Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 37: Định lý Talet trong tam giác - Ngô Thanh Hữu

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 37: Định lý Talet trong tam giác - Ngô Thanh Hữu

I. MỤC TIÊU:

_ Trên cơ sở ôn tập về lại kiến thức về “Tỉ số”, GV cho HS nắm chắc kiến thức về Tỉ số của hai đoạn thẳng; từ đó hình thành và giúp HS nắm vững khái niệm về đoạn thằng tỷ lệ, (có thể mở rộng cho nhiều đoạn thẳng tỉ lệ).

_ Từ đo đạc, trức quan, quy nạp không hoàn toàn, giúp HS nắm được một cách chắc chắn nội dung của định lý Ta-Lét (thuận).

_ Bước đầu vận dụng được định lý Ta-Lét vaò việc tìm ra các tỉ số bằng như nhau trên hình vẽ trong SGK.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

_ GV : Vẽ bảng phụ vẽ hình 3 SGK.

_ HS : Xem lại lý thuyết về tỉ số của hai số , thước thẳng, compa

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 06/11/2021 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 37: Định lý Talet trong tam giác - Ngô Thanh Hữu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 22 _ Tiết : 37 _ Ngày soạn:....Ngày dạy:
CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
§1. ĐỊNH LÝ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:
_ Trên cơ sở ôn tập về lại kiến thức về “Tỉ số”, GV cho HS nắm chắc kiến thức về Tỉ số của hai đoạn thẳng; từ đó hình thành và giúp HS nắm vững khái niệm về đoạn thằng tỷ lệ, (có thể mở rộng cho nhiều đoạn thẳng tỉ lệ). 
_ Từ đo đạc, trức quan, quy nạp không hoàn toàn, giúp HS nắm được một cách chắc chắn nội dung của định lý Ta-Lét (thuận).
_ Bước đầu vận dụng được định lý Ta-Lét vaò việc tìm ra các tỉ số bằng như nhau trên hình vẽ trong SGK. 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
_ GV : Vẽ bảng phụ vẽ hình 3 SGK.
_ HS : Xem lại lý thuyết về tỉ số của hai số , thước thẳng, compa
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Trợ giúp của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1 : Ôn tập và tìm kiến thức mới
_ Các em có thể nhắc lại cho cả lớp, tỉ số của hai số là gì? 
_ Cho đoạn thẳng AB = 3cm, đoạn thẳng CD = 50mm, tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD là bao nhiêu? 
_ GV hình thành khái niệm tỉ số của hai đoạn thẳng (ghi bảng)
_ Có thể chọn đơn vi đo khác để tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD không? Từ đó rút ra kết luận gì? 
_ Một hay hai học sinh phát biểu. 
_ Vài học sinh phát biểu miệng. 
(Nội dung này HS đã từng biết ở lớp 6) 
AB = 30mm
CD = 50mm
Hay chọn cùng một đơn vị đo tùy ý, ta luôn có tỉ số hai đoạn thẳng là 
1. Tỉ số của hai đoạn thẳng.
* Định nghĩa:
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.
VD:
AB = 3cm, CD = 5cm.
Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là :
* Chú ý:
Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào đơn vị đo.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu đoạn thẳng tỉ lệ
_ Cho hai đoạn thẳng: EF = 4,5cm, GH = 0,75m. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng EF và GH. Em có nhận xét gì về tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD với tỉ số hai đoạn thẳng vừa tìm được?
_ GV: trên cơ sở nhận xét của HS, GV hình thành khái niệm đoạn thẳng tỉ lệ. 
(GV trình bày định nghĩa ở bảng) 
_ HS làm trên phiếu học tập:
EF = 45mm
GH = 75mm suy ra: 
_ Nhận xét : 
2/ Đoạn thẳng tỉ lệ: 
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
Hoạt động 3 : Tìm hiểu định lý Talét
_ GV cho học sinh làm [?3] SGK trên phiếu học tập đã được GV chuẩn bị sẵn. 
_ So sánh các tỉ số: 
a/ 
b/ 
c/ 
(Gợi ý: Nhận xét gì về các đường thẳng song song cắt hai cạnh AB và AC?). 
_ Từ nhận xét rút ra khi so sánh các tỉ số trên, có thể khái quát vấn đề: “Khi có một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại của tam giác đó thì rút ra kết luận gì ?
_ GV đúc rút các phát biểu, nêu thành định lí thuận của định lí Ta-let, chú ý cho học sinh, ở trên chưa thể xem là một chứng minh.
Lưu ý : Điều kiện để sử dụng định lý Talét là song song.
_ Cho HS làm ví dụ trong SGK.
 B’ C’
 B C
 ?3. A
 Nếu đặt độ dài trên các đoạn thẳng bằng nhau của đoạn AB là m, độ dài trên các đoạn thẳng bằng nhau của đoạn AC là n.
Tương tự:
Vì MN // EF nên :
 hay
3. Định lý Ta-lét trong tam giác.
* Định lý Ta-lét: (thuận)
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của một tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
GT
DABC, B’C’//BC 
(B’Ỵ AB, C Ỵ AC
KL
Hoạt động 4 : Củng cố _ Dặn dò
_ Cho HS thảo luận nhóm làm ?4 SGK.
_ Gọi 2 HS lên bảng trình bày.
_ GV nhận xét hoạt động của các nhóm và bài làm của HS.
_ Về nhà học bài và làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 SGK. Xem trước Bài 2.
?4.
a/ Cho a//BC 
Do a//BC, theo định lí Ta-let có : 
X = 10
b/ 
Ta có AB // DE (Cùng vuông góc với đoạn thẳng CA), do đó, theo định lí Ta-let có :
Û EA = (3,5,4) : 5 = 2,8 
Từ đó suy ra 
y = 4 + 2,8 = 6,8

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_37_dinh_ly_talet_trong_tam_giac.doc