Đề kiểm tra học kỳ II môn: Sử- Khối: 8 - Trường Thcs Lý Thường Kiệt

Đề kiểm tra học kỳ II môn: Sử- Khối: 8 - Trường Thcs Lý Thường Kiệt

I Trắc nghiệm : (7đ )

Khoanh tròn vào ý đúng

Câu 1: Ngày 31/8/1858 sự kiện lịch sử quan trọng nào xảy ra ?

A Liên quân Pháp- Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng

B Pháp tấn công kinh thành Huế

C Triều đình kí điều ướcHarmand

Câu 2: Pháp lấy lí do gì để tấn công ta ?

A Tự Đức không thực hiên những điều mà Nguyễn Ánh cam kết với Pháp

B Triều đình giết sứ thần của Pháp

C Triều đình khủng bố đạo Gia Tô

Câu3: Ai chỉ huy quân triều đình ở chiến luỹ Chí Hoà

A Nguyễn tri Phương B Lưu Vĩnh Phúc C Trương Định

Câu 4: Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất vào năm nào ?

A 1873 B 1862 C 1884

Câu 5: Khi thành Hà Nội thất thủ lần 2 tổng đốc Hà Nội lúc đó là ai ?

A Phan Đình Phùng B Nguyễn Tri Phương C Hoàng Diệu

Câu 6: Trung tâm khởi nghĩa của Trương Định đặt ở đâu ?

A Đồng Tháp B Hương Khê C Gò Công

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 859Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn: Sử- Khối: 8 - Trường Thcs Lý Thường Kiệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Người thực hiện : Lê Văn Lực MÔN: SỬ- KHỐI: 8
I	Trắc nghiệm : (7đ )
Khoanh tròn vào ý đúng
Câu 1: Ngày 31/8/1858 sự kiện lịch sử quan trọng nào xảy ra ?
A	Liên quân Pháp- Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng
B	Pháp tấn công kinh thành Huế
C	Triều đình kí điều ướcHarmand
Câu 2: Pháp lấy lí do gì để tấn công ta ?
A	Tự Đức không thực hiên những điều mà Nguyễn Ánh cam kết với Pháp
B	Triều đình giết sứ thần của Pháp
C	Triều đình khủng bố đạo Gia Tô
Câu3: Ai chỉ huy quân triều đình ở chiến luỹ Chí Hoà
A	Nguyễn tri Phương	B	Lưu Vĩnh Phúc	C	Trương Định
Câu 4: Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất vào năm nào ?
A	1873	B	1862	C	1884
Câu 5: Khi thành Hà Nội thất thủ lần 2 tổng đốc Hà Nội lúc đó là ai ?
A	Phan Đình Phùng	B	Nguyễn Tri Phương	C	Hoàng Diệu
Câu 6: Trung tâm khởi nghĩa của Trương Định đặt ở đâu ?
A	Đồng Tháp	B	Hương Khê	C	Gò Công
Câu 7 : Pháp bổ sung cho điều ước Harmand bằng điều ước gì ? Kí vào năm nào ?
A	Điều ước Patenôtre-1884
B	Điều ước Nhâm Tuất -1862
C	Điều ước Giáp Tuất -1874
Câu 8: “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nam đánh Tây ,,Câu nói trên của ai
A	Nguyễn Hữu Huân	B	Nguyễn Trung Trực	C	Trương Định
Câu 9 : Đội quân của ai đã hai lần giết sĩ quan Pháp tại Cầu Giấy ?
A	Phan Đình Phùng	B	Hoàng Diệu	C	Lưu Vĩnh Phúc
Câu 10 : Cuộc phản công của phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo xảy ra vào ngày tháng năm nào ?
A	7/5/1885	B	5/7/1884	C	5/7/1885
Câu 11 : Vua nào đã ban chiếu Cần Vương kêu gọi mọi người chống Pháp ?
A	Hàm Nghi	B	Duy Tân	C	Khải Định
Câu 12 : “ Cần Vương ,, nghĩa là gì ?
A	Vì dân cứu nước	B	Vì vua cứu nước	C	Bảo vệ triều đình
Câu 13 : Căn cứ của Nguyễn Thiện Thuật nằm ở đâu ?
A	Hưng Yên	B	Hà Tĩnh	C	Thanh Hoá
Câu 14 : Khởi nghĩa nông dân Yên Thế do ai lãnh đạo ?
A	Hoàng Hoa Thám	B	Hoàng Kế Viêm	C	Lưu Vĩnh Phúc
Câu 15 : Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập ?
A	Nga 	B	Trung Quốc	C	Nhật
Câu 16 : Tổ chức chính trị đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập là tổ chức nào ?
A	Hội Duy Tân	B Đông kinh nghĩa thục	C	VN Quang Phục Hội
Câu 17 : Thủ lĩnh của phong trào cải cách dân chủ ở Việt Nam là ai ?
A	Phan Chu Trinh	B	Lương Văn can	C Nguyễn Quyền
Câu 18 : Pháp mở trường học ở Việt Nam để làm gì ?
A	Xoá mù chữ	B	Đào tạo tầng lớp tay sai	C	Khai hoá dân tộc VN
Câu 19 : Người đứng đầu chính phủ chung của Pháp cai trị Đông Dương được gọi là gì ?
A	Khâm sứ	B	Toàn quyền	C	Công sứ
Câu 20 : Những sự kiện nào trên thế giới tác động đến Việt Nam vào đầu thế kỉ XX
A	Cách mạng tư sản Pháp
B	Cách mạng tháng Mười Nga
C	Phong trào Duy Tân ở Nhật và Trung Quốc
II	Tự luận : (3đ )
Câu1: (1,5 đ )
Trình bày cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế 7/1885
Câu 2 : (1,5 đ)
Diễn biến quá trình thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873
 ĐÁP ÁN MÔN : SỬ- KHỐI -8
I	Trắc nghiệm (7đ )
Mỗi câu trả lời đúng (0,35đ )
1-A , 2-C , 3- A , 4 -A , 5 - C , 6 - C , 7 -A , 8 - B , 9 - C , 10 - C , 11 - A , 12 - B , 13 - A , 
14 -A , 15 - C , 16 -A , 17 -A ,18 - B , 19 -B ,20 -C 
II	Tự luận 
Câu 1 : (1,5 đ)
Câu 2 : (1,5 đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-LTK.doc