Giáo án Hình học Khối 8 - Tiết 44: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giáo án Hình học Khối 8 - Tiết 44: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

I) Mục tiêu:

- HS nắm chắc nội dung định lý; Hiểu được cách chứng minh định lý gồm hai bước cơ bản: + Dựng ∆ AMN đồng dạng với ∆ABC

 + Chứng minh ∆AMN = ∆A/B/C/

- Vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng và trong tính toán.

II) Chuẩn bị: Bảng phụ

III) Các bước lên lớp:

1) Kiểm tra bài cũ:

- Định nghĩa hai tam giác đồng dạng

- Bài tập: Cho ∆ABC và ∆A/B/C/ như hình vẽ

 

doc 2 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 856Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Khối 8 - Tiết 44: Trường hợp đồng dạng thứ nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT
Tiết 44: 
I) Mục tiêu: 
- HS nắm chắc nội dung định lý; Hiểu được cách chứng minh định lý gồm hai bước cơ bản: + Dựng ∆ AMN đồng dạng với ∆ABC
 + Chứng minh ∆AMN = ∆A/B/C/
- Vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng và trong tính toán.
II) Chuẩn bị: Bảng phụ
III) Các bước lên lớp: 
Kiểm tra bài cũ: 
- Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
- Bài tập: Cho ∆ABC và ∆A/B/C/ như hình vẽ
 A 
 A/
 4 6
 2 3
 B/ C/
B 8 C 
Trên cạnh AB và AC của ∆ABC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho AM =A/B/ = 2cm; AN = A/C/ = 3cm
+) Tính độ dài đoạn thẳng MN
+) Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các ∆ABC; ∆AMN; ∆ A/B/C/
2) Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò 
- GV: Lấy kết quả của phần kiểm tra bài cũ
- GV: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các ∆ABC, ∆ AMN, ∆A/B/C/
- HS: ∆AMN đồng dạng với ∆ ABC
 ∆AMN = ∆A/B/C/ (c.c.c)
 ∆A/B/C/ đồng dạng với ∆ABC
- GV: Qua bài tập em có dự đoán gì?
- HS: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
- GV: Đó chính là nội dung định lý về trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác.
- GV: Vẽ hình trên bảng 
Yêu cầu hs ghi gt; kt của định lý
- GV: Dựa vào bài tập vừa làm ta cần dựng một tam giác bằng tam giác A/B/C/ và đồng dạng với tam giác ABC. Hãy nêu cách dựng và hướng chứng minh định lý.
- HS: Ta đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = A/B/
Vẽ đường thẳng MN//BC với N AC
Ta có ∆AMN ∆ABC
Ta cần chứng minh ∆AMN = ∆A/B/C/
- GV: Theo giả thiết mà MN//BC thì ta suy ra được điều gì?
- HS: MN//BC ∆AMN đồng dạng vơí ∆ABC
 mà AM = A/B/
 có (gt)
 và AN = A/C/
và MN = B/C/ ∆AMN = ∆A/B/C/ (c.c.c)
Vì ∆AMN ∆ABC (c/m trên)
Nên ∆A/B/C/ đồng dạng với ∆ABC
- GV: Yêu cầu hs làm ?2
- HS: Ta có 
Nên ∆ABC ∆DFE
Nội dung ghi bảng 
I) Định lý: (SGK)
gt
∆ABC; ∆A/B/C/
kl 
∆A/B/C/ ∆ABC
 A 
 M N A/
B C B/ C/
Chứng minh: (SGK)
II) Áp dụng: 
 ?2 ∆ABCđồng dạng với ∆DFE
 A D
 3 2
 4 6 
 E 4 F
B 8 C
4) Củng cố:
*) Làm bài tập 29 tr 74(SGK) GV đưa đề bài lên bảng phụ
- HS: 
 A A/
 6 9 4 6
 B/ 8 C/
B 12 C
 ∆ABC đồng dạng với ∆A/B/C/
5) Dặn dò: Bài tập về nhà 30; 31 SGK; Bài 29;.....; 33 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • doc44.doc