Giáo án Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp 8 đủ cả năm

Giáo án Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp 8 đủ cả năm

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

Truyền thống nhà trờng

Tiết1: Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP

1. Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh:

_ Hiểu đợc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.

_ Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

_ Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

2. Nội dung và hình thức hoạt động:

a) Nội dung:

_ Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.

_ Bầu đội ngũ cán bộ lớp: (lớp trởng, các lớp phó, các tổ trởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng).

b) Hình thức hoạt động:

_ Nghe báo cáo và thảo luận.

_ Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.

 

doc 38 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp 8 đủ cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9	
Truyền thống nhà trờng
Tiết1: Hoạt động 1: bầu cán bộ lớp
( Thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2006)
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Hiểu đợc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
_ Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
_ Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
_ Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
_ Bầu đội ngũ cán bộ lớp: (lớp trởng, các lớp phó, các tổ trởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng).
b) Hình thức hoạt động:
_ Nghe báo cáo và thảo luận.
_ Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Đoàn chủ tịch
 Cán bộ lớp
Bản tổng kêt năm học 2005 –2006 và phơng hớng năm học mới và các bản tham luận.
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ...ca ngợi truyền thống tốt đẹp của trờng, của lớp.
7
Báo cáo kết quả hoạt động của lớp
Lớp trởng
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp
8
Phiếu bầu
Cán bộ lớp
Phiêú bầu
9
Dự kiến ban kiểm phiéu
3 Học sinh
Danh sách ban kiểm phiếu (Dự kiến)
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
_ Lớp truởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
_ Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
_ Ngời điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới
_ Ngời điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
_ Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
_ Th kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có) và các bạn đợc đề cử lên bảng.
_ Bầu ban kiểm phiếu, trởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, đợc tiến hành nh sau: 
 + Bầu lớp trởng và các lớp phó.
 + Bầu các cán sự lớp...
 + Bầu tổ trởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
_ Ban kiểm phiếu làm việc, sau đó công bố kết quả.
_ Lớp trởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
_ Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới và giáo viên giao nhiệm vụ cho các em.
5. Kết thúc hoạt động:
Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
( Thứ ngày tháng 9 năm 2006)
Tiết2: Hoạt động 2: tôi là học sinh lớp 8
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
_ Tự giác quyết tâm cao trong học tập.
_ Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
_ Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8.
_ Những nhiệm vụ trong năm học này.
_ Những biện pháp để thực hiện tôt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thức hoạt động:
Trao đổi thảo luận 
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi trờng lớp, thầy cô giáo và các bạn
8
Su tầm câu hỏi thảo luận về nhiệm vụ năm học.
Tập thể lớp
Câu hỏi thảo luận
9
Phần thởng
Cán bộ lớp
Phần thởng
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học
_ Ngời điều khiển nêu câu hỏi 1 và 2 (ở mục 3.a)
_ Học sinh trao đổi, thoả luận theo tổ. Tổ trởng hoặc th kí tổ ghi kết quả thảo luận lên giấy khổ to.
_ Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình.
_ Lớp góp ý bổ xung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ của năm học.
_ Cuối cùng, ngời điều khiển tổng kết hoạt động.
c) Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
_ Ngời điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
_ Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu của mình.
_ Mời một số học sinh trình bày trớc lớp về những biện pháp của mình. Th kí lớp ghi tóm tắt nhanh các ý chính lên bảng.
_ Cả lớp góp ý kiến bổ xung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.
_ Ngời điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh tổ, lớp vận dụng.
d) Văn nghệ
_ Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục đã đợc phân công chuẩn bị và mời các bạn lên biểu diễn.
_ Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động b và hoạt động c.
5. Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí ở nhiệm vụ của năm học và động viên học sinh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Ngời dẫn chơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
- Ngời dẫn chơng trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến.
- Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới.
Thứ ngày tháng 9 năm 2006
Tiết3
Hoạt động 3: phát huy tryền thống
của lớp , của trờng
 .Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Hiểu đợc truyền thống của lớp và của trờng sau hai năm học tập và rèn luyện.
_ Biết trân trọng những truyền thống đó.
_ Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trờng.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Những truyền thống của lớp, của trờng.
_ Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của lớp, của trờng.
_ Kế hoạch và biện pháp của lớp, của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp, của trờng.
_ Văn nghệ: ca ngợi trờng lớp.
b) Hình thức hoạt động
_ Thảo luận trao đổi, tự liên hệ, tự đánh giá, đề suất các biện pháp.
_ Văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi trờng lớp, thầy cô giáo và các bạn
8
Su tầm câu hỏi thảo luận về truyền thống của trờng, lớp.
Tập thể lớp
Câu hỏi thảo luận
9
Phần thởng
Cán bộ lớp
Phần thởng
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động: Hát tập thể bài hát “ Lớp chúng mình ”
b) Thảo luận về truyền thống của trờng của lớp.
_ Ngời điều khiển lần lợt nêu các câu hỏi: (nh mục3.a) 
_ Học sinh thảo luận theo tổ. (có thể giao cho một số tổ thảo luận câu hỏi 1 và 2, các tổ thảo luận câu hỏi 3 và 4), th kí ghi tóm tắt kết quả thảo luận của tổ mình.
_ Mời đại diện mỗi tổ báo cáo kết quả thảo luận một câu hỏi.
_ Cả lớp góp ý kiến.
_ Ngời điều khiển tổng kết
c) Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trờng
_ Ngời điều khiển giao nhiệm vụ cho các tổ: xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ để phát huy các truyền thống của lớp , của trờng.
_ Học sinh thảo luận theo tổ, góp ý cho bản dự thảo kế hoạch của tổ. Tổ trởng ghi kết quả thảo luận của tổ mình. Sau đó đại diện từng tổ lên báo cáo trớc lớp, các tổ khác góp ý kiến bổ sung.
_ Lớp trởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp. Cả lớp thảo luận.
_ Lớp trởng tiếp thu ý kiên của các thành viên và tổng kết lại.
d) Văn nghệ
5. Kết thúc hoạt động:
- Ngời dẫn chơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
- Ngời dẫn chơng trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến.
- Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới.
( Thứ ngày tháng 9 năm 2006)
Tiết4
Hoạt động 4: thi hát các bài hát truyền thống
1. Yêu cầu giáo dục:
Hoạt động thi hát các bài hát truyền thống nhằm giáo dục học sinh:
_Biết thởng thức, biết hát các bài hát truyền thống ca ngợi trờng , lớp, thầy, cô, bạn bè...
_Yêu thích văn nghệ, phấn khởi, lạc quan, yêu mến, găn bó với trờng lớp, quý trọng thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a)Nội dung
Hát các bài hát truyền thống do nhà trờng quy định
b) Hình thức hoạt động
Thi hát giữa các tổ:
_Thi tiết mục tập thể của tổ.
_Thi tiết mục tự chọn của tổ (cá nhân hoặc nhóm).
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Ng. thực hiện
Phơng tiện hoạt động
G. chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 L. phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 GV nhạc
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Từng tổ
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ...ca ngợi truyền thống trờng lớp
8
Nhạc cụ
GV nhạc
Đàn
9
Trang phục biểu diễn
Từng tổ
Trang phục
10
Phần thởng
Cán bộ lớp
Phần thởng
11
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Thi hát đồng đội giữa các tổ
_Từng tổ trình bày bài hát truyền thống
_Ban giám khảo chấm điểm. Biểu điểm có thể nh sau:
+ Đảm bảo đúng nội dung chủ đề: 4 điểm
+Cả tổ hát và hát đúng, hay: 4 điểm
+Tác phong đúng mực khẩn trơng: 2 điểm
_Ngời điều khiển mời đại diện các tổ bốc thăm rồi theo thứ tự đã chọn nên biểu diễn phải tự giới thiệu tên bài hát của mình và chình bày bài hát đó.
_Mỗi tổ có thểbiểu diễn2_3 tiết mục, sau mỗi tiết mục ban giám khảo cho điểm công khai và th kí ghi điểm nên bảng. Điểm của tổ sẽ bằngtổng điểm của các lợt mà tổ đã đạt đợc
_Sau số lợt quy định, tổ nào có điểm cao là tổ đó thắng
c) Thi tiết mục tự chọn của tổ
_Mỗi tổ biểu diễn một tiết mục tự chọn (cá nhân hoặc nhóm) ...  học tập thích hợp, có kĩ năng huy động các kiến thức đã học cho các hoạt động tập thể.
