Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 7 - Đề B - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 7 - Đề B - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

PHẦN I : Trắc nghiệm ( 4 điểm)

 Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

“ Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà siêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền ”

 ( Ngữ văn 7, tập 1 )

Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

A. Sài Gòn tôi yêu C. Một thứ quà lúa non : Cốm

B. Tiếng gà trưa D. Mùa xuân của tôi

Câu 2: Nội dung đoạn văn trên là gì?

A. sự hình thành hạt cốm C. ca ngợi giá trị của cốm

 B. bàn về cách thưởng thức cốm D. miêu tả cách thức làm cốm

Câu 3: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn Lớp 7 - Đề B - Phòng GD&ĐT Đak Pơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK PƠ
Trường:.....................................
Lớp :..............
Họ và tên:.................................
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005-2006
Môn: Ngữ Văn Lớp: 7 Thời gian: 90 phút
 (Không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ B
 Điểm
Lời phê của Giáo viên
PHẦN I : Trắc nghiệm ( 4 điểm)
	Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
“ Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà siêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền”
	 ( Ngữ văn 7, tập 1 )
Câu 1: Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
A. Sài Gòn tôi yêu	C. Một thứ quà lúa non : Cốm
B. Tiếng gà trưa	D. Mùa xuân của tôi
Câu 2: Nội dung đoạn văn trên là gì?
A. sự hình thành hạt cốm	C. ca ngợi giá trị của cốm
	B. bàn về cách thưởng thức cốm	D. miêu tả cách thức làm cốm 
Câu 3: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. miêu tả	C. tự sự
B. biểu cảm	D. lập luận
Câu 4: Trong đoạn văn trên người viết đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
	A. chơi chữ	C. nhân hóa
	B. ẩn dụ	D. so sánh
Câu 5: Câu văn nào thể hiện rõ nhất những giá trị đặc sắc chứa đựng trong hạt cốm?
A. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam.
B. Không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi.
C. Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già.
 D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền.
Câu 6: Trong câu “Hồng cốm tốt đôi”, từ hồng chỉ sự vật nào?
	A. quả hồng	C. giấy hồng
	B. tơ hồng	D. hoa hồng
Câu 7: Dòng nào dưới đây là thành ngữ
	A. xanh như ngọc thạch quý	C. đen như cột nhà cháy
	B. hồng như ngọc lựu già	D. trung thành như các việc lễ nghi
Câu 8: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?
A. trung thành 	C. lễ nghi
B. thanh khiết	D. hòa hợp
PHẦN II: TỰ LUẬN(6điểm)
Đề bài: Cảm nghĩ của em về mùa xuân.
BÀI LÀM :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_ngu_van_lop_7_de_b_phong_gddt_dak_p.doc