Đề thi kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ II - Trường THCS Nguyễn Du

Đề thi kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ II - Trường THCS Nguyễn Du

A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)

 I/Đánh Đ vào những câu đúng sau và đánh dấu S vào những câu sai sau đây:

 1.Những người lười lào động thường mắc vào tệ nạn xã hội.

 2.Chăm chỉ lao động giúp con người tránh được tệ nạn xã hội.

 3.HIV là giai đoạn cuối của AIDS.

 4.Một người khoẻ mạnh không thể nhiểm HIV.

 5.Cưa bom mìn nếu đảm bảo an toàn thì được phép.

 6.Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

 7.Quyền tự do báo chí tức là người nào muốn viết gì trên báo chí thì viết.

 8.Chất vấn đại biểu Quốc hội là một hình thức phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân.

II/.Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến sau? Tại sao? (3 điểm)

1.Thực hiện quyền khiếu nại,tố cáo là tham gia quản lí nhà nước ,quản xã hội.

 a. Đồng ý b. Không đồng ý

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 268Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ II - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ A
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	 	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II: 2006-2007
Họ và tên:.	 Môn: Giáo dục công dân- Lớp 8
Lớp :..	 	Thời gian : 45 phút 
Điểm
Lời phê
A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
 I/Đánh Đ vào những câu đúng sau và đánh dấu S vào những câu sai sau đây:
 1‚.Những người lười lào động thường mắc vào tệ nạn xã hội.
 2‚.Chăm chỉ lao động giúp con người tránh được tệ nạn xã hội.
 3‚.HIV là giai đoạn cuối của AIDS.
 4‚.Một người khoẻ mạnh không thể nhiểm HIV.
 5‚.Cưa bom mìn nếu đảm bảo an toàn thì được phép.
 6‚.Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.
 7‚.Quyền tự do báo chí tức là người nào muốn viết gì trên báo chí thì viết.
 8‚.Chất vấn đại biểu Quốc hội là một hình thức phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân.
II/.Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến sau? Tại sao? (3 điểm) 
1.Thực hiện quyền khiếu nại,tố cáo là tham gia quản lí nhà nước ,quản xã hội.
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
2.Khi cho người khác muợn vũ khí cần căn dặn kỹ để đề phòng tai nạn xảy ra 
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
3.Đồ cổ do người nào tìm được thì người đó có quyền sở hữu về đồ cổ đó
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
4.Công dân có quyền sở hữu các thu nhập của mình.
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
5. Tài sản Nhà nước do các cơ quan Nhà nước làm chủ sở hữu
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
6. Luật giao thông đường bôï do Quốc hội ban hành
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	vì:......
B- TỰ LUẬN: ( 5 điểm )
I/ Nêu và phân tích các đặc điểm của pháp luật ? 	( 1,5 đ )
II/ Em có thể làm gì để góp phần thực hiện tốt pháp luật ?	( 3,5 đ )
ĐỀ B
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	 	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II: 2006-2007
Họ và tên:.	 	Môn: Giáo dục công dân- Lớp 8
Lớp :..	 	Thời gian : 45 phút 
Điểm
Lời phê
A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
	I. Em đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến sau? Tại sao? (3đ)
	1. Thực hiện quyền khiếu nai,tố cáo là chỉ để bảo vệ quyền lợi của bản thân
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
	2. Người có giấy phép sử dụng vũ khí thì có thể sử dụng vũ khí mọi nơi,mọi lúc và vào bất cứ việc gì
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
	3. Khi nhặt được đồ cổ thì người nhặt được có thể đem bán đồ cổ đó để thu lợi cho bản thân. 
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
	4. Công dân có quyền sỡ hửu đất đai ,nhà cữa và mọi thu nhập của mình.
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
	5. Xâm phạm tài sản nhà nước là xâm phạm lợi ích của toàn dân.
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
	6. Quốc hội ban hành Hiến pháp và các bộ luật
	a. Đồng ý	b. Không đồng ý
	Vì:......
II. Đánh dấu Đ vào ô trống của những câu đúng và đánh dấu S vào những câu sai (2đ)
	1‚. Say mê lao động là một yếu tố giúp con người tránh xa các tệ nạn xã hội
	2‚. Thiếu hiểu biết ,lười lao động là những yếu tố làm con người dễ sa vào các tệ nạn xã hội
	3‚. HIV/AIDS có thể phòng ngừa được 
	4	‚. Không tiếp xúc quan hệ với người nước ngoài thì không bị nhiểm HIV/AIDS
	5	‚. Nếu biết kĩ thuật sử dụng các chất nổ thì có thể sử dụng các chất nổ đó với điều kiện không gây ra tai nạn.
	6	‚.Tự do ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói
	7‚. Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật
	8‚. Hiến pháp có giá trị pháp lý như một bộ luật
B.TỰ LUẬN: (5đ)
	I. Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? (1,5đ)
	II. Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ tài sản nhà nước? (3,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_hoc_ky_ii_truong.doc