_ Có động cơ học tập đứng đắn, có thái độ chăm chỉ, tích cực học tập và rèn luyện.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Kiến thức các môn học, đặc biệt là phần nội dung chuẩn bị cho kì thi cuối năm học.
_ Những kiến thức liên hệ thực tế, phục vụ cho việc củng cố bài học vững chắc hơn.
b) Hình thức hoạt động
_ Thi tiếp sức đồng đội.
_ Vui văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung 
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
Trang trí lớp,bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Câu hỏi ôn tập 
GV bộ môn
Ngân hàng câu hỏi ôn tập
7
Cố vấn 
GV bộ môn
Đáp án, biểu điểm
8
Phần thởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động: Hát tập thể bài hát “ lớp chúng mình ”
b) Tổ chức hội thi
_ Ban giám khảo điều hành cuộc thi tiếp sức với trình tự nh sau:
+ Phổ biến cách thi và những quy định của cuộc thi.
* Cách thi: Mỗi tổ cử một đội thi gồm 3 ngời. Các đội thi ngồi vào vị trí theo quy định của ban giám khảo. Trởng ban giám khảo bốc thăm câu hỏi, đọc to cho cả lớp cùng nghe rồi yêu cầu các đội thi cuẩn bị trong 2 phút. Đội nào giơ tay trớc, đội đó đợc quyền trả lời đầu tiên. Khi đại diện của tổ trả lời, các thành viên còn lại chú ý nghe để kịp thời tiếp sức bạn trả lời nhanh và đầy đủ, đúng với đáp án. Nếu đội nào chậm và trả lời không lu loát, ban giám khảo có thể quyết định cho dừng lại, coi nh đội đó không đợc điểm và đội khác có quyền trả lời thay. Cứ nh vậy cho đến khi hết thời gian hoạt động. Th kí ghi điểm cho từng đội.
* Quy định của cuộc thi: Các đội phải trả lời theo đúng đáp án, nhanh lu loát. Trả lời đúng đáp án đợc 10 điểm. Nếu trả lời còn thiếu thì tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm. Thời gian quy định cho việc trả lời câu hỏi là do ban giám khảo quyết định.
+ Ban giám khảo điều khiển cuộc thi theo đúng trình tự nh cách thi đã nêu ở trên.
+ Công bố kết quả và trao giải thởng.
_ Sau phần thi của các đội là chơng trình văn nghệ với một vài tiết mục đã đợc chuẩn bị.
5. Kết thúc hoạt động:
Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
6. Đánh giá kết quả hoạt động: 
HS tự đánh giá xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch đợc những gì?
Câu 2: Em tụ xếp loại mình đạt loại nào?
Tốt Khá TB Yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
GVCN đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
Chủ điểm tháng 5
Bác hồ kính yêu
( Thứ ngày tháng 5 năm 2007)
Tiết 33
Hoạt động 1: bác hồ với thiếu nhi
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Nhận thức đợc công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi qua đó thấy đợc trách nhiệm của ngời học sinh phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
_ Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
_ Tự hào, phấn khởi là con cháu Bác Hồ, ra sức phấn đấu đr trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
Học sinh tập trung tìm hiểu theo các nội dung sau:
_ Công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi.
_ Trách nhiệm của ngời học sinh THCS phải làm để đền đáp công lao của Bác.
b) Hình thức hoạt động
_ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ học sinh trong lớp dới hình thức bốc thăm.
_ Trình bày những hiểu biết của cá nhân theo nội dung cảu chủ đề dới dạng một báo cáo thu hoạch.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung 
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
Trang trí lớp,bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu..
6
Su tầm t liệu,tài liệu nói về công lao của Bác Hồ đv dân tộc và th . nhi
Tập thể lớp
Bản thu hoạch t liệu về Bác Hồ
7
Cố vấn chơng trình
GV lịch sử
Sách, báo...
8
Phần thởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung 
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Tổ chức cuộc thi
_ Báo cáo thu hoạch
Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”. Khi trình bày phải nói to, rõ ràng, rành mạch từng nội dung đã thu hoạch đợc và nêu cụ thể loại t liệu, tài liệu nào đã giúp cho bản thân có đợc những thu hoạch đó.
 Ngời điều khiển hớng dẫn toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh các báo cáo thu hoạch đó.
_ Thi trả lời hay nhất:
 Đây là hoạt động mà mọi thành viên trong lớp đều có thể tham gia. Ngời điều khiển mời một bạn bất kì lên bốc thăm đầu tiên, sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ trả lời. Ai có câu trả lời hay nhất thì ngời đó có quyền mời một bạn khác lên bốc thăm.
 Việc bắt thăm thi trả lời hay nhất cứ thế tiếp diễn cho đến khi ngời điều khiển tuyên bố kết thúc hoạt động. Ban giám khảo công bố kết quả cuủa hai hoạt động: tổ có báo cáo thu hoạch tốt nhất và ngời trả lời hay nhất.
_ Trao phần thởng (nếu có)
5. Kết thúc hoạt động:
Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
