Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 2, Bài 2: Nhân đa thức với đa thức - Đỗ Thừa Trí

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 2, Bài 2: Nhân đa thức với đa thức - Đỗ Thừa Trí

I. Mục tiêu:

 - HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức

 - HS có kĩ năng trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau

 - Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS

II. Chuẩn bị:

- GV:

- HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ

- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Thực hiện phép nhân:

 a) x.(6x2 – 5x + 1) b) -2.( 6x2 – 5x + 1)

 3. Nội dung bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 2, Bài 2: Nhân đa thức với đa thức - Đỗ Thừa Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 11 – 08 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 2
§2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. Mục tiêu: 
	- HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức
	- HS có kĩ năng trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau
	- Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS
II. Chuẩn bị:
- GV:
- HS: SGK, Bảng con, Bảng phụ
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Thực hiện phép nhân:
	a) x.(6x2 – 5x + 1)	b) -2.( 6x2 – 5x + 1)
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (18’)
	Từ việc giải bài tập ở phần kiểm tra bài cũ, GV giới thiệu vào bài mới.
	Theo cách giải của hai bạn, ta cộng hai kết quả này lại thì đây là kết quả của phép nhân hai đa thức trên.
	GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc nhân hai đa thức.
	GV giới thiệu cho HS cách giải thứ hai được trình bày như trong SGK.
	GV cho HS làm VD2
	HS chú ý theo dõi
	HS phát biểu
	HS chú ý theo dõi và đọc trong SGK.
1. Quy tắc: 
	Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. 
VD 1: 	(x – 2).( 6x2 – 5x + 1)
= x.6x2+x.(-5x)+x.1+(-2).6x2+(-2).(-5x)+(-2).1
= 6x3 – 5x2 + x – 12x2 + 10x – 2
= 6x3 – 17x2 + 11x – 2
Cách 2: (SGK)
VD 2: 	
= 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (10’)
	GV cho hai HS lên bảng
	GV sửa sai và nhận xét sau cùng.
	Hai HS lên bảng, các em còn lại theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
	HS chú ý
= 
2. Áp dụng: 
VD 3:
a) 	(x + 3)(x2 + 3x – 5)
= x.x2 + x.3x + x.(-5) + 3.x2 + 3.3x + 3.(-5)
= x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – 15
= x3 + 6x2 + 4x – 15
b)	(xy – 1)(xy + 5)
= xy.xy + xy.5 + (-1).xy + (-1).5
= x2y2 + 5xy – xy – 5
= x2y2 + 4xy – 5
 	4. Củng Cố: (8’)
 	 - GV cho HS thảo luận bài tập 8
	5. Dặn Dò: (2’)
 	 - Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm bài tập 7, 10
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_2_bai_2_nhan_da_thuc_voi_da_thuc_d.doc