Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Trường THCS Nguyễn Du

Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Trường THCS Nguyễn Du

CÂU I : ( 3 điểm )

 Nêu đặc điểm và vai trò của pháp luật. Liên hệ tác dụng của việc thực hiện luật giao thông đường bộ ở địa phương ?

CÂU II : ( 2 điểm )

 HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây :(Đánh dấu x vào trước câu trả lời em cho là đúng )

 a. Mẹ truỳên sang con khi mang thai

 b. Dùng chung bơm kim tiêm

 c. Bắt tay người nhiễm HIV

 d. Dùng chung nhà vệ sinh

 e.Dùng chung cốc, bát, đĩa

 f. Qua quan hệ tình dục

 g. Truyền máu

 h. Ho, hắt hơi

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2004- 2005
Lớp :.	Môn : Giáo dục công dân – Lớp 8
Tên :.	Thời gian : 45’
Điểm
Lời phê
CÂU I :	( 3 điểm )
	Nêu đặc điểm và vai trò của pháp luật. Liên hệ tác dụng của việc thực hiện luật giao thông đường bộ ở địa phương ?
CÂU II : 	( 2 điểm )
	HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây :(Đánh dấu x vào trước câu trả lời em cho là đúng )
	¨ a. Mẹ truỳên sang con khi mang thai
	¨ b. Dùng chung bơm kim tiêm
	¨ c. Bắt tay người nhiễm HIV
	¨ d. Dùng chung nhà vệ sinh
	¨ e.Dùng chung cốc, bát, đĩa
	¨ f. Qua quan hệ tình dục
	¨ g. Truyền máu
	¨ h. Ho, hắt hơi
CÂU III :	( 5 điểm )
	Em có suy nghĩ gì về tình hình tu dưỡng đạo đức của thanh thiếu niên ở địa phương ta hiện nay? Qua đó rút ra những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội và đề nghị một số biện pháp để giáo dục các đối tượng vi phạm này ?
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC: 2004- 2005
Lớp :.	Môn : Giáo dục công dân – Lớp 8
Tên :.	Thời gian : 45’
-------------------------------
ĐÁP ÁN
CÂU I : Đặc điểm của pháp luật mỗi ý đúng 0,5 đ.
	a. Tính qui phạm phổ biến giữa các qui định của pháp luật là thước đo hành vi của mỗi người trong xã hội , qui định khuôn mẫu, những qui tắc xử sự chung mang tính phổ biến.
	b. Tính xác định chặt chẽ : các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác ,chặt chẽ thể hiện trong các văn bản pháp luật.
	c. Tính bắt buộc : ( tính cưỡng chế ) pháp luật do nhà nước ban hành, vì vậy có tính chất quỳen lực nhà nước, bắt buộc mọi người phải tuân theo, ai qui phạm sẽ bị nhà nước xử lý theo qui định của pháp luật.
	Vai trò của pháp luật : pháp luật là công cụ thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị,trật tự, an toàn xã hội,là phương tiện phát huy quyền làm chủ và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo công bằng xã hội. 
( 1 đ )
	* Liên hệ : ( tùy ý kiến cá nhân )	( 1 đ )
CÂU II : Các con đường có thể lây truyền HIV : a, b, f, g. Mỗi câu đúng 0,5 đ
CÂU III :
	* Nhận xét về tình hình tu dưỡng đạo đức của thanh thiếu niên ở địa phương ( 2 đ)
	* Rút ra các nguyên nhân cơ bản 	( 1 đ )
	* Đề nghị biện pháp khắc phục 	( 2 đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_truong_thc.doc