Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 58: Liên hệ giữa thức tự và phép nhân (Bản chuẩn)

Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 58: Liên hệ giữa thức tự và phép nhân (Bản chuẩn)

1. MỤC TIÊU

- HS nắm được tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (với số dương và số âm) ở dạng BĐT, tính chất bắc cầu của thứ tự.

- HS biết cách sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, tính chất bắc cầu để chứng minh BĐT hoặc so sánh các số.

2.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, bút dạ

HS: Thước thẳng

3. PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trình

- Vấn đáp

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

4.2. Kiểm tra bài cũ

- HS:

 + Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 + Chữa bài tập số 3 (SBT – T41)

4.3. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 194Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 58: Liên hệ giữa thức tự và phép nhân (Bản chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/03/2009
Ngày giảng: 8A (18/03/2009)
Bài soạn:
Tuần: 31
Tiết: 58
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
1. Mục tiêu
- HS nắm được tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (với số dương và số âm) ở dạng BĐT, tính chất bắc cầu của thứ tự.
- HS biết cách sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, tính chất bắc cầu để chứng minh BĐT hoặc so sánh các số.
2.chuẩn bị của gv và hs
gV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, bút dạ
HS: Thước thẳng
3. Phương pháp
- Thuyết trình
- Vấn đáp
4. tiến trình dạy học
4.1. ổn định lớp
8A 	Sĩ số: 	Vắng:
4.2. Kiểm tra bài cũ
- HS:
	+ Phát biểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
	+ Chữa bài tập số 3 (SBT – T41)
4.3. Bài mới
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Ghi bảng
hoạt động 1
(Liên hệ thứ tự và phép nhân với số dương)
? Viết BĐT biểu diễn mối quan hệ giữa (-2)và 3
? Nhân cả hai vế với 2 ta có bất đẳng thức nào ? Tại sao ?
Giáo viên ghi bảng ví dụ 
Giáo viên treo bảng phụ minh hoạ
Giáo viên yêu cầu học sinh khái quát?
Giáo viên khẳng định từ nay chúng ta sử dụng tính chất này để chứng minh bất đẳng thức
Giáo viên yêu cầu học sinh làm , 
HS trả lời 
HS trả lời 
HS theo dõi
HS khái quát
tất cả trường hợp , , 
HS làm , 
1. Liên hệ thứ tự và phép nhân với số dương
Ví dụ : 
- 2 < 3
Thấy :- 2. 2 = -4
 3.2 = 6
- 4 < 6
 Suy ra : - 2.2 < 3.2
 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
 -2.2 3.2
 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Tổng quát: 
Thì ac < bc
Nếu a < b 
 c > 0 
hoạt động 2
(Liên hệ thứ tự và phép nhân với số âm)
Giáo viên yêu cầu học sinh làm ví dụ trên khi nhân hai vế với (- 2)
Giáo viên treo bảng phụ có hình vẽ minh hoạ
GV yêu cầu học sinh làm 
Giáo viên yêu cầu học sinh khái quát thành một tính chất tương tự tính chất 1
GV yêu cầu làm , 
HS làm bài tập 
HS khái quát, đọc sách giáo khoa 
HS làm , 
2. Liên hệ thứ tự và phép nhân với số âm 
Ví dụ : 
- 2 < 3
Thấy : - 2.(- 2) = 4
 3.(- 2) = - 6
 4 > - 6
Suy ra : - 2 (- 2) < 3.(-2)
Tổng quát: 
Thì ac > bc
Nếu a < b 
 c < 0 
 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
 2.(-2) (-2).(-2)
 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
hoạt động 3
(tính chất bắc cầu của thứ tự)
Giáo viên treo bảng phụ có vẽ trục số : 
 a b c
Giáo viên yêu cầu nêu các bất đẳng thức liên hệ giữa a; b; c
Giáo viên kết luận thành tính chất bất đẳng thức
Học sinh nêu các bất đẳng thức theo các vị trí a; b; c 
HS khái quát thành tính chất đủ cả kí hiệu , , 
3. Tính chất bắc cầu của thứ tự
Tổng quát :
Thì a < c
Nếu : a < b
 b < c
4.4. Củng cố
- Bài tập: Cho m < n, hãy so sánh
a) 5m và 5n
b) và 
c) -3m và -3n
d) và 
- Bài tập 5 (SGK – T39)
4.5. Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự.
- Làm các bài tập 6, 7, 8, 9 (SGK – T40)
5. Rút kinh nghiệm
.....
.....
.....
.....
.....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_8_tiet_58_lien_he_giua_thuc_tu_va_phep_nh.doc