Giáo án Hình học 8 - Tiết 29: Luyện tập (Bản 4 cột)

Giáo án Hình học 8 - Tiết 29: Luyện tập (Bản 4 cột)

I. Mục tiêu :

 1. Kiến thức : Nắm được cách tính diện tích tam giác.

 2. Kỹ năng : Làm thạo tính diện tích tam giác.

 3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.

II. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

III. Nội dung :

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 8 - Tiết 29: Luyện tập (Bản 4 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 Tiết 30	Ngày soạn :	Ngày dạy :
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu :
	1. Kiến thức : Nắm được cách tính diện tích tam giác.
	2. Kỹ năng : Làm thạo tính diện tích tam giác.
	3. Thái độ : Biết tính diện tích của các hình trong thực tế.
II. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
	HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. Nội dung :
TG
Nội dung
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
1’
10’
30’
5’
5’
10’
10’
3’
1’
21 Ta có : SABCD=3SADE
5x=3..5.2
x=3
22
23 Gọi AH là đường cao. Theo định lí Pitago :
AB2=AH2+BH2
AH2=AB2-BH2
 =b2-=
AH=
S=BC.AH
=a.= 
24 Gọi AH là đường cao. Theo định lí Pitago :
AB2=AH2+BH2
AH2=AB2-BH2
 =a2-=
AH=
S=BC.AH
=a. = 
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
a. Nêu cách tính diện tích tam giác ?
Hãy làm bài 19 trang 122 ?
3. Luyện tập : 
Diện tích hình chữ nhật ABCD, diện tích tam giác ADE ?
Đường cao sẽ ntn ?
Theo định lí Pitago ta có điều gì ?
Theo định lí Pitago ta có điều gì ?
4. Củng cố :
Nhắc lại cách tính diện tích tam giác ?
5. Dặn dò :
Làm các bài tập còn lại
Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
H1, h3, h6 : S=4
H2, h8 : S=3
H4 : S=5
H5 : S=9/2
H7 : S=7/2
SABCD=5x
SADE=.5.2
Bằng đường cao của tam giác APF
Bằng 2 lần đường cao của tam giác APF
Bằng nửa đường cao của tam giác APF
AB2=AH2+BH2
AB2=AH2+BH2
Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_8_tiet_29_luyen_tap_ban_4_cot.doc