Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 65, Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Đỗ Minh Trí

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 65, Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Đỗ Minh Trí

I. MỤC TIÊU :

Kiến thức cơ bản:

- HS biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Kỹ năng cơ bản.

- Biết cách giải một số bất phương trình quy về bất phương trình bậc nhất một ẩn nhờ hai phép biến đổi tương đương.

Tư duy:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.

II. PHƯƠNG PHÁP:

 - Nêu vấn đề.

III. CHUẨN BỊ :

· GV : SGK , giáo án, phấn màu

· HS : SGK, xem lại các quy tắc chuyển vế và nhân 2 vế của bất pương trình với cùng một số

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 01/11/2021 Lượt xem 410Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 65, Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (Tiếp theo) - Đỗ Minh Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 31
Tiết : 65
§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tt)
Soạn: 
Dạy: 
I. MỤC TIÊU : 
Kiến thức cơ bản:
HS biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Kỹ năng cơ bản.
Biết cách giải một số bất phương trình quy về bất phương trình bậc nhất một ẩn nhờ hai phép biến đổi tương đương.
Tư duy:
 - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.
II. PHƯƠNG PHÁP:
 - Nêu vấn đề.
III. CHUẨN BỊ : 
GV : SGK , giáo án, phấn màu
 HS : SGK, xem lại các quy tắc chuyển vế và nhân 2 vế của bất pương trình với cùng một số
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (6 ph)
- Nêu 2 quy tắc biến đổi của bất phương trình
Aùp dụng: Tìm x biết: 
x – 5 > 3
– 4x £ 12
- Gọi 1 HS lên bảng.
- HS còn lại làm vào vở BT.
- Có thể chấm điểm vài tập.
- Nhận xét, phê điểm.
x – 5 > 3
 Û x > 3 + 5
 Û x > 8
– 4x £ 12
Û – 4x . ³ 12 . 
Û x ³ - 3 
Hoạt động 2: Giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn: ( 15 ph)
3. Giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn:
VD: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
2x – 3 < 0
Giải
 2x – 3 < 0
Û 2x < 3
Û 2x . < 3 . 
Û x < 
Vậy: tập nghiệm là: x < 
HĐ2.1
Hướng dẫn cho HS cách làm: Giải phương trình tức là tìm x.
 Muốn tìm số hạng chứa x ta áp dụng quy tắc nào?
Làm thế nào để vế trái chỉ còn x
Chú ý chiều của bất phương trình khi thực hiện quy tắc nhân
Gọi HS biểu diễ tập nghiệm trên trục số.
HĐ2.2
Yêu cầu HS làm ?5
Quy tắc nhân vẫn đúng cho trường hợp phép chia
Chấm điểm 5 tập
HS có thể làm theo cáhc khác
Chốt lại cách giải bất phương trình 
quy tắc chuyển vế
Nhân 2 vế với 
HS biểu diễn
?5 Giải
 - 4 x – 8 < 0
Û - 4x < 8
Û - 4x . > 8 .
Û x > - 2 
Hoạt động 3: Giải bpt đưa được về dạng ax+ b0; ax+b ³ 0; ax+b £ 0 (15 ph)
4. Giải bpt đưa được về dạng ax+ b0; ax+b ³ 0; ax+b £ 0
VD: Giải bpt và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:3x + 5 < 5x – 7 
Giải
 3x + 5 < 5x – 7
Û 3x – 5x < – 7 – 5 
Û - 2x < - 12 
Û - 2x .> - 12 .
Û x > 6
HĐ3.1
Hãy nhận xét các số hạng của bpt?
GV hướng dẫn cách giải
Gọi HS chuyển các số hạng có chứa x sang 1 vế, số hạng không chứa x sang 1 vế còn lại
Aùp dụng quy tắc nhân 
Chú ý khi nhân với số âm thì phải đổi chiều bpt
Gọi HS biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
HĐ3.2
Cho HS làm ?6
Chấm điểm vài tập
Nhận xét 
Có nhiều số hạng có chứa x
- HS làm theo hướng dẫn của GV
?6 Giải
 - 0,2x – 0,2 ³ 0,4x – 2 
Û - 0,2x – 0,4x ³ – 2 + 0,2
Û - 0,6x ³ - 1,8
Û - 0,6x : (- 0,6) £ - 1,8 : (- 0,6)
Û x £ 3
Hoạt động 4: Củng cố (8 ph)
Nêu cách giải bất phương trình đưa được về dạng bpt bậc nhất một ẩn?
Cho HS làm BT áp dụng:
BT 25 a,c trang 47 
Có thể cho HS làm BT nhanh
Nhận xét, phê điểm
BT 25 a,c trang 47
a) x > - 6 
Û x . > - 6 .
Û x > - 9
b) 3 – x > 2
Û – x > 2 – 3
Û – x.( - 4) < – 1 . ( - 4) 
Û x < 4
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1 ph)
Học thuộc các quy tắc biến đổi bất phương trình
Làm các bài tập: 19 đến bài 27 trang 47, 48.
Nhận xét tiết học. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_65_bai_4_bat_phuong_trinh_bac_nhat.doc