Bài soạn Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài soạn Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

TIẾT 26

QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

- Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

2.kĩ năng

Bước đầu có kĩ năng tìm MTC để qui đồng mẫu thức

3.Thái độ

HS có thái độ tích cực trong các hạot động do giáo viên tổ chức

II. CHUẨN BỊ

 GV: Bảng phụ

HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số .

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 3 trang Người đăng ngocninh95 Lượt xem 889Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Đại số 8 tiết 26: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/10/2010	 Ngày dạy : 15/10/2010
Tiết 26 
quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
I. Mục tiêu 
1.Kiến thức 
- HS nắm được các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
- Vận dụng các bước quy đồng trên để quy đồng
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
2.kĩ năng 
Bước đầu có kĩ năng tìm MTC để qui đồng mẫu thức 
3.Thái độ 
HS có thái độ tích cực trong các hạot động do giáo viên tổ chức 
II. Chuẩn bị 
 GV: Bảng phụ 
HS : Ôn lại cách qui đồng mẫu các phân số .
III. Tiến trình dạy học 
Hoạt động của GV và HS
Ghi Bảng 
Hoạt động 1: Kiểm tra ( 5 phút )
1.Tổ chức lớp 
GV : ổn định trật tự để nhanh chóng bước vào giờ học 
2.Kiểm tra bài cũ 
GV: Hãy biến đổi cặp phân thức 
 thành cặp phân thức bằng nó và cùng mẫu?
GV gọi HS nhận xét và cho điểm
HS :
Hoạt động 2: Bài mới (30 phút)
GV: nghiên cứu ở SGK và cho biết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là gì?
HS: quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho
GV: trả lời ?1 ở bảng phụ?
HS trình bày tại chỗ.
 4x2 -8x+4 = 4(x2-2x+1)= 4(x-1)2
6 x2 -6x = 6x(x-1)
mẫu thức chung 12(x-1)2
+ Như vậy có thể tìm được nhiều mẫu thức chung nhưng nên lựa chọn mẫu thức đơn giản
GV: Hãy tìm mẫu thức chung của hai phân thức 
+ Trước khi tìm mẫu thức chung hãy phân tích các mẫu thức thành nhân tử?
+ Tìm mẫu thức chung của 2 phân thức trên?
GV: Nêu các bước tìm mẫu thức chung?
HS hoạt động nhóm và đưa ra kết quả nhóm
GV: các nhóm thực hiện quy đồng mẫu thức của 2 phân thức:
+ Cho biết kết quả của từng nhóm?
+ Đưa ra đáp án để các nhóm kiểm tra lẫn nhau?
+ Nêu các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức?
GV: Gọi 2 em lên bảng thực hiện quy đồng ở ?2
+ Nhận xét bài làm từng bạn
+ Chữa và chốt phương pháp 
GV: yêu cầu các nhóm làm ?3
+ Trình bày kết quả từng nhóm?
+ Chữa và chốt phương pháp quy đồng mẫu thức các phân thức
?1 
MTC: 12x2y3z hoặc
 24x3y4z
MTC: 12x2y3z đơn giản hơn
GV : Ghi bảng 
4x2 -8x+4 = 4(x2-2x+1)= 4(x-1)2
6 x2 -6x = 6x(x-1)
mẫu thức chung 12(x-1)2
B1: Phân tích mẫu thức thành nhân tử 
B2: Tìm thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất 
 quy đồng mẫu thức 
MTC: 12x(x-1)2
NTP :
12x(x-1)2 : 4(x-1)2 =3x
12x(x-1)2 : 6x(x-1) = 2(x-1)
Cách qui đồng mẫu thức nhiều phân thức 
-Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
-Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức 
-Nhân cả tử và nẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng 
?2. Qui đồng mẫu thức 
?3 Qui đồng mẫu thức 
Hoạt động 3: Củng cố ( 6 phút)
GV: 1. Nhắc lại các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức?
 2. BT 18a,19b,c/43 sgk 
GV chú ý HS : MTC gồm : 
- nhân tử bằng số là BCNN của các hệ số . 
- Luỹ thừa của biến có bậc cao nhất.
 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2phút)
- Học thuộc quy tắc quy đồng 
- BTVN: 18b,19a/43 sgk.
HDVN : Bài 16 b - Phải đổi dấu như sau để tìm MTC thì mới QĐM được 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 26 - DAI 8.doc