Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Lớp 9 - Nguyễn Thị Dư

Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Lớp 9 - Nguyễn Thị Dư

A. Trắc nghiệm: (3đ)

 Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

 1) Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lê-Nin vào thời gian:

 A. Tháng 6 năm 1919 C. Tháng 12 năm 1920

 B. Tháng 7 năm 1920 D. Năm 1921

 2) Đảng ta phát động tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là do:

 A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

 B. Chính phủ bù nhìn tay sai hoang mang đến cực độ.

 C. Quần chúng nhân dân sẵn sàng nổi dậy tổng khởi nghĩa.

 D. Các ý trên đều đúng.

 3) Trong các nhân vật dưới đây ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương:

 A. Nguyễn Ái Quốc C. Nguyễn Đức Cảnh

 B. Trần Phú D. Lê Hồng Phong

 4) Mục tiêu mở chiến dịch Điện Biên Phủ của ta là:

 A. Tiêu diệt lực lượng địch ở đây

 B. Giải phóng vùng Tây Bắc

 C. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

 D. Các ý trên đều đúng.

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử Lớp 9 - Nguyễn Thị Dư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN	ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
	GV: Nguyễn Thị Dư 	Môn: Lịch sử (Lớp 9)
	-------------	Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề bài: 
A. Trắc nghiệm: (3đ) 
	Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
	1) Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lê-Nin vào thời gian: 
	A. Tháng 6 năm 1919	C. Tháng 12 năm 1920
	B. Tháng 7 năm 1920	D. Năm 1921 
	2) Đảng ta phát động tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là do:
	A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
	B. Chính phủ bù nhìn tay sai hoang mang đến cực độ.
	C. Quần chúng nhân dân sẵn sàng nổi dậy tổng khởi nghĩa.
	D. Các ý trên đều đúng. 
	3) Trong các nhân vật dưới đây ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương:
	A. Nguyễn Ái Quốc	C. Nguyễn Đức Cảnh
	B. Trần Phú	D. Lê Hồng Phong
	4) Mục tiêu mở chiến dịch Điện Biên Phủ của ta là:
	A. Tiêu diệt lực lượng địch ở đây	
	B. Giải phóng vùng Tây Bắc 
	C. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào
	D. Các ý trên đều đúng. 
	Bài 2:Điền vào chỗ trống ở cột bên phải những sự kiện phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái:
Thời gian
Sự kiện
Tháng 6-1940
Tháng 9-1940
Ngày 23-7-1941
Ngày 7-12-1941
	Bài 3: Các nước tư bản đã làm gì để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng ? Hãy ghi vào ô trống chữ đúng (Đ) nếu câu đó đúng, chữ sai (S) nếu câu đó sai:
Ráo riết chuẩn bị chiến tranh
để
chia lại thị trường và các vùng thuộc địa
Tấn công Liên Xô-thành trì của cách mạng thế giới
nhằm
đẩy lùi phong trào cách mạng vô sản trên thế giới và trong nước
Thiết lập chế độ phát xít ở Đức, Italia, Nhật Bản.
Trở thành
nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế
Các nước tư bản chủ nghĩa
Giúp đỡ
các nước khác phát triển kinh tế
B. Tự luận: (7đ)
	Câu 1: (4đ) Tại sao nói cứ điểm Điện Biên Phủ là một “Pháo đài không thể công phá “ ? Nêu diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ?
	Câu 2: (3đ) Mỹ đề ra chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” trong hoàn cảnh nào ? Chiến lược đó được thực hiện như thế nào ? Kết quả ra sao ? 
-------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_lich_su_lop_9_nguyen_thi_du.doc