Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Ngọc Nghị

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Ngọc Nghị

A- TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm )

Học sinh khoanh tròn những câu có kết quả đúng.

1/ Tính x2 + 1 – 2x (0,5 điểm)

 A. = ( x+ 1)2 ; B. = ( x – 1) 2 ; C. = x2 – 1 ; D. = (x+1)(x-1)

2/ Tính giá trị của biểu thức: (1,0 điểm)

 x( x-1)- y(1-x) tại x = 21 và y = 19

 A. = 800 ; B.= -800 ; C.= 8 ; D.= 8000

3/ Thực hiện phép tính sau: (1,0 điểm)

A. = ; B. = ; C.= 4 ; D. =

4/ Diện tích của một hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng 4cm và 7cm là:

(0,5 đ)

A. = 14 cm2 ; B.= 28 cm2 ; C= 5,5 cm2 ; D. = 56 cm2

B- TỰ LUẬN ( 7 điểm )

1/. Thực hiện các phép tính sau( 2,0 điểm )

a) (0,5 điểm )

b) (1,5 điểm)

2/ Cho phân thức:

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị ủa phân thức được xác định ? ( 1 điểm)

b) Tính giá trị của biểu thức đã cho tại x = 3 ( 1 điểm )

3/ Cho tam giác ABC (A = 900 ). Kẽ trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng của A qua M.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán Lớp 8 - Nguyễn Ngọc Nghị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Chu Văn An	 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I(2005-2006)
Người ra đề: Nguyễn Ngọc Nghị	 Môn : TOÁN 8.	Thời gian : 90’
------------------------------------------------------------------------------------------------------
A- TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm )
Học sinh khoanh tròn những câu có kết quả đúng.
1/ Tính x2 + 1 – 2x 	(0,5 điểm)
	A. = ( x+ 1)2 	; B. = ( x – 1) 2 ; 	C. = x2 – 1 ; 	D. = (x+1)(x-1)
2/ Tính giá trị của biểu thức:	(1,0 điểm)
	x( x-1)- y(1-x) tại x = 21 và y = 19
	A. = 800	; B.= -800	; 	C.= 8	; 	D.= 8000
3/ Thực hiện phép tính sau:	(1,0 điểm)
A. = 	; B. = 	;	C.= 4	;	D. = 
4/ Diện tích của một hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng 4cm và 7cm là: 
(0,5 đ)
A. = 14 cm2 	; B.= 28 cm2 	;	C= 5,5 cm2 ;	D. = 56 cm2
B- TỰ LUẬN ( 7 điểm )
1/. Thực hiện các phép tính sau( 2,0 điểm )
a) 	(0,5 điểm )
b) 	(1,5 điểm)
2/ Cho phân thức:	
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị ủa phân thức được xác định ? 	( 1 điểm)
b) Tính giá trị của biểu thức đã cho tại x = 3	 	 ( 1 điểm )
3/ Cho tam giác ABC (A = 900 ). Kẽ trung tuyến AM. Gọi D là điểm đối xứng của A qua M.
a) Tứ giác ABCD là hình gì ? Tại sao ? 	( 1điểm )
b) Tính diện tích tứ giác ABCD. Biết AB = 4cm; AC = 8cm	( 1 điểm)
c) So sánh diện tích tam giác ABM và diện tích tam giác AMC	( 1điểm)
-------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
MÔN : TOÁN 8
A/ TRẮC NGHIỆM :
1/ Câu 1 :	B	(0,5đ)
2/ Câu 2 :	A	(1đ)
3/ Câu 3 :	C	(1đ)
4/ Câu 4 :	A	(0,5)
B/ TỰ LUẬN :
1/ Thực hiện các phép tính sau : (2đ)
a) = = = (0,5đ)
b) : 	 (0,5đ)
 =	 (0,5đ)
 = (0,5đ)
2. Cho phân thức:	
 a, phân thứcđược xác định khi x2-10 (0,5đ)
 Vậy ( x+1 ) ( x-1 ) 0 cho nên x+1 0 và x-1 0
 x 1 và x -1	 (0,5đ)	
 b, Tính giá trị của biểu thức tại x = 3
 (0,5đ)
Tại x=3 ta có (0,5đ) 
 A C
 B D
3, 
 M
a, Tứ giác ABCD có AM=BM=MC=MD 
 ABCD là hình bình hành 
Mặt khác : A = 900 (gt) (0,5đ)
Vậy Tứ giác ABCD là hình chữ nhật (0,5đ)
b, SABCD=AB.AC=8.8=32 cm2 (1đ)
c, SABM= SAMC (tính chất trung tuyến của tam giác) (1đ)
Cách chấm và cho điểm 
HS làm đúng cho điểm tối đa , từng phần đúng kết quả đúng vẫn cho điểm .
Không cho điểm ở những phần tách lẻ 0,25đ
Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_i_mon_hoa_hoc_lop_8_nguyen_ngo.doc