Đề kiểm tra chất lượng môn: Ngữ văn – khối 8

Đề kiểm tra chất lượng môn: Ngữ văn – khối 8

Câu 1: (2,0 điểm).

 Hành động nói là gì? Em hãy chỉ ra hành động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi hành động.

 Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống:

- Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu?

 Điểm thêm một “giây” nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa:

- Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị ở thôn Đoài.

 Cái Tí nghe nói giãy nãy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc.

(Ngô Tất Tố – Tắt Đèn)

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 570Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng môn: Ngữ văn – khối 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011–2012
Môn: NGỮ VĂN – Khối 8
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm).
	Hành động nói là gì? Em hãy chỉ ra hành động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi hành động.
	Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống:
Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu?
	Điểm thêm một “giây” nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa:
Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị ở thôn Đoài.
	Cái Tí nghe nói giãy nãy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc.
(Ngô Tất Tố – Tắt Đèn)
Câu 2: (1,0 điểm).
Các câu sau đây có phải là câu phủ định hay không? Vì sao? Những câu này dùng để làm gì?
Đẹp gì mà đẹp!
Bài thơ này mà hay à?
Câu 3: (3 điểm).
Trình bày cảm nhận của em về các câu thơ sau :
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
( “Ông đồ”- Vũ Đình Liên)
C©u 4: : (4 điểm).
Cã ý kiÕn cho r»ng: “§äc bµi th¬ “Quª h­¬ng” cña TÕ Hanh ng­êi ®äc c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp t­¬i s¸ng, ®Çy søc sèng cña mét lµng quª miÒn biÓn vµ t×nh c¶m ®»m th¾m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng”. H·y ph©n tÝch bµi th¬ ®Ó chøng minh cho nhËn xÐt trªn?
Câu 1:
Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. (1 điểm).
Hành động nói trong đoạn trích:
Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Mục đích hỏi (0,5 điểm).
Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị ở thôn Đoài. Mục đích báo tin (0,5 điểm).
Câu 2:
Các câu đã cho không phải là câu phủ định. Vì không có từ ngữ phủ định (0,5 điểm).
Nhưng cũng được dùng để biểu thị ý phủ định ( phủ định bác bỏ) (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde van 8.doc