Đề kiểm tra học kỳ I Ngữ văn Lớp 6 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

Đề kiểm tra học kỳ I Ngữ văn Lớp 6 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

A. Phần trắc nghiệm : ( 4 điểm )

 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :

“ Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa thần lên đòi lại Gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói : “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !”.

 (Sự tích Hồ Gươm – Văn 6 tập I)

Câu 1:(0,5đ) : Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

 A. Biểu cảm B. Tự sự C. Miêu tả D. Nghị luận

Câu 2:(0,5đ) : Đoạn văn trên viết nhằm mục đích gì ?

A. Tả hồ Tả Vọng.

B. Kể lại việc Long Quân sai rùa vàng đòi lại thanh gươm.

C. Cả hai ý trên đều đúng.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I Ngữ văn Lớp 6 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK PƠ
Trường:.....................................
Lớp :..............
Họ và tên:.................................
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005-2006
Môn: Ngữ Văn Lớp: 6 Thời gian: 90 phút
 (Không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ A
 Điểm
Lời phê của Giáo viên
A. Phần trắc nghiệm : ( 4 điểm ) 
	Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :
“ Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa thần lên đòi lại Gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói : “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !”.
 (Sự tích Hồ Gươm – Văn 6 tập I)
Câu 1:(0,5đ) : Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
 A. Biểu cảm 	 	B. Tự sự 	 	C. Miêu tả 	D. Nghị luận
Câu 2:(0,5đ) : Đoạn văn trên viết nhằm mục đích gì ? 
A. Tả hồ Tả Vọng. 	
B. Kể lại việc Long Quân sai rùa vàng đòi lại thanh gươm.
C. Cả hai ý trên đều đúng. 
Câu 3: (0,5đ): Đoạn văn trên viết theo thứ tự nào ? 
A. Theo thứ tự thời gian trước sau.	
B. Theo thứ tự kết quả trước, nguyên nhân sau.
C. Không theo thứ tự nào.
Câu 4:(0,5đ) : Trong câu:“Vua nâng gươm hướng về phía rùa vàng” có mấy danh từ ? 
 A. 1 danh từ 	B. 2 danh từ 	
 C. 3 danh từ 	D. 4 danh từ 
Câu 5: (0,5đ): Trong câu :“ Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua “ có mấy cụm động từ ?
A. 1 cụm động từ 	 B. 2 cụm động từ 	
C. 3 cụm động từ 	 D. 4 cụm động từ 
Câu 6:(0,5đ) : Trong đoạn văn có mấy chỉ từ ? 
A. 1 chỉ từ B. 2 chỉ từ C. 3 chỉ từ 
Câu 7: (0,5đ): Dòng nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của động từ ? 
A. Thường làm vị ngữ trong câu. 
B. Có khả năng kết hợp với : đã, đang, sẽ, cũng, vẫn, chớ. 
C. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với : đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ.
D. Thường làm trạng ngữ trong câu.
Câu 8: (0,5đ): Trong các nhóm truyện sau nhóm nào thuộc kiểu kết thúc có hậu ? 
A. Thạch Sanh, Sọ Dừa, Cây bút thần. 
B. Em bé thông minh, Sự tích hồ Gươm.
C. Đeo nhạc cho mèo, Lợn cưới áo mới. 
B. Phần tự luận : (6 điểm)
	Có một lần, em lỡ mắc lỗi với cha, mẹ (hoặc ông, bà). Điều đó làm em ân hận mãi. Hãy kể lại câu chuyện.
BÀI LÀM :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_ngu_van_lop_6_de_a_phong_gddt_dak_po.doc