó là: 36 - 22 = 14 (con)
HS: nêu tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập pt: Sgk/25
- HS trình bày miệng.
Gọi số chó là x (con, x nguyên dương, x < 36)
Số con gà là 36 - x (con)
Số chân chó làãx (chân)
Số chân gà là: 2(36 - x) (chân)
Vì tổng số chân gà và chó là 100 chân nên ta có pt:
 4x + 2(36 - x) = 100
 x = 14 (thoả mãn đk)
Vậy số chó là 14 (con)
 Số gà là: 36 - 14 = 22 (con)
HS: Gọi mẫu số là x (x nguyên, x ≠ 0)
 Thì tử số là x - 3
Phân số đã cho là 
HS: Nếu tăng cả tử và mẫu thêm 2 đơn vị thì phân số mới là:
HS: ta có pt: 
HS: 2(x - 1) = x + 2
 x = 4 (thoả mãn đk)
Vậy phân số đã cho là 

Tài liệu đính kèm:

  • docDai so 8 Tiet 50.doc