Đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 8 - Học kỳ II - Huỳnh Thị Nga

Đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 8 - Học kỳ II - Huỳnh Thị Nga

I. Trắc nghiệm : (4đ)

Đọc kỹ văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất :

Nước Đại Việt ta

Từng nghe :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có .

Vậy nên :

Lưu Công tham công nên thất bại

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã

Việc xưa xem xét

Chứng cớ còn ghi

Câu 1 : Văn bản nước Đại Việt ta trích từ tác phẩm nào ?

A. Chiếu dời đô B. Hịch tướng sĩ C. Bình Ngô đại cáo D. Bàn về phép học

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Ngữ văn Lớp 8 - Học kỳ II - Huỳnh Thị Nga", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Người ra đề : Huỳnh Thị Nga Môn : Ngữ văn - Lớp 8 Thời gian : 90 phút
I. Trắc nghiệm : (4đ) 
Đọc kỹ văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất :
Nước Đại Việt ta
Từng nghe :
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có .
Vậy nên :
Lưu Công tham công nên thất bại 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong 
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét 
Chứng cớ còn ghi 
Câu 1 : Văn bản nước Đại Việt ta trích từ tác phẩm nào ?
A. Chiếu dời đô 	B. Hịch tướng sĩ 	C. Bình Ngô đại cáo 	D. Bàn về phép học 
Câu 2 : Tác phẩm được viết vào thời kỳ nào ?
A. Thời kỳ nước ta chôùng quân Tống 	C. Thời kỳ nước ta chống quân Nguyên 
B. Thời kỳ nước ta chống quân Minh	D. Thời kỳ nước ta chống quân Thanh
Câu 3 : Văn bản được viết theo thể loại nào ?
A. Thơ 	B. Cáo 	C. Hịch 	D. Chiếu
Câu 4 : Bao trùm lên toàn bộ đoạn trích là tư tưởng, tình cảm gì ?
 A. Lòng căm thù giặc 	 B. Tinh thần lạc quan C. Lòng tự hào dân tộc 	D.Tư tưởng nhân nghĩa 
Câu 5 : kiểu hành động nói nào được sử dụng trong đoạn trích sau :“ Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác “
A. Hành động trình bày 	B. Hành động hỏi 
C. Hành động bộc lộ cảm xúc 	D. Hành động điều khiển 
Câu 6 : Trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta “ chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào ?
A. Nghị luận 	B. Tự sự 	C. Thuyết minh 	D. Miêu tả 
Câu 7 : Các biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn văn “ Từ Triệu, Đinh, Lý cũng có “
A. So sách 	B. Liệt kê 	C. Điệp từ 	D. Gồm ý A và B
Câu 8 : Từ nào trong các từ sau không phải là từ Hán Việt ?
A. Nhân nghĩa 	B. Xem xét 	C. Độc lập 	D. Tiêu vong 
II. Tự luận : (6đ)
	Nước Đại Việt ta là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Hãy viết bài giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nội dung nhận xét trên. 
ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN 8
I/ Trắc nghiệm : (4đ) câu trả lời đúng 0,5 điểm 
Câu số 
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
B
C
A
A
D
B
 II/ Tự luận : (6đ)
1) Yêu cầu : 
- Phương thức biểu đạt : Thuyết minh kết hợp nghị luận chứng minh.
- Nội dung :
1- Giới thiệu về tác giả và tác phẩm 
2- Chứng minh “ Nước Đại Việt ta “ là lòng tự hào dân tộc 
- Các ý chính cần nêu trong bài viết :
a) Tác giả : Nguyễn Trãi (1380 – 1442) hiệu là Ưùc Trai ông là người toàn đức toàn tài – có công lớn trong công cuộc đánh thắng giặc Minh. Tính ông cương trực nên bị bọn quyền thần hãm hại. Kết thúc cuộc đời ông thật bi đát, ông bị nghi oan là hãm hại vua nên bị tru di tam tộc.
Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc, nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc ta.
b) Tác phẩm : 
Hoàn cảnh ra đời : “ Nuớc Đại Việt ta “ được trích từ tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” bài cáo này do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi soạn thảo sau cuộc kháng chiến chống quân Minh vừa kết thúc (năm 1428) để tuyên bố chiến thắng.
c) Về nội dung nhận xét cần làm sáng tỏ, học sinh cần nêu được các ý sau :
- Tự hào về dân tộc đã có một nền văn hiến, truyền thống, văn hoá tốt đẹp lâu đời.
- Tự hào về đất nước có tên riêng, lãnh thổ riêng, các phong tục riêng, tập quán riêng.
- Tự hào về một dân tộc có truyền thống lịch sử vẻ vang 
- Tự hào về một dân tộc luôn có người tài giỏi thao lược
- Tự hào về một đất nước có nhiều chiến công vang lừng và được lưu danh sử sách.
2) Biểu điểm :
	Ý a : 2 điểm 	 ; 	Ý b : 1 điểm 	; 	Ý c : 2,5 điểm 	(Mỗi ý nhỏ 0,5 điểm)	 ;	 Hình thức sạch sẽ 0,5 điểm 
Lỗi về hình thức trình bày chữ viết, đặt câu, chính tả, diễn đạt  tuỳ theo mức độ nặng nhẹ để trừ từ 1 điểm đến 3 điểm trong tổng số 6 điểm phần này. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_ngu_van_lop_8_hoc_ky_ii_huynh_thi_nga.doc