Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 6 - Trường THCS Phan Bội Châu

Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 6 - Trường THCS Phan Bội Châu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 6

I/TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

 a. Năm 40 TCN b. Năm 40 c. Năm 248 TCN d. Năm 248

2. Triệu Đà sát nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt năm:

 a. Năm 111 TCN b. Năm 179 TCN c. Năm 40 d. Năm 248

3. Để đồng hoá dân tộc ta, nhà Hán thi hành chính sách gì?

 a. Đưa người Hán sang ở với nghười Việt

 b. Mở trường bắt nhân dân ta học chử Hán ,tiếng Hán

 c. Bắt nhân dân ta theo luật pháp,phong tục của nghười Hán

 d. Cả 3 ý trên

4. “Vung giáo chống hổ dễ

 Giúp mặt vua bà khó ” Vua Bà là ai ?

 a. Hai Bà Trưng b. Bà Vĩnh Huy c. Bà Triệu d. Bà ThánnhThiên

5. Hai Bà Trưng đóng đô ở:

 a. Cổ Loa b. Mê Linh c. Hoa Lư d. Bạch Hạc 6. Chính quyền đô hộ kiểm soát gắt gao, đánh thuế nặng vào sắt vì:

 a. Dùng để chế tạo ra công cụ sản xuất

 b. Dùng để chế tạo ra vũ khí

 c. Bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm của ta

 d. Cả a và b

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 359Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 6 - Trường THCS Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phan Bội Châu 
Người ra : Đinh Thị Hồng Phượng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 6
I/TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
1.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ
 a. Năm 40 TCN b. Năm 40 c. Năm 248 TCN d. Năm 248
2. Triệu Đà sát nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt năm:
 a. Năm 111 TCN b. Năm 179 TCN c. Năm 40 d. Năm 248
3. Để đồng hoá dân tộc ta, nhà Hán thi hành chính sách gì?
 a. Đưa người Hán sang ở với nghười Việt 
 b. Mở trường bắt nhân dân ta học chử Hán ,tiếng Hán 
 c. Bắt nhân dân ta theo luật pháp,phong tục của nghười Hán
 d. Cả 3 ý trên
4. “Vung giáo chống hổ dễ
 Giúp mặt vua bà khó ” Vua Bà là ai ?
 a. Hai Bà Trưng b. Bà Vĩnh Huy c. Bà Triệu d. Bà ThánnhThiên
5. Hai Bà Trưng đóng đô ở:
 a. Cổ Loa b. Mê Linh c. Hoa Lư d. Bạch Hạc 6. Chính quyền đô hộ kiểm soát gắt gao, đánh thuế nặng vào sắt vì:
 a. Dùng để chế tạo ra công cụ sản xuất
 b. Dùng để chế tạo ra vũ khí
 c. Bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm của ta
 d. Cả a và b
7. Điều đau khổ nhất trong mọi điều đau khổ của nhân dân ta khi bị phong kiến đô hộ 
 a. Mất nước b. Mất nhà cửa c. Mất của cải d. Mất người thân
 8. Đứng đầu Huyện là:
 a. Thứ Sử b. Lạc Tướng c. Thái Thú d. Đô Uý
9. Ai đứng đầu hàng ngủ võ quan thời Lý Bí:
 a. Triệu túc b. Tinh Thiếu c. Phạm Tu d. Triệu Quang Phục
10. Nhà Đường đổi giao Châu thành An Nam đô hộ phủ vào năm :
 a.Năm 618 b.Năm 628 c. Năm 669 d. Năm 679
11. Tên thật của Lý Bí là:
 a. Lí Phật Tử b. Lí Biên c. Lý Thên bảo d.Tinh Thiều
12. Dạ Thạch Vương là ai:
 a. Lí Nam Đế b. Triệu Túc c. Phạm Tu d. Triệu Quang Phục
13. “Nhớ khi nội thuộc Đương Triều 
 Giang sơn,cố quốc nhiều điều ghê gạc 
 Sâu quả vải vì ai vạch lí
 Ngựa hồng tràn kể đã héo hon”
Đoạn thơ trên nói về cuộc khởi nghĩa của
 a. Mại Thúc Loan b. Phùng Hưng c.Khúc thừa Du d. Ngô Quyền
14. Vua Đường phong khúc Thừa Du làm Tiết đô sứ vào năm:
 a. 904 b. 905 c. 906 d. 907
15. Tục hoả táng là của
 a. Người Tây Âu b. Người Chăm c. Người Chân Việt d. Người Lạc Việt
16. Sông Rừng là tên của :
 a. Sông Hồng b. Sông Thái Bình c. sông Bạch Đằng d. sông Cửu Long
17. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán:
 a. Năm 928 b. Năm 938 c. Năm 948 d. Năm 958
18. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc trị tội 
 a. Dương đình Nghị b. Lưu Hoằng Tháo c. Vua Nam Hán d. Kiều Công Tiễn 
19. Nguồn sống chủ yếu của người Chăm là
 a. Nông nghiệp b. Thủ công nghiệp c. Thương nghiệp d. Công nghiệp
20. Khu Thánh địa Mỹ Sơn ở
 a. Quảng Ngãi b. Quảng Nam c. Đà Nẵng d. Huế
21. Viết tiếp vào chỗ trống cho phù hợp với nội dung đã học (1đ)
 a.Mặc dù bị hạn chế nhưng nghềở Giao Châu vẫn phát triển.Trong các di chỉ.mộ cổ thuộc thế kỷ I-VI,chúng ta đã tìm được nhiều đồ...
 b.Bên cạnh nghề rèn sắt,nghề..cổ truyền cũng phát triển,sản phẩm đồ gốm ngày càng...
22. Viết chữ đúng(Đ)hoặc chữ sai(S)vào các ô dưới đây (0,75)
 a. Bà Triệu tên thật là Triệu thị Trinh
. b. Vải tơ chuối là đặc sản của miền đất Âu Lạc cũ
 c.. Từ thế kỷ I ở Giao Châu,người ta đã biết dùng máy cày để làm sức kéo
Nhân dân Chăm Pa theo đạo Bà la Mô và đạo Phật
II/ TỰ LUẬN (3đ)
1. Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (1đ)
2. Vì sao lại nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?(2đ)
ĐÁP ÁN SỬ6
I/ TRẮC NGHIỆM (mỗi ý đúng 0,25)
1b,2b,3d,4c,5b,6d,7a,8b,9c,10d,11b,12d,13a,14c,15b,16c,17b,18d,19a,20b
21. Phần điền từ (mooixys0,25)
a.Rèn sắt,sắt
b. Gốm,phong phú
22. a Đúng ,b Đúng ,c Sai d Đúng (mỗi ý 0,25)
II/TỰ LUẬN
1. – Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán,nhân dân ta khắp nơi căm phẫn
Tô Định giết Thi Sách
2. –Sau trận này nhà Hán tồn tại một thời gian dài nhưng không dám đem quân xâm lược lần ba(0,75)
Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược nước ta của phong kiến phương Bắc (0,75)
Khẳng định nền độc lập của Tổ quốc(0,5)

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-6-PBC.doc