Đề kiểm tra học kì II Vật lí Lớp 8 - Ngô Trí Long - Trường THCS Kim Đồng

Đề kiểm tra học kì II Vật lí Lớp 8 - Ngô Trí Long - Trường THCS Kim Đồng

3/Trong sự dẫn nhiệt ,nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào ?

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn .

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn .

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

D. Cả ba câu trả lời trên đều đúng .

4/Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

A. Chỉ ở chất lỏng

B. Chỉ ở chất khí

C. Chỉ ở chất lỏng v chất khí

D. ở cc chất lỏng ,chất rắn v chất khí .

5/Người ta thả ba miếng đồng ,nhơm,chì cĩ cng khối lượng vào một cốc nước nóng .hy so snh nhiệt độ cuối Cùng của ba kim lọai trên .

A. Nhiệt độ của ba miếg bằng nhau

B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng chì

C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng nhơm.

D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất ,rồi đến miếng nhôm ,miếng chì .

 

doc 4 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Vật lí Lớp 8 - Ngô Trí Long - Trường THCS Kim Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GD THỊ X B RỊA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG MƠN VẬT LÍ 8
GV:NGƠ TRÍ LONG 
* Hy chọn cu trả lời đúng nhất ( 5đ)
 1/ Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ,ta thu được hổn hợp rượu -nước có thể tích :
Bằng 100cm3 . 
Lớn hơn 100cm3. 
Nhỏ hơn 100cm3 . 
Bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3 . 
2/ Trong các vật sau đây vật ào không có thế năng 
Viên đạn đang bay 
Lị xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
Hịn bi đang lăn trên mặt đất 
Lị xo bị p đặt ngay trên mặt đất.
3/Trong sự dẫn nhiệt ,nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào ?
Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn .
Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn .
Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 
Cả ba câu trả lời trên đều đúng .
4/Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
Chỉ ở chất lỏng 
Chỉ ở chất khí 
Chỉ ở chất lỏng v chất khí 
ở cc chất lỏng ,chất rắn v chất khí .
5/Người ta thả ba miếng đồng ,nhơm,chì cĩ cng khối lượng vào một cốc nước nóng .hy so snh nhiệt độ cuối Cùng của ba kim lọai trên .
Nhiệt độ của ba miếg bằng nhau 
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng chì 
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng nhơm.
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất ,rồi đến miếng nhôm ,miếng chì .
6/Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt ”sau đây mệnh đề nào đúng ?
Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt .
Năng suất tỏa nhiệt của ngu ồn điện 
Năng suất tỏa nhiệt của nhi n liệu
Năng suất tỏa nhiệt của m ột v ật.
7/Trong các động cơ sa đây động cơ nào không phải là động cơ nhiệt 
Động cơ của máy bay phản lực 
Động cơ của xe máy Hon Đa
Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sôg Đà.
Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện .
8/Trong các các câu nói về hiệu suất của động cơ hiệt sau đâycâu nào đúng 
Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu
Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm
Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hịan tịan trong động cơ 
Hiệu suất cho biết Có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháytỏa ra được biến thành công có ích .
9/Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấ tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng
Nhiệt độ 
Nhiệt năng 
Khối lượng 
Thể tích 
10 Trong các sự truyền nhiệt dưới đây ,sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt ?
Sự truyền nhiệt từ mặt trời tới trái đất 
Sự truyền nhiệt từ bếp lị tới người ngồi gần bếp lị.
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nng n1ng sang đầu bị nung nóng của một thanh đồng 
Sự truyền nhiệt từ day tóc bóng đèn điện đang sáng ra khỏang kông gian bên trong bóng đèn 
11 /Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày dễ vở hơn cốc mỏng .Muốn cốc đỡ vở khi rót nước sôi vào ta làm thế nào? (1.5đ)
 12/ Để đun 5kg nước từ 20 0C đến 40o C ta cung cấp bao nhiêu nhiệt lượng ? ( 1.5đ)
..
..
..
..
..
13/Tính hiệu suất của một bếp dầu biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 200C .(2 đ)
..
..
..
..
..
..
..
PHỊNG GD THỊ X B RỊA ĐÁP ÁN 
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG TRA HỌC KÌ II MƠN VẬT LÍ 8
GV:NGƠ TRÍ LONG 
* Hy chọn cu trả lời đúng nhất ( 5đ)
 1/ Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ,ta thu được hổn hợp rượu -nước có thể tích :
Bằng 100cm3 . 
Lớn hơn 100cm3. 
Nhỏ hơn 100cm3 . 
Bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3 . 
2/ Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng 
Viên đạn đang bay 
Lị xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
Hịn bi đang lăn trên mặt đất 
Lị xo bị p đặt ngay trên mặt đất.
3/Trong sự dẫn nhiệt ,nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào ?
Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn .
Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn .
Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 
Cả ba cu trả lời trên đều đúng .
4/Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
Chỉ ở chất lỏng 
Chỉ ở chất khí 
Chỉ ở chất lỏng v chất khí 
ở cc chất lỏng ,chất rắn v chất khí .
5/Người ta thả ba miếng đồng ,nhôm,chì cĩ cng khối lượng vào một cốc nước nóng .hy so snh nhiệt độ cuối Cùng của ba kim lọai trên .
Nhiệt độ của ba miếg bằng nhau 
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng chì 
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất ,rồi đến miếng đồng ,miếng nhôm.
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất ,rồi đến miếng nhơm ,miếng chì .
6/Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt ”sau đây mệnh đề nào đúng ?
Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt .
Năng suất tỏa nhiệt của ngu ồn điện 
Năng suất tỏa nhiệt của nhi ên liệu
Năng suất tỏa nhiệt của m ột v ật.
7/Trong các động cơ sa đây động cơ nào không phải là động cơ nhiệt 
Động cơ của máy bay phản lực 
Động cơ của xe máy Hon Đa
Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sôg Đà.
Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện .
8/Trong cc các câu nói về hiệu suất của động cơ hiệt sau đâycâu nào đúng 
Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu
Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm
Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hịan tịan trong động cơ 
Hiệu suất cho biết Có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích .
9/Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng
Nhiệt độ 
Nhiệt năng 
Khối lượng 
Thể tích 
10 Trong các sự truyền nhiệt dưới đây ,sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt ?
Sự truyền nhiệt từ mặt trời tới trái đất 
Sự truyền nhiệt từ bếp lị tới người ngồi gần bếp lị.
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu bị nung nóng của một thanh đồng 
Sự truyền nhiệt từ day tóc bóng đèn điện đang sáng ra khỏang kông gian bên trong bóng đèn 
11 /Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày dễ vở hơn cốc mỏng .Muốn cốc đỡ vở khi rót nước sôi vào ta làm thế nào? (1.5đ)
..
Thủy tinh dẫn nhiệt km
Do sự nở vỉ nhiệt không đều giửa lớp bên trong và lớp bên ngịai .
Làm cho li nóng đều trước kgi đổ nước sôi vào 
12/ Để đun 5kg nước từ 20 0C đến 40o C ta cung cấp bao nhiu nhiệt lượng ? ( 1.5đ)
Q= mc(t2 –t1) 
Đs :420 000 J = 420 kj
13/Tính hiệu suất của một bếp dầu biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 200C .(2 đ)
..
Q.= m2c2 (t2 – t1) = 4200 .4,5 .(100-80) =1 512 000 (J)
QTP = m1q1 = 0,15.44.106 = 6,6.106 (j)
H = Q/QTP = 0,22 =22%

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT HK2 L 8.doc