Giáo án Đại số 8 - THCS Lương Định Của - Tiết 24: Rút gọn phân thức

Giáo án Đại số 8 - THCS Lương Định Của - Tiết 24: Rút gọn phân thức

§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

I-MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 HS nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức.

 HS bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu.

2. Kỹ năng : HS biết cách rút gọn phân thức

II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 GV: Bảng phụ ghi bài tập , phấn màu,.

 HS:-Bảng nhóm, phấn viết bảng, bút chì.

 -Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 3 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 749Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - THCS Lương Định Của - Tiết 24: Rút gọn phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 4/11/2010
Tiết 24
	§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
I-MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 	
HS nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức.
HS bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu.
2. Kỹ năng : HS biết cách rút gọn phân thức
II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GV: Bảng phụ ghi bài tậpï , phấn màu,.
HS:-Bảng nhóm, phấn viết bảng, bút chì.
 -Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Th.Gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
8ph
Hoạt động 1 : KIỂM TRA
GV nêu yêu cầu kiểm tra
HS: 
- Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức, viết dạng tổng quát.
- Chữa bài 6 trang 38 SGK.
(Đưa đề bài lên bảng phụ)
Hai HS lần lượt lên bảng.
HS:
- Trả lời câu hỏi.
- Chữa bài 6 SGK
Bài 6: Trang 38/SGK
Giải :
Chia x5 – 1 cho x – 1 được thương là x4 + x3 + x2 + x + 1
=>x5– 1 = (x – 1) (x4+ x3+ x2+ x + 1).
=> 
26 ph
Hoạt động 2 : 1. RÚT GỌN PHÂN THỨC
 GV cho HS làm bài tập trang 38 SGK.
(Đưa đề bài lên bảng phụ).
GV: Em có nhận xét gì về hệ số và số mũ của phân thức tìm được so với hệ số và số mũ tương ứng của phân thức đã cho.
GV: Cách biến đổi trên gọi là rút gọn phân thức.
GV: Chia lớp làm bốn dãy, mỗõi dãy là một câu của bài tập
Rút gọn các phân thức.
a) b) 
HS lên bảng làm bài trang 38 SGK.
HS: Tử và mẫu của phân thức tìm được có hệ số nhỏ hơn, số mũ thấp hơn so với hệ số và số mũ tương ứng của phân thức đã cho.
HS hoạt động theo nhóm.
Bài trang 38 SGK.
Giải :
Nhân tử chung của tử và mẫu là 2x2
Giải :
Rút gọn các phân thức.
a)
b)
 c) d)
GV cho HS làm việc cá nhân trang 39 SGK.
(Đưa đề bài lên bảng phụ)
GV hướng dẫn các bước làm:
-Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung.
-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
GV: Tương tự các em hãy rút gọn các phân thức sau:
 b)
 d)
Qua các ví dụ trên em hãy rút ra nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức ta làm như thế nào?
GV: Yêu cầu vài HS nhắc lại các bước làm.
GV: Cho HS đọc ví dụ 1 trang 39 SGK
Sau đó GV nêu “Chú ý” trang 39 SGK. Và yêu cầu HS đọc ví dụ 2 trang 39 SGK
GV cho HS làm tiếp bài tập sau:
a)
b)
Đại diện các nhóm trình bày bài giải. HS nhận xét.
HS làm vào vở, một HS lên bảng làm
Bốn học sinh lên bảng làm (hai em một lượt)
HS nhận xét.
HS suy nghĩ để tìm cách rút gọn
c)
d)
 trang 39 SGK
Giải :
Giải :
b)
d)
Nhận xét:
Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:
-Phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung.
-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
Ví dụ : 
Rút gọn phân thức 
Chú ý: (Sách giáo khoa trang 39)
Giải :
a)
10 ph
Hoạt động 3 : CỦNG CỐ
GV cho HS làm bài tập số 7 (trang 39 SGK). Sau đó gọi 4 HS lên bảng trình bày (hai HS một lượt)
Phần a, b nên gọi HS trung bình.
Phần c, d gọi HS khá.
GV cho HS làm bài số 8 trang 40 SGK.
GV gọi từng HS trả lời, có sửa lại cho đúng
(Đưa đề bài lên bảng phụ)
HS làm bài tập
Bài tập số 7 (trang 39 SGK).
Giải :
a)
b)
c)
d)Bài số 8 trang 40 SGK.
Giải :
a)đúng vì chia cả tử và mẫu của phân thức cho 3y.
b)sai vì chưa phân tích tử và mẫu thành nhân tử, rút gọn ở dạng tổng.
Sửa là:
1 ph
Hoạt động 4 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập 9, 10, 11 trang 40 SGK.. Bài 9 trang 17 SBT.
Tiết sau luyện tập.
Ôân tập : Phân tích đa thức thành nhân tử, tính chất cơ bản của phân thức.

Tài liệu đính kèm:

  • docT.24 - Rut gon Ph. thuc.doc