Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 55, Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy Du

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 55, Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy Du

Hoạt động 1: (12)

 Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0). Nếu b là số chẵn, ta đặt b = b :2. khi đó, = ?

 Ta đặt = b2 – ac thì ta có = ?

 Các em lần lượt thay

 = 4 và b = 2.b vào công thức nghiệm đã học hôm trước và tìm ra công thức nghiệm với .

 Sau khi HS trả lời, GV sửa sai và chốt lại bằng công thức nghiệm thu gọn như trong SGK.

 Nhận xét.

 = b2 – 4ac

 =

 = 4(b2 – ac)

 = 4

 HS thay vào và thu gọn sẽ tìm ra công thức.

 HS chú ý theo dõi và nhắc lại công thức. 1. Công thức nghiệm thu gọn:

PT: ax2 + bx + c = 0 (1)

Có b = 2b

 Nếu > 0: phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:

 ,

 Nếu = 0: phương trình (1) có một nghiệm kép:

 Nếu < 0:="" phương="" trình="" (1)="" vô="" nghiệm="">

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 641Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 55, Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Huy Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 05 / 03 / 2012
Ngày Dạy: 08 / 03 / 2012
Tuần: 26
Tiết: 55
§5.CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN
I. Mục Tiêu:
	1) Kiến thức: - HS hiểu công thức nghiệm thu gọn.
2) Kĩ năng: - HS vận dụng công thức trên vào giải phương trình bậc hai 
3) Thái độ: - Vận dụng tốt công thức nghiệm thu gọn trong quá trình giải phương trình bậc hai 
II. Chuẩn Bị:
	- GV: Chuẩn bị bảng tóm tắt công thúc nghiệm thu gọn. Phiếu học tập
- HS: Xem trước bài 5.
III. Phương Pháp Dạy Học:
	- Quan sát, Vấn đáp tái hiện, nhóm	
IV. Tiến Trình Bài Dạy:	
 1. Ổn định lớp: (1’) 9A1
 9A2
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Giải phương trình sau:	
 à Nhận xét (ghi điểm).
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (12’)
 Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0). Nếu b là số chẵn, ta đặt b’ = b :2. khi đó, = ?
 Ta đặt ’ = b’2 – ac thì ta có = ?
 Các em lần lượt thay 
 = 4’ và b = 2.b’ vào công thức nghiệm đã học hôm trước và tìm ra công thức nghiệm với ’.
 Sau khi HS trả lời, GV sửa sai và chốt lại bằng công thức nghiệm thu gọn như trong SGK.
à Nhận xét.
	 = b2 – 4ac 
	 = 
	 = 4(b’2 – ac)
	 = 4’
 HS thay vào và thu gọn sẽ tìm ra công thức.
 HS chú ý theo dõi và nhắc lại công thức.
1. Công thức nghiệm thu gọn: 
PT: ax2 + bx + c = 0 (1)
Có b = 2b’
Đặt ’ = b’2 – ac
? Nếu ’ > 0: phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:
 , 
? Nếu ’ = 0: phương trình (1) có một nghiệm kép:
? Nếu ’ < 0: phương trình (1) vô nghiệm
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (13’)
 Em hãy chỉ ra các hệ số của phương trình này.
	b’ = ?
 Em hãy tính ’
	 = ?
 ’ > 0 thì em kết luận như thế nào về số nghiệm của phương trình?
 Em hãy tìm hai nghiệm phân biệt đó.
 à Nhận xét.
	a = 5; b = 4; c = –1	
	b’ = 2
	’ = b’2 – ac
	’ = 22 – 5.(–1)
	’ = 4 + 5 = 9
	 = 3
 Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
 2 HS tìm hai nghiệm và trả lời.
2. Áp dụng: 
VD1: Giải phương trình: 
Giải:
Ta có: a = 5; b’ = 2; c = –1 
’ = b’2 – ac = 22 – 5.(–1) = 4 + 5 = 9
Suy ra:	 = 3
Vì ’ > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
 4. Củng Cố: (12’)
 	- GV nhắc lại các bước giải một phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm thu gọn
	- GV cho HS thảo luận làm ?3.
 5.ø Hướng Dẫn Và Dặn Dò : (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm các bài tập 17, 20, 21 (SGK/49).
	- Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.
6. Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docT55Ds9.doc