Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 20: Ôn tập chương I - Năm học 2011-2012 (Bản 3 cột)

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 20: Ôn tập chương I - Năm học 2011-2012 (Bản 3 cột)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I

- Kĩ năng:

 + Rèn luyện kỹ năng giải các loại bài tập cơ bản trong chương

+ Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải toán.

- Tư duy, thái độ: Rèn tính cẩn thận trong tính toán.

II.Chuẩn bị:

- GV: SGK

- HS : SGK, bảng phụ, bút lông

III.Phương pháp:

- Ôn tập

- HS hoạt động theo nhóm

IV.Hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 20: Ôn tập chương I - Năm học 2011-2012 (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Ngày soạn:15/10/2011
Tiết 20 Ngày dạy:./10/2011 
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I
- Kĩ năng:
 + Rèn luyện kỹ năng giải các loại bài tập cơ bản trong chương
+ Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
- Tư duy, thái độ: Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
II.Chuẩn bị:
- GV: SGK
- HS : SGK, bảng phụ, bút lông
III.Phương pháp:
- Ôn tập
- HS hoạt động theo nhóm
IV.Hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, kiểm tra bài củ (5’)
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
- Gọi vài Hs kiểm tra bài củ: Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
- 1 Hs trả lời.
Hoạt động 2: Ôn tập chương (35’)
-Cho HS làm BT 78/33
-Gọi 1 em lên bảng làm câu a, GV chỉ những chỗ dễ sai như: quên đổi dấu khi trước dấu ngoặc có dấu trừ 
-HS làm bài 78/33
-2 HS lên giải 2 câu a , b
Bài 78 (33 SGK)
 Rút gọn:
a)(x+2)(x-2)-(x-3)(x+1)= x2 – 4 – (x2 – 2x – 3)
= 2x – 1
b)(2x+1)2+(3x-1)2+2(2x+1)(3x-1)= (2x + 1 + 3x – 1)2
= (5x)2 = 25x2
-Cho HS tự làm
-GV kiểm tra một số em
-Gọi HS lên sửa
-HS lên bảng làm.
-Một số em được gọi đem cho GV kiểm tra
Bài 79 (33 SGK)
a)x2-4+(x-2)2= (x – 2)(2x)
= 2x(x – 2)
b)x3-2x2+x- xy2= x(x2-2x+1-y2) =x[(x-1)2-y2] 
=x(x-1+y)(x-1-y)
c)x3-4x2-12x+27= (x + 3)(x2 – 7x + 9)
-GV chia ra mỗi nhóm làm 1 câu
-Cho cả lớp nhận xét
-Làm theo nhóm sau đó, đem bảng phụ lên nộp
Bài 81 (33 SGK):
a)x = {0; 2 ; -2}
b)x = -2
c)x ={ 0; }
-Cho HS tự làm câu a
Nhắc lại: đưa vế trái về dạng A2 + b ( với b là một số dương)
-HS làm , 3 em nào nhanh nhất nộp, GV chấm
Bài 82 (33 SGK)
a)(HS tự làm)
-GV hướng dẫn: Muốn chứng minh x – x2 – 1 0 với mọi x
-HS chú ý:
nếu a > 0 thì – a < 0 và ngươc lại
-HS tách ra để có dạng A2 + b
b)Xét đa thức
–(x – x2 – 1)= x2 – x + 1
 = x2 –2 x.
 = > 0 
với mọi x
nên –( x – x2 – 1) < 0 với mọi x
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (5’)
- Yêu cầu Hs về xem lại các kiến thức đã học và làm them các bài tập trong SBT.
- Hs lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_20_on_tap_chuong_i_nam_hoc_2011_20.doc