Giáo án dạy Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức

Giáo án dạy Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức

Tiết 26 QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỀU PHÂN THỨC

I MỤC TIÊU:

 + HS biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử

 + Nắm được qui trình qui đồng mẫu thức

 + Biết cách tìm hân tử phụ và cách làm bài để đưa về mẫu thức chung.

II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- GV: Thước thẳng , bảng phụ, phấn mầu

- HS : SGK, thước thẳng, phiếu học tập

III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra việc chuẩn bị bài mới của HS.

 

doc 2 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 782Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / / Ngày giảng: / /
 Tiết 26 quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
I mục tiêu:
 + HS biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử
 + Nắm được qui trình qui đồng mẫu thức
 + Biết cách tìm hân tử phụ và cách làm bài để đưa về mẫu thức chung.
II Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Thước thẳng , bảng phụ, phấn mầu
- HS : SGK, thước thẳng, phiếu học tập
III Tiến trình dạy học: 
1. ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra việc chuẩn bị bài mới của HS.
Rút gọn các phân thức sau
HS 1: 
HS 2: 
+ GV tổ chức cho hS nhận xét đánh giá cho điểm.
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
- Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: qui đông mẫu thức nhiều phân thức là gì?.
- HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi của GV.
GV: Yêu cầu học sinh làm ?1
GV: gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời.
GV: có nhiều MTC nhưng phải chọn MTC nào đơn giản nhất.
GV đưa bảng trang 41 và phân tích cho học sinh cách tìm MTC
HS chú ý theo dõi.
GV: Để tìm MTC ta làm như thế nào? 
HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV
GV chốt lại và đưa bảng phụ
HS chú ý và ghi bài.
BT: Tìm MTC của các phân thức 
 và 
HS đứng tại chỗ trả lời. (MTC:)
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu ví dụ trong SGK?
GV: Hãy phân tích các mẫu thức thành nhân tử?
GV: Xét xem trong các tích đó có những nhân tử nào chung?
GV: Hãy lấy tích các nhân tử chung(cả hệ số) với luỹ thừa lớn nhất?
HS: Thực hiện theo các câu hỏi từ đó rút ra cách tìm MTC
GV: Vậy để qui đồng MT nhiều phân thức ta làm như thế nào .
HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của GV
GV: Yêu cầu học sinh làm ?2
Cả lớp làm bài theo mhóm bàn
GV: Nhận xét với bài ?2 
GV: Từ ?2 suy ra cách làm bài ?3
Đổi dấu của phân thức: 
GV: Yêu cầu nhóm học tạp làm việc như thường lệ
HS: Đại diện nhóm lên bảng thực hiện
GV: Tổ chức cho nhóm khác nhận xét và kết luận đúng, sai, cách viết...
1. Tìm mẫu chung
?1
MTC là: 
* Để tìm MTC ta có thể làm như sau:
- Phân tích MT của các phân thức thành nhân tử.
- MTC là một tích gồm:
+ Nhân tử bằng số của các MTC là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu của các phân thức đã cho
+ Với mỗi luỹ thừa của một biểu thức có mặt trong mẫu thức ta chọn luỹ thừa có số mũ cao nhất.
2. Qui đồng mẫu thức 
VD: Qui đồng mẫu thức hai phân thức: 
 và 
MC = 
* Các bước qui đồng ( SGK)
?2
 ; 
MTC = 2x(x-5)
?3 
Ta có: 
MTC: 2x(x-5)
4. Củng cố
Nhắc lại các bước quy đồng mẫu nhiều phân thức?
Làm nhanh bài tập 14(SGK.Tr43)
5. Dặn dò học ở nhà
BTVN: 15, 16, 18, 19, 20 (SGK.Tr: 43, 44)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 26.doc