Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 56: Kiểm tra 1 tiết (Bản chuẩn)

Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 56: Kiểm tra 1 tiết (Bản chuẩn)

1. MỤC TIÊU

- HS rèn luyện các kỹ năng giải phương trình.

- HS kiểm tra các kiến thức đã học

- HS trình bày bài toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Đề kiểm tra

HS:

 + Giấy kiểm tra

 + Thước kẻ, máy tính bỏ túi

3. PHƯƠNG PHÁP

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

4.2. Kiểm tra bài cũ

4.3. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 56: Kiểm tra 1 tiết (Bản chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/03/2009
Ngày giảng: 
Tiết: 56
. Kiểm tra 1 tiết
1. Mục tiêu
- HS rèn luyện các kỹ năng giải phương trình.
- HS kiểm tra các kiến thức đã học
- HS trình bày bài toán “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”
2. chuẩn bị của gv và hs
gV: Đề kiểm tra
HS: 
	+ Giấy kiểm tra
	+ Thước kẻ, máy tính bỏ túi
3. Phương pháp
4. tiến trình dạy học
4.1. ổn định lớp
8A 	Sĩ số: 	Vắng:
4.2. Kiểm tra bài cũ
4.3. Bài mới
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. Trình bày các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Câu 2. Giải phương trình
	a) 
	b) 
Câu 2. 
	Một ôtô đi từ A đến B. Lúc đầu ôtô đi với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được quãng đường ôtô đã tăng vận tốc lên 50 km/h. Tính quãng đường AB, biết rằng thời gian ôtô đi hết quãng đường đó là 7 giờ.
Câu
Đáp án 
Biểu điểm
1
Trả lời đúng 
2
2
a)
b)
ĐKXĐ: và 
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 
1
1
0,5
1
0,5
3
Gọi độ dài quãng đường AB là x (km)
Điều kiện: x > 0
Quãng đường ôtô đi với vận tốc 40 km/h là (km) và hết thời gian là (giờ)
Quãng đường ôtô đi với vận tốc 50 km/h là (km) và hết thời gian là (giờ)
ôtô đi quãng đường AB hết 7 (h) nên ta có phương trình
Giải phương trình tìm được x = 300 (t/m điều kiện)
Vậy quãng đường AB dài 30 (km)
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
4.4. Củng cố
4.5. Hướng dẫn về nhà
- Đọc trước chương IV.
5. Rút kinh nghiệm
.....
.....
.....
.....
.....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_8_tiet_56_kiem_tra_1_tiet_ban_chuan.doc