Câu hỏi ôn tập chương III môn Hình học Lớp 8

Câu hỏi ôn tập chương III môn Hình học Lớp 8

I. Câu hỏi trắc nghiệm:

1. Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

A. Diện tích tăng 4 lần B. Diện tích giảm 4 lần

C. Diện tích tăng 16 lần C. Diện tích không thay đổi.

2. Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác n cạnh là . Vậy tổng số đo các góc của một đa giác 7 cạnh là.

b) Đa giác đều là đa giác có.

c) Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh là , vậy :

Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là .

Số đo mỗi góc của lục giác đều là .

II. Câu hỏi tự luận:

1. Thực hiện các phép đo cần thiết để tính diện tích phần màu đậm trong hình vẽ sau:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 11/10/2021 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập chương III môn Hình học Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HÌNH HỌC
CHƯƠNG II: ĐA GIAC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC.
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần? 
A. Diện tích tăng 4 lần B. Diện tích giảm 4 lần
C. Diện tích tăng 16 lần C. Diện tích không thay đổi.
2. Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác n cạnh là . Vậy tổng số đo các góc của một đa giác 7 cạnh là..........
b) Đa giác đều là đa giác có.............
c) Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh là , vậy :
Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là ..................
Số đo mỗi góc của lục giác đều là ...................
II. Câu hỏi tự luận:
1. Thực hiện các phép đo cần thiết để tính diện tích phần màu đậm trong hình vẽ sau:
G
 2. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. Chứng minh: SAMB = SAMC.
 A
 B M C
ĐÁP ÁN:
I. Trắc nghiệm:
1) Chọn đáp án C: Diện tích không thay đổi.
2) Điền vào chỗ trống:
a) Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác n cạnh là . Vậy tổng số đo các góc của một đa giác 7 cạnh là (7 - 2). 1800 = 9000
b) Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.
c) Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh là , vậy :
Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là 1080.
Số đo mỗi góc của lục giác đều là 1200.
II Tự luận: 
1) Cách 1: 
 Smàu đậm = SAMNE + SGHCN
 Cách 2:
 Smàu đậm = SABCD - SEBHG - SMDN 
2) A
 B H M C
 SAMB = BM.AH
 SAMC = CM. AH
Mà BM = CM (vì AM là trung tuyến của ∆ ABC)	
Vậy SAMB = SAMC.

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_on_tap_chuong_iii_mon_hinh_hoc_lop_8.doc