Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Ôn tập chương 2 - Trần Thị Ngọc Thuần

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Ôn tập chương 2 - Trần Thị Ngọc Thuần

I- MỤC TIÊU :

-Củng cố và khắc sau các kĩ năng cộng trừ, nhân, chia các phân thức, kĩ năng biến đổi hữu tỉ.

-Kĩ năng phân tích áp dụng, rút gọn

-Cẩn thận, linh hoạt trong áp dụng tính toán

II- CHUẨN BỊ :

- GV: Soạn giáo án.

-HS: Làm bài tập.

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh

2-Kiểm tra bài cũ:

3- Bài mới

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 29/10/2021 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 36: Ôn tập chương 2 - Trần Thị Ngọc Thuần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 36: ÔN TẬP CHƯƠNG 2
Ngày soạn: 20.12.2010 Ngày dạy:22.12.2010 
I- MỤC TIÊU :
-Củng cố và khắc sau các kĩ năng cộng trừ, nhân, chia các phân thức, kĩ năng biến đổi hữu tỉ.
-Kĩ năng phân tích áp dụng, rút gọn
-Cẩn thận, linh hoạt trong áp dụng tính toán
II- CHUẨN BỊ :
- GV: Soạn giáo án.
-HS: Làm bài tập.
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh
2-Kiểm tra bài cũ: 
3- Bài mới:
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung cơ bản
 ? Tìm một đa thức thích hợp làm thế nào
HS: Sử dung đ/n hai phân thức bằng nhauhoặc sử dụng tính chất của phân thức
Dạng 1: Phân thức bằng nhau.
Số 1: Điền đa thức thích hợp vào ô trống:
 ? Để rut gọn biểu thức làm thế nào
HS: Phân tích tử, mẫu thành nhân tử rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung
Dạng 2: Rút gọn
?Thực hiện phép tính vận dụng kến thức nào
HS: Dùng các quy tắc của các phép toán trên các phân thức.
Dạng 3: Thực hiện phép tính
? tính giá trị của biểu thức làm thế nào/
HS:
tìm đkxđ của phân thức
rút gọn bt
Dạng 4: Giá trị của biểu thức.
Số 1: Tìm giá trị x để giá trị của phân thức bằng 0.
4.Củng cố : Nhắc lại bài 
5.Hướng dẫn về nhà
Ghi nhớ kiến thức trọng tâm 
Chuẩn bị bài tiết sau kiểm tra.
.IV.RÚT KINH NGHỆM: BT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_36_on_tap_chuong_2_tran_thi_ngoc_t.doc