Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 6: Cung chứa góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy D

Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 6: Cung chứa góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy D

Hoạt Động 1(35)

 GV gọi một HS đọc đề bài toán trong SGK. GV yêu cầu HS làm ?1 câu a

 = 900 Gọi O là trung điểm của CD .

 Nêu nhận xét về các đoạn thẳng N1O , N2O , N3O.Từ đó chứng minh câu b .

 GV vẽ đường tròn đường kính CD trên hình vẽ .

 GV nói :Đó là trường hợp góc =900 .

Nếu 900 thì sao ?

 GV hướng dẫn HS thực hiện ?2 trên bảng phụ đã đóng sẵn hai đinh A ,B ; vẽ đoạn thẳng AB .Có 1 góc bằng bìa cứng đã chuẩn bị sẵn .

 GV yêu cầu HS dịch chuyển tấm bìa như hướng dẫn của SGK , đánh dấu vị trí của đỉnh góc .

Hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M

 GV :Ta sẽ chứng minh quỹ tích cần tìm là hai cung tròn.

 GV nói :Ta xét điểm M thuộc một nưả mặt phẳng có bờ là đường thăng AB.

giả sử M là điểm thoả mãn .

 Vẽ cung AmB đi qua 3 điểm A , M . B .Ta hãy xét xem tâm O của đường tròn chứa cung AmB có phụ thuộc vào vị trí điểm M hay không ?

- GV nhắc lại và nhấn mạnh để HS ghi nhớ .

- GV giới thiệu các chú ý / 85 ,86 SGK

 

doc 3 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 454Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 6: Cung chứa góc - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy D", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 28/ 02 /2012
Ngày Dạy: 01 / 03 /2012
Tuần: 25
Tiết: 45
§6. CUNG CHỨA GÓC
I. Mục Tiêu:
 1) Kiến thức: - HS hiểu được quỹ tích cung chứa góc,
	 2) Kỹ năng: - Vận dụng quỹ tích cung chứa góc vào việc giải bài qũy tích toán dựng hình
	 3) Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong chứng minh hình học
II. Chuẩn Bị:
GV: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc.
HS: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. Phương Pháp Dạy Học:
	- Quan sát, Đặt và giải quyết và vấn đề, nhóm	
IV. Tiến Trình Bài Dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) 9A1
 9A2
	2. Kiểm tra bài cũ: Xen vào lúc học bài mới.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt Động 1(35’)
 GV gọi một HS đọc đề bài toán trong SGK. GV yêu cầu HS làm ?1 câu a
 = 900 Gọi O là trung điểm của CD .
 Nêu nhận xét về các đoạn thẳng N1O , N2O , N3O.Từ đó chứng minh câu b .
 GV vẽ đường tròn đường kính CD trên hình vẽ .
 GV nói :Đó là trường hợp góc =900 .
Nếu 900 thì sao ?
 GV hướng dẫn HS thực hiện ?2 trên bảng phụ đã đóng sẵn hai đinh A ,B ; vẽ đoạn thẳng AB .Có 1 góc bằng bìa cứng đã chuẩn bị sẵn .
 GV yêu cầu HS dịch chuyển tấm bìa như hướng dẫn của SGK , đánh dấu vị trí của đỉnh góc .
Hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M 
 GV :Ta sẽ chứng minh quỹ tích cần tìm là hai cung tròn.
 GV nói :Ta xét điểm M thuộc một nưả mặt phẳng có bờ là đường thăûng AB.
giả sử M là điểm thoả mãn .
 Vẽ cung AmB đi qua 3 điểm A , M . B .Ta hãy xét xem tâm O của đường tròn chứa cung AmB có phụ thuộc vào vị trí điểm M hay không ?
- GV nhắc lại và nhấn mạnh để HS ghi nhớ .
- GV giới thiệu các chú ý / 85 ,86 SGK 
 Một HS đọc đề bài toán / 82 SGK .
 Một HS lên bảng vẽ hình .
 HS dưới lớp vẽ hình vào vở .
 HS: CN1D , CN2D; CN3D là các tam giác vuông có chung cạnh huyền CD .
 N1O = N2O = N3O = (Theo tính chất tam giác vuông )
 N1 , N2 , N3 cùng nằm trên đường tròn (O; ) hay đường tròn đường kính CD .
 HS đọc ?2 để thực hiện như yêu cầu của SGK .
 Một HS lên dịch chuyển tấm bìa và đánh dấu vị trí các đỉnh góc ( ở cả hai nửa mặt phẳng bờ AB)
 HS : Điểm M chuyển động trên hai cung tròn có hai đầu mút là A và B .
1/ Bài toán quỹ tích cung chứa góc :
1 Bài toán : SGK / 83 .
 Kết luận :
Với đoạn thăûng AB và góc ( 00 < < 1800) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn là 2 cung chứa góc dựng trên đoạn AB.
Chú ý : SGK / 85
 4. Củng Cố:(7’)
 	- GV cho HS nhắc lại thế nào là góc nội tiếp và định lý.
 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò (2’):
	Học bài : nắm vững quỹ tích cung chưa 1góc , cách vẽ cung chưa 1góc , cách giải bài toán qũy tích .
	Làm bài tập 44 , 45 , 46 SGK 
 6. Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docT45HH9.doc