Đề kiểm tra môn Toán Lớp 8 - Học kỳ I - Tiết 33 (Có đáp án)

Đề kiểm tra môn Toán Lớp 8 - Học kỳ I - Tiết 33 (Có đáp án)

ĐỀ I

1. (1 điểm). Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số. Cho ví dụ minh hoạ.

2.(1 điểm). Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

 a) Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.

 b) Hình thhang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

 c) Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau

 d) Trong htm hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

3. (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

 a) x3 + x2 - 4x -4

 b) x2 - 2x - 15

4) (3 điểm). Cho biểu thức

 A =

 a) Rút gọn A

 b) Tính giá trị của A khi x =

 c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên

 

doc 6 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 02/11/2021 Lượt xem 263Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Toán Lớp 8 - Học kỳ I - Tiết 33 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_lop_8_hoc_ky_i_tiet_33_co_dap_an.doc