Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Văn Nguyên

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Văn Nguyên

I. Trắc nghiệm: (3đ)

 Câu 1: Nghiệm của phương trình = 1 là:

 a. 0 b. 2 c. -1 d. 0 và 2

 Câu 2: Bất phương trình -2x – 3 < 0="" tương="" đương="" với="" bất="" phương="" trình="" nào="" sau="">

 a. -2x > 3 b. 2x < 3="" c.="" x="">< -="" d.="" x=""> -

 Câu 3: Phương trình ax + b = 0 có

 a. Một nghiệm

 b. Vô nghiệm

 c. Vô số nghiệm

 d. Có thể có một nghiệm; vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.

 Câu 4: Độ dài x trong hình là

 a. 3 b. 10

 c. 2 d. 2,5 3 5

 1,5 x

 Câu 5: Cho đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng 0,3; đường cao A’H’ của là 3cm. Tính đường cao AH của .

 a. 0.1 b. 10 c. 0.9 d. 0.01

 Câu 6: Diện tích xung quanh của hình bên là

 a. 108 cm2 b. 63 cm2

 c. 120 cm2 d. 21 cm2

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 181Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Văn Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH&THCS KIM ĐỒNG
GV: Nguyễn Văn Nguyên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008
Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút 
I. Trắc nghiệm: (3đ)
	Câu 1: Nghiệm của phương trình = 1 là:
	a. 0 b. 2 c. -1 	 d. 0 và 2
	Câu 2: Bất phương trình -2x – 3 < 0 tương đương với bất phương trình nào sau đây?
	a. -2x > 3 b. 2x -
	Câu 3: Phương trình ax + b = 0 có
	a. Một nghiệm
	b. Vô nghiệm
	c. Vô số nghiệm
	d. Có thể có một nghiệm; vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.
	Câu 4: Độ dài x trong hình là
	a. 3 b. 10 
	c. 2 d. 2,5 3 5
 1,5 x
	Câu 5: Cho đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng 0,3; đường cao A’H’ của là 3cm. Tính đường cao AH của .
	a. 0.1 b. 10 c. 0.9 	 d. 0.01
	Câu 6: Diện tích xung quanh của hình bên là
 a. 108 cm2 b. 63 cm2 
 c. 120 cm2 d. 21 cm2
	A’
 	9cm
II. Tự luận: (7đ) C ------------------- B
	Câu 1: Giải các phương trình và 3cm	 4cm
bất phương trình sau:	 A
	a. + 3x = 5 
	b. (x – 5)(x + 5) < (x + 4)2 + 3 
	Câu 2: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc ít hơn vận tốc lúc đi là 3km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút.
	Tính độ dài quãng đường AB(km).
	Câu 3: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có cạnh đáy AB = 20cm, cạnh bên SA = 24cm.
	a. Tính chiều cao SO
	b. Tính thể tích của hình chóp 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8_nguyen_van_nguyen.doc