Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Luyện tập - Lê Văn Đon

Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Luyện tập - Lê Văn Đon

A) Mục tiêu:

-HS củng cố phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

-Vận dụng giải bài tập.

B) Chuẩn bị: GV: Bảng phụ.

HS: Bảng phụ.

C) Tiến trình dạy học:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài củ (7):Sửa bt47/22/SGK.

 3) Bài mới (29):

 

doc 1 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 14/10/2021 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 8 - Tiết 12: Luyện tập - Lê Văn Đon", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền A	Lê Văn Đon
Giáo án đại số 8	
Tiết 12 :	LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
-HS củng cố phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
-Vận dụng giải bài tập.
Chuẩn bị:	GV: Bảng phụ.
HS: Bảng phụ.
Tiến trình dạy học:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài củ (7’):Sửa bt47/22/SGK.
 3) Bài mới (29’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1(12’): GV cho HS làm BT49a.
GV HD HS:
Nhóm các hạng tử có nhân tử chung.
( - 7,5.3,4 - 6,6.7,5 ) có nhân tử chung là gì?
GV lưu ý HS đặt nhân tử chung nếu có.
Hoạt động 2(17’): GV cho HS làm BT50/23/SGK:
x(x-2) + x-2 có nhân tử chung là gì?
Ta có gì? A.B=0 =>?
GV cho HS làm tương tự câu b). Lưu ý:
5x(x-3)-x+3 có nhân tử chung là gì? Vì sao?
GV cho HS làm bảng nhóm.
HS trình bày ở bảng phụ.
HS học nhóm trong 4’.
-7,5.
x-2.
A=0 hoặc B=0.
Nhân tử chung là x-3 vì: 5x(x-3)-x+3=5x(x-3)-(x-3).
HS trình bày vào bảng nhóm trong 3’.
BT49a/22/SGK.
a)37,5.6,5 - 7,5.3,4 - 6,6.7,5 + 3,5.37,5 =(37,5.6,5+3,5.37,5)+( - 7,5.3,4 - 6,6.7,5 )=37,5(6,5+3,5)-7,5(3,4+6,6)=37,5.10-7,5.10=10.(37,5-7,5)=300.
BT50a/23/SGK.
x(x-2) + x-2 = 0.
(x-2)(x+1)=0.
 x-2=0 hoặc x+1=0.
Vậy x=2 hoặc x= -1 .
b)5x(x-3)-x+3=0.
5x(x-3)+(-x+3)=0.
5x(x-3)-(x-3)=0.
(x-3)(5x-1)=0
=> x=3 hoặc x=
 4) Củng cố (5’):Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-xy2+y-x.
 5) Dặn dò (3’):
Xem bài tập đã giải.
BTVN: BT49b/22/SGK.
Chuẩn bị bài mới.
*) Hướng dẫn bài tập về nhà:
BT49b/22/SGK. Ta đưa về hằng đẳng thức bình phương của một tổng:
452+402-152+80.45 = ( 452+2.40.45+402)- 152 = (45+40)2-152 = 100.70 = 7000. 
& DẠY TỐT HỌC TỐT &

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_tiet_12_luyen_tap_le_van_don.doc