Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 13, Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp - Đỗ Thừa Trí

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 13, Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp - Đỗ Thừa Trí

I. Mục tiêu:

 - HS biết vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử

 - Rèn khả năng tìm được hướng giải của dạng toán này một cách nhanh nhất

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, phấn màu

- HS: SGK,

- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. Tiến trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 Xen vào lúc học bài mới

 3. Nội dung bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 20/10/2021 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 13, Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp - Đỗ Thừa Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 05 – 10 – 2008
Tuần: 7
Tiết: 13
§9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
I. Mục tiêu: 
	- HS biết vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân tích đa thức thành nhân tử 
	- Rèn khả năng tìm được hướng giải của dạng toán này một cách nhanh nhất
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, phấn màu
- HS: SGK, 
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
III. Tiến trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc học bài mới
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (20’)
	GV giới thiệu VD 1.
	GV gợi ý cho HS đặt nhân tử chung.
	Phần trong ngoặc có dạng như thế nào?
	GV cho HS áp dụng tiếp HĐT (A + B)2.
	Ba hạng tử đầu có dạng HĐT nào? Hãy chuyên về dạng HĐT đó.
	Xem A = (x – y); B = 3, hãy phân tích đa thức tiếp theo HĐT A2 – B2 = (A + B)(A – B)	
	GV cho HS làm bt ?1.
	HS chú ý theo dõi.
	HS đặt nhân tử chung.
	Có dạng một HĐT
	HS áp dụng tiếp.
	Có dạng HĐT (A – B)2
	(x – y)2 – 9
	HS phân tích tiếp.
	HS làm bài tập ?1.
1. Ví dụ: 
VD 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
A = 5x3 + 10x2y + 5xy2
Giải:
A = 5x3 + 10x2y + 5xy2
A = 5x(x2 + 2xy + y2)
A = 5x(x + y)2
A = 5x(x + y)(x + y)
VD 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
B = x2 – 2xy + y2 – 9
Giải:
B = x2 – 2xy + y2 – 9
B = (x – y)2 – 9
B = (x – y)2 – 32 
B = (x – y – 3)(x – y + 3)
?1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
C = 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (15’)
	GV giới thiệu VD 3
	GV hướng dẫn HS phân tích đa thức thành nhân tử và sau đó thay giá trị của x và y vào rồi tính.
	GV cho HS thảo luận bài tập ?2b.
	HS chú ý
	HS làm theo sự hướng dẫn của GV.
2. Áp dụng: 
VD 3: Tính giá trị của biểu thức
D = x2 + 2x + 1 – y2 tại x = 94,5 và y = 4,5
Giải:
D = (x + 1)2 – y2 = (x + 1 + y)(x + 1 – y)
D = (94,5 + 1 + 4,5)( 94,5 + 1 – 4,5)
D = 100.91 = 9100
?2b:
 	4. Củng Cố: (8’)
 	- GV cho HS làm bài tập 51
	5. Dặn Dò: (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm tiếp bài tập 54, 55.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_13_bai_9_phan_tich_da_thuc_thanh_n.doc