Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

Câu 4. Hợp chất tạo ra do oxitaxit hóa hợp với nước thuộc loại chất nào?

A. Muối B. Bazơ C. Axit

Câu 5. Hợp chất tạo ra do oxitbazơ hóa hợp với nước thuộc loại chất nào?

A. Bazơ B. Axit C. Muối

Câu 6. Trong tự nhiên, nước tồn tại ở trạng thái nào?

A. lỏng B. hơi C. rắn D. cả A, B và C.

 

doc 3 trang Người đăng Bảo Việt Ngày đăng 24/05/2024 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra học kì II
Môn: Hóa học lớp 8, Năm học: 2018 – 2019
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết (40%)
Thông hiểu (30%)
Vận dụng 
Mức độ thấp
(20%)
Mức độ cao
(10%)
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Các khái niệm, định nghĩa hóa học, tính chất vật lý (25%)
Câu 1, 6
1,0đ
Câu 7
1,5đ2,5
Tính chất hóa học (30%)
Câu 4, 5
1,0đ

Câu 3
0,5
Câu 8
2,0đ 
3,5
Điều chế, ứng dụng, phân loại, tên gọi (35%)

Câu 10a
0,5đ
Câu 2
0,5đ


Câu 9
2,0đ
3,0
Tính toán hóa học (10%)Câu 10b
1,0đ

1,0
Tổng 
4,0
3,0
3,0
10,0

	ĐỀ THI HỌC KÌ II, Năm học 2018-2019
	 Môn: Hóa Học lớp 8	
	Thời gian: 45 phút 
	(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. Phần trắc nghiệm. (3,0đ) Chọn và ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Trong không khí, khí oxi chiếm tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu?
A. 49%	B. 21%	C. 78%	D. 1%
Câu 2. Khi thu khí hidro bằng cách đẩy không khí, người ta đặt bình như thế nào?
A. Miệng bình hướng lên 	
B. Miệng bình úp xuống	
C. Miệng bình nằm ngang.
Câu 3.Chất khí nào trong số các chất khí sau đây làm cho than hồng bùng cháy thành ngọn lửa?
A. khí ôxi	B. khí hidro	C. khí cacbonic
Câu 4. Hợp chất tạo ra do oxitaxit hóa hợp với nước thuộc loại chất nào?
A. Muối	B. Bazơ	C. Axit	
Câu 5. Hợp chất tạo ra do oxitbazơ hóa hợp với nước thuộc loại chất nào?
A. Bazơ	B. Axit	C. Muối
Câu 6. Trong tự nhiên, nước tồn tại ở trạng thái nào?
A. lỏng	B. hơi	C. rắn	D. cả A, B và C.
II. Phần tự luận. (7,0đ)
Câu 7. Phát biểu các định nghĩa: phản ứng hóa hợp, phản ứng thế, phản ứng phân hủy. (1,5đ)
Câu 8. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: (2,0đ)
H2O	H2	+	O2
O2	+	P	P2O5
H2	+`	Fe2O3	Fe	+	H2O
H2O	+	Na	NaOH	+	H2
Câu 9. Phân loại và gọi tên các chất có công thức sau: CaO, NaOH, FeSO4, H2SO4. (2,0đ)
Câu 10. Cho sơ đồ phản ứng:	Al	+	HCl	AlCl3	+ 	H2	a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng trên. (0,5đ)
	b) Nếu có 10,8 gam nhôm đã phản ứng thì thu được bao nhiêu lít khí hidro (ở đktc)?(1,0đ)
Hết
(Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Hóa học lớp 8 
I. Phần trắc nghiệm. (3,0đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
Chọn
B
B
A
C
A
D
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
II. Phần tự luận. (7,0đ)
Câu 7. – Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó có hai hay nhiều chất tham gia phản ứng nhưng chỉ tạo thành một chất mới (sản phẩm). (0,5đ)
	- Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó có hai hay nhiều chất mới được tạo thành từ một chất ban đầu. (0,5đ)
	- Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó có nguyên tử của đơn chất thay thế cho một nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất. (0,5đ)
(Có thể thay đổi cách diễn đạt nhưng vẫn đảm bảo nội dung của định nghĩa thì vẫn cho điểm).
Câu 8. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng: (2,0đ)
2H2O	2H2	+	O2
5O2	+	4P	2P2O5
3H2	+`	Fe2O3	2Fe	+	3H2O
2H2O+	2Na	2NaOH	+	H2
Mỗi phương trình chọn hệ số đúng được 0,5 đ. Nếu chọn hệ số đúng nhưng chưa đầy đủ cho 0,25 đ. Nếu sai hoặc chưa làm thì không cho điểm.
Câu 9. 
– Phân loại: CaO 	là oxit (0,25đ)
	H2SO4 là axit (0,25đ)	NaOH là bazơ (0,25đ)
	FeSO4 là muối (0,25đ)
- Tên gọi: CaO : Canxioxit (0,25đ)
H2SO4 : Axit sunfuric (0,25đ)	
NaOH : Natri hidroxit (0,25đ)
FeSO4 : Sắt (II) sunfat (0,25đ)
Câu 10. a) Hoàn thành sơ đồ phản ứng. (0,5đ)
	2Al	+	6HCl	2AlCl3	+ 	3H2
Nếu chọn hệ số đúng, đầy đủ cho 0,5 đ. Nếu chọn hệ số đúng nhưng chưa đầy đủ cho 0,25 đ. Nếu sai hoặc chưa làm thì không cho điểm.
	b) Thể tích khí hidro sinh ra ở đktc khi có 10,8 gam nhôm đã phản ứng. (1,0đ)
Số mol của 10,8 gam nhôm = = 0,4 mol (0,5đ)
Theo phương trình phản ứng, số mol H2 = 3/2 số mol nhôm = = 0,6 mol (0,25đ)
Thể tích của 0,6 mol khí hidro ở đktc = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít. (0,25đ)
(Học sinh có thể giải bài toán bằng cách khác, nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa).

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc_2018_2019_co.doc