Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Diễn

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Diễn

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

 + HS nắm được quy tắc rút gọn phân thức trên cơ sở áp dụng tính chất cơ bản của phân thức đại số.

 + Biết tìm ra nhân tử chung để thực hiện rút gọn đồng thời vận dụng quy tắc đổi dấu linh hoạt để rút gọn.

 + Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và phương pháp tư duy khi làm các BT vận dụng.

* Trọng tâm: Biết tìm ra nhân tử chung để thực hiện rút gọn phân thức.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS.

GV: + Bảng phụ ghi các VD và BT.

HS: + Bảng nhóm làm BT.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 271Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Diễn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 2/11/2012	
Ngày giảng: 5/11/2012
Tiết 23 trả bài kiểm tra chương I
I/ Mục tiêu:
- Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua bài kiểm tra. Từ đó chỉ ra được các ưu khuyết điểm của HS khi kiểm tra, thi cử, chỉ ra những sai sót mà học sinh hay mắc phải để học sinh có những cách điều chỉnh việc học tập của mình. 
- Tuyên có dương các bạn có bài làm có điểm cao, phê bình động viên những bạn có điểm kém
II/ Chuẩn bị
	- GV: + Bài kiểm tra, đề bài + đáp án . ý kiến nhận xét
	- HS: + Đề bài và đáp án đã chữa ở nhà
III/ Các hoạt động dạy học
	1. Chữa bài kiểm tra
Đề + đáp án đã có ở tiết kiểm tra
	2. Nhận xét
	- Nhìn chung la bài làm tốt, đã lắm được bài 
	- Tuy nhiên khi làm bài con mắc một số lỗi như:
	+ Nhiều bạn trình bày bài giải chưa chặt trẽ
	+ Nhiều bạn chữ viết quá ẩu, bẩn
	+ Nhiều bạn chưa thành thạo khi giải phương trình, chưa biết vận dụng công thức
	+ Nhiều bạn kỹ năng quy đông còn kém không nhớ các bước quy đồng mẫu các phân thức
	3. Hướng dẫn học ở nhà
	- Học bài đọc trước bài Hàm số bậc nhất
	- Làm các bài tập trong sách giáo khoa
Ngày soạn : 2/11/2012	
Ngày giảng: 7/11/2012
Tiết 24: Rút gọn phân thức
I. Mục tiêu bài dạy.
 + HS nắm được quy tắc rút gọn phân thức trên cơ sở áp dụng tính chất cơ bản của phân thức đại số.
 + Biết tìm ra nhân tử chung để thực hiện rút gọn đồng thời vận dụng quy tắc đổi dấu linh hoạt để rút gọn.
 + Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và phương pháp tư duy khi làm các BT vận dụng.
* Trọng tâm: Biết tìm ra nhân tử chung để thực hiện rút gọn phân thức.
II. chuẩn bị của GV và HS. 
GV: + Bảng phụ ghi các VD và BT.
HS: + Bảng nhóm làm BT.
Iii. tiến trình bài dạy. 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’): 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ HS1: Phát biểu và viết biểu thức minh hoạ tính chất cơ bản của phân thức.
+ HS2: Chọn đa thức để điền vào chỗ trống sao cho ta được 2 phân thức bằng nhau:
GV vào bài từ việc quan sát phân thức vế phải đã được rút gọn.
Bây giờ ta xét phân thức: có thể chia cả tử và mẫu cho đa thức nào? ị Rút gọn phân thức.
+ HS1: trình bày như đã ghi trong bài học trước.
+ HS2:
Đa thức cần tìm bằng (8 - 1).1 : (2x - 1)
= [(2x)3 - 13] : (2x - 1)
= (2x - 1)(4 + 2x + 1) : (2x - 1)
= 4 + 2x + 1
+ HS cho nhận xét và đánh giá.
Hoạt động 2: Rút gọn phân thức mà tử mà mẫu là đơn thức (7’). 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ GV cho HS xét BT ?1: Cho phân thức: 
a) Tìm nhân tử chung của tử và mẫu.
b) Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Hãy cho biết phân thức mới đơn giản hơn ở chỗ nào?
+ GV cho HS nắm quy tắc rút gọn phân thức mà có tử và mẫu là đơn thức, sau đó yêu cầu học sinh làm BT tương tự:
Rút gọn các phân thức:
; ; 
+ HS: Nhân tử chung là 2 
+ HS thực hiện chia:
 + HS: hệ số cũng nhỏ hơn, số mũ cũng nhỏ hơn.
+ HS nắm cách rút gọn pghân thức bằng cách chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung lớn nhất có thể được.
+ HS làm bài
Hoạt động 3: Rút gọn phân thức mà tử và mẫu là các đa thức (15’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ GV cho HS làm ?2: Rút gọn phân thức
+ Để rút gọn được phân thức ta phải chia cả
tử và mẫu cho cùng một đa thức, vậy muốn tìm đa thức chung đó ta phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Hãy phân tích?
+ Trong BT vừa qua nếu tử và mẫu đều phân tích được thành nhân tử và có nhân tử chung ta chỉ việc chia cho nhân tử chung đó.
+ GV cho HS quan sát cách làm VD1 để vận dụng làm ?3: Rút gọn phân thức:
+ GV cho HS quan sát cách làm VD2 để phát hiện ra việc đã đổi dấu ở tử số:
VD2: 
+ GV cho HS nắm chú ý:
Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung (bằng việc áp dụng quy tắc: -(-A) = A và ngược lại).
+ HS thực hiện phân tích:
5x + 10 = 5.(x + 2)
25 + 50x = 25x.(x + 2)
Vậy: 
+ Hs thực hiện phân tích:
 + 2x +1 = (x + 1)2.
5 + 5 = 5.(x + 1)
Vậy: 
+ HS áp dụng quy tắc đỏi dấu để làm ?4 bằng cách đổi dấu mẫu số:
?4: Rút gọn phân thức: 
Ta có: 
Hoạt động 3: Luyện tập - củng cố (15’). 
+ GV cho HS làm tại lớp BT7:
Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
c) d) 
+ HS thực hiện trên bảng làm BT7:
a) HS1: 
b) HS2:
c) HS3: 
d) 
= 
iV. Hướng dẫn học tại nhà(3’).
	+ Nắm vững phương pháp rút gọn phân thức.
	+ BTVN: BT 11, 12, 13 trong SGK
	+ Chuẩn bị cho tiết sau: Luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_2324_nam_hoc_2012_2013_nguyen_van.doc