Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

§ Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà

§ Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau

2. Kỹ năng :

 Rèn luyện kĩ năng lắp dây dẫn điện của mạng điện trong nhà .

3. Thái độ :

Yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

II. Đồ dùng dạy và học :

v Đối với mỗi nhóm học sinh :

III. Các hoạt động trên lớp :

 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ : 4

 Gọi 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn

 3. Giảng bài mới :

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 364Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : Ngày soạn:
Tiết : 29 	Ngày dạy :
Bài 11 : LẮT ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Mục tiêu :
Kiến thức :
Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà 
Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau 
Kỹ năng :
 Rèn luyện kĩ năng lắp dây dẫn điện của mạng điện trong nhà .
3. Thái độ :
Yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
Đồ dùng dạy và học :
Đối với mỗi nhóm học sinh :
Các hoạt động trên lớp :
 1. Ổn định lớp	
Kiểm tra bài cũ : 4’
	Gọi 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn 
 3. Giảng bài mới :
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
15’
4’
Hoạt động 1 :Giới thiệu bài học
- Đường dây dẫn điện là toàn bộ dây dẫn điện ,cáp cùng với các chi tiết gia cố, các kết cấu và chi tiết bảo vệ phù hợp với qui tắc lắp đặt thiết bị điện .Theo qui tắc lắp đặt điện, mạng điện trong nhà có hai kiểu : Lắp đặt nổi và lắp đặt ngầm. Khi lắp đặt nổi dây dẫn được đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột dầm xà. Khi lắp đặt kiểu ngầm, dây dẫn được đặt trọng rảnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà. Để hiểu rõ 2 cách lắt đặt dây dẫn điện chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay 
-Đại diện 1, 2 HS nhắc lại mục tiêu cần đạt và tiêu chí đánh giá kết quả thực hành 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi 
-Gv hướng dẫn HS tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi dây dẫn được đặt cách điện trong ống PVC và trên sứ cách điện . Hiện nay mạng điện lắp đặt kiểu nổi dây dẫn được đặt cách điện trong ống PVC đang được dùng phổ biến với những mạng điện trong nhà đơn giản 
-Gv nhấn mạnh cho HS hiểu được việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi tùy thuộc vào một số yêu cầu. Gv cho hs thảo luận để tìm hiểu đó là những yêu cầu nào?
-Gv kết luận một số yêu cầu để lựa chọn đó là : ddk môi trường lắp đặt dây dẫn ,yêu cầu kĩ thuật, yêu cầu của người sử dụng 
 điện Yêu cầu các nhóm lắp đặt mạch điện theo qui trình 
- Hướng dẫn HS xác định chính xác các cực
-Gv theo dõi, hướng dẫn, giúp đở các nhóm lắp mạch điện.
-Các nhóm tìm hiểu
Hs thảo luận 
Hoạt động 3 : Kiểm tra và vận hành mạch
-Sau khi các nhóm hoàn thành việc lắp đặt. GV yêu cầu các nhóm trao đổi sản phẩm chéo và kiểm tra chéo sản phẩm theo các tiêu chí :
 + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt
 + các mối nối chặt chẽ, chắc, gọn đẹp.
 + Bố trí các thiết bị hợp lí, đẹp, dễ vận hành
-GV kiểm tra sản phẩm lần cuối cùng và cho vận hành mạch 
-Các nhóm trao đổi sản phẩm chéo và kiểm tra chéo sản phẩm theo các tiêu chí đã nêu lúc ban đầu.
Hoạt động 4 : Tổng kết và đánh giá tiết thực hành
-Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí đã nêu 
-Gv tổng kết, đánh giá giờ thực :Kết quả thực hành, qui trình thực hành, thời gian hoàn thành, thái độ than gia thực hành giữa các nhóm và cá nhân
-Các nhóm tự đánh giá kết quả thực hành theo các tiêu chí đã nêu
 3.Củng cố : 10’
 Gọi 2 HS lên bảng lắp lại mạch điện 
 4. Dặn dò : 1’
 - Học thuộc bài
 - Chuẩn bị bài mới : Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà 
IV. Rút kinh nghiệm :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_9_bai_11_lap_dat_day_dan_cua_mang.doc