Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học Lớp 8 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học Lớp 8 (Có đáp án)

Câu 3: (2,0 điểm)

 Có những khí sau: NH₃ ; CO₂.

a. Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí Hidro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?

b. Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?

doc 2 trang Người đăng Bảo Việt Ngày đăng 24/05/2024 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học Lớp 8 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn: Hóa 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (1,0 điểm)
 Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. 
Câu 2: (2,0 điểm)
 Cho công thức hóa học của các chất:
Khí metan CH4.
Kẽm Clorua ZnCl2.
 Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.
Câu 3: (2,0 điểm)
 Có những khí sau: NH3 ; CO2.
Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí Hidro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?
Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần ?
Câu 4: (2,0 điểm)
 Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố có trong những hợp chất sau: Fe2O3 và SO2.
Câu 5: (3,0 điểm)
 Cho 2,7g nhôm (Al) tác dụng với axit Clohidric (HCl), tạo ra nhôm Clorua (AlCl3) và khí hidro (H2). Theo PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Tính khối lượng axit Clohidric cần dùng.
Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.
 (Biết: C = 12; H = 1; Zn = 65; Cl = 35,5; N = 14; O = 16; Fe = 56; S = 32; Al = 27)
---------Hết---------
ĐÁP ÁN
Câu 1: Nêu đúng qui tắc 1,0 điểm.
Câu 2: Dựa vào ý nghĩa CTHH xác định đúng mỗi ý 0,25đ, riêng PTK 0,5 điểm.
Câu 3: Xác định đúng khi so sánh các khí với hidro và không khí 0,5 điểm.
Câu 4: Tính đúng % mỗi nguyên tố 0,5 điểm.
Câu 5: 
Xác định đúng số mol 0,5 điểm.
Xác định hệ số và tính đúng số mol trên phương trình 1,0 điểm.
Tính đúng khối lượng HCl 0,75 điểm.
Tính đúng thể tích khí H2 ở đktc 0,75 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_1_mon_hoa_lop_8_co_dap_an.doc