( Thứ ngày tháng 4 năm 2007)
Tiết 34
Hoạt động 2: thực hiện 5 điều bác hồ dạy
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Nhận thức rõ trách nhiệm của ngời học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
_ Biết thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở mọi lúc mọi nơi.
_ Tích cực, chủ động và vận động các bạn cùng thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Tác dụng của 5 điều Bcá dạy thiên niên nhi đồng trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
_ Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
b) Hình thức hoạt động
_ Thảo luận nhóm theo các vấn đề cụ thể do ngời điều khiển nêu ra.
_ Vui văn nghệ xen kẽ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung 
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Cố vấn 
GV TPT
Nội dung sinh hoạt
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
Trang trí lớp,bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Câu hỏi thảo luận 
GVCN
Các câu hỏi thảo luận
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Các bài hát về Bác
8
Phần thởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
_ Ngời điều khiển chơng trình nêu mục đích, nội dung và cách tiến hành buổi sinh hoạt.
b) Tổ chức thảo luận
_ Hình thành các nhóm học sinh và phát cho từng nhóm các dụng cụ cần thiết để hoạt động nh: giấy khổ to, bút dạ, băng dính, keo.
_ Các nhóm thảo luận theo nội dung mà ngời điều khiển đã nêu trong khoảng 15 phút.
_ Kết thúc thảo luận nhóm, ngời điều khiển mời các nhóm dán tờ giấy của nhóm mình lên bảng để cả lớp cùng quan sát và chẩn bị bổ sung ý kiến.
_ Lần lợt từng nhóm cử đai diện lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình. Ngời điều khiển đề nghị các nhóm bổ sung cho nhau để đi tới sự thống nhất các ý kiến của toàn lớp.
_ Khi không còn ý kiến nào bổ sung thêm, ngời điều khiển tóm tắt nội dung hoặc mời giáo viên chủ nhiệm tóm tắt và thống nhất lại nội dung trình bày cảu các nhóm. Điều quan trọng là xây dựng đợc một hệ thống biện pháp để thực hiện 5 điều Bác dạy.
_ Kết thúc thảo luận là phần trình diễn một số tiết mục văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động:
Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
 ( Thứ ngày tháng 5 năm 2007)
Tiết 35
Hoạt động 3: chúng em hát về bác hồ
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Nâng cao hiểu biết về tình cảm và công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với thiếu nhi.
_ Tự hào, kính trọng, biết ơn Bác Hồ, nguyện học tập và làm theo lời Bác dạy.
_ Tích cực, tự giác rèn luyện để xứng đáng là con cháu của Bác Hồ kính yêu.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Ca ngợi công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với thiếu nhi.
_ Tình cảm của Bác với dân tộc, với thiếu nhi và ngợc lại – tình cảm của ngời dân đối với Bác.
b) Hình thức hoạt động
_ Biểu diễn văn nghệ theo các thể loại nh: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, múa, đọc thơ...
_ Nghe kể chuyện về Bác Hồ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hớng dẫn học sinh chuẩn bị chơng trình hoạt động:
STT
Nội dung 
Ngời thực hiện
Phơng tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chơng trình
Lớp trởng
Bản dẫn chơng trình
2
Th kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trởng
Giấy mời
5
Trang trí lớp,bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Văn nghệ
Theo tổ
Các bài hát, bài thơ, điệu múa, câu chuyện về Bác...
7
Trang phục, nhạc cụ...
Tập thể lớp
Trang phục, đàn...
8
Cố vấn chơng trình
GVCN, GV TPT
Nội dung hoạt động
9
Phần thởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động 
_ Ngời điều khiển chơng trình nêu ngắn gọn lí do của buổi hoạt động nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 – 5.
b) Biểu diễn
 _ Mời điều khiển lần lợt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên trình bày trớc lớp. Ngời biểu diễn cần lu ý phong cách biểu diễn sao cho tự nhiên, hấp dẫn ngời xem.
_ Mỗi đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình về buổi diễn này.
5. Kết thúc hoạt động:
Ngời dẫn chơng trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Ngời dẫn trơng trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dơng và rút kinh nghiệm.
Ngời dẫn chơng trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
6. Đánh giá kết quả hoạt động: 
HS tự đánh giá xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch đợc những gì?
Câu 2: Em tụ xếp loại mình đạt loại nào?
Tốt Khá TB Yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
GVCN đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu

Tài liệu đính kèm:

  • docHDNGLL 8(1).